Meniskoperation

Sammanfattning

Allmänt

En meniskoperation eller en korsbandsoperation görs med artroskopi, som även kallas titthålsoperation. Artroskopi innebär att en läkare undersöker eller opererar en led med hjälp av ett artroskop. Ett artroskop är ett tunt metallrör som förs in i leden genom ett litet hål och som överför bilder till en bildskärm, där läkaren kan följa arbetet.

Det finns två olika typer av skador på meniskerna i knät. Den ena uppstår på grund av en allvarligare olycka, ofta i samband idrott. Ibland kommer den skadade menisken i kläm. Knät låser sig och behöver opereras. Inte sällan kan man samtidigt få en korsbandsskada. Den andra typen, som mer beror på att menisken blivit skör, kommer oftast utan föregående olycka. Dessa förändringar beror på knäartros och behöver sällan opereras, utan behandlas som vid artros med fysioterapi.

Läs mer om meniskskada och korsbandsoperation.

Förberedelser

Natten före operationen får man oftast inte äta, dricka, röka eller snusa. Man får en speciell tvål som man ska tvätta sig med hemma kvällen före och på operationsdagens morgon.

Hur går behandlingen till?

Innan behandlingen får man lokalbedövning, ryggbedövning eller så blir man sövd med narkos. Läkaren gör hål i huden och för in artroskopet. Leden undersöks och eventuella trasiga bitar tas bort eller sys fast. Hålen tejpas eller sys slutligen ihop och man får ett förband om knät. Operationen tar mellan 20 och 45 minuter.

Om man får narkos eller ryggbedövning känner man ingenting. Om man får lokalbedövning kan man ibland känna att man blir opererad, men det gör inte ont. Tycker man att det är obehagligt kan man få lugnande läkemedel.

Hur mår man efteråt?

När man vaknat upp efter narkosen pratar man med läkare och fysioterapeut och får ett program för att träna upp knät. Sedan får man gå hem, vanligtvis samma dag.

Oftast är det bra att gå och belasta knät från första dagen. Ibland kan man behöva använda kryckor som hjälp. Om man har genomgått en stor operation kan man behöva vila knät några dagar eller någon vecka.

Varför får man behandlingen?

Menisken kan vara sprucken

På varsin sida i knäleden sitter två små halvmånformade skivor som kallas menisker.

Meniskerna kallas ofta för stötdämpare, men deras huvudsakliga funktion är att ge en jämn belastning över hela ledytan och göra knät mer stabilt när man går, springer och hoppar.

När en menisk skadas kan det uppstå sprickor eller att en bit lossnar. Små meniskskador kan läka av sig själva. Vid knäskador där läkaren misstänker en meniskskada brukar man därför få avvakta ett par veckor för att se om besvären försvinner.

Syfte med behandlingen

Oftast är det en av meniskerna på insidan av knät som skadats och gått sönder. Ibland kan den skadade menisken sys ihop. En sådan operation tar ungefär 45 minuter.

Ibland har en bit av menisken lossnat. Om en lös meniskbit fastnar någonstans i knäleden låser sig knät när man böjer eller sträcker det. Om inte menisken kan lagas tas den skadade delen av menisken bort. En sådan operation tar ungefär 20 minuter.

Inför behandlingen

Det är viktigt att man diskuterar igenom med sin läkare varför man behöver operationen och vad man har för förväntningar på resultatet. Man får vara beredd på att det kan komma att krävas mycket egen träning efter operationen för att knät ska fungera bra igen. Hur väl tränad man är före operationen har också betydelse för hur snabbt man blir bra. Ju bättre styrka, balans och koordination man har före operationen desto snabbare kan knät bli återställt.

Träning ger bättre resultat vid artros

Om man är medelålders och får ont på insidan av knät utan att man skadat sig allvarligt har man sannolikt artros i knäleden. Ofta knäpper det i knät vid rörelse och de flesta upplever att knät hakar upp sig. Man blir sällan bättre av en artroskopi om man har artros och samtidigt en meniskskada. Då visar studier att det är bättre att börja med fysioterapi för att stärka benmusklerna. Detta skyddar leden och minskar smärtorna. Det är inte farligt att träna när man har artros, även om det kan göra ont. Smärtan brukar minska efter tre till sex månaders träning.

Hur går behandlingen till?

Förberedelser

Natten före en operation får man vanligen inte äta, dricka, röka eller snusa. Man får tvätta sig med en speciell bakteriedödande tvål både på kvällen före och på operationsdagens morgon innan man åker in till sjukhuset, för att minska risken för infektion. Tvålen köper man själv på ett apotek.

När man har kommit till sjukhuset brukar man få träffa den läkare som ska göra operationen. Läkaren berättar hur operationen kommer att gå till och svarar på frågor. Läkaren gör en vanlig kroppsundersökning och undersöker den led som ska behandlas. Man får veta vilken typ av bedövning som behandlingen kräver. Om man ska bli sövd och få narkos är det vanligt att man också talar med den som är ansvarig för narkosen.

Efter läkarundersökningen brukar man få byta om till sjukhuskläder och lägga sig i en säng innan man körs in till operationsavdelningen. Där får man smärtstillande läkemedel, antingen i flytande form som man sväljer eller i form av ett så kallat stolpiller som förs in i ändtarmen.

Så går operationen till

Innan behandlingen får man lokalbedövning, ryggbedövning eller så blir man sövd med narkos. Om man får narkos eller ryggbedövning känner man ingenting. Om man får lokalbedövning kan man ibland känna att man blir opererad utan att det gör ont. Man kan få lugnande läkemedel om man tycker att det är obehagligt.

Knät tvättas med bakteriedödande spritlösning och lindas in i sterila pappersdukar. Läkaren gör ett litet snitt på framsidan av knät och för in artroskopet. Genom samma snitt spolas också en speciell saltlösning in för att hålla leden ren. Ett andra snitt görs för att föra in små instrument i leden. Ett tredje snitt görs ibland för ett rör som spolar ut saltlösningen. Hela knäleden undersöks med artroskopet för att hitta eller utesluta skador på andra delar av leden. Om det är möjligt sys menisken ihop med olika instrument. Om det inte går att sy ihop menisken tas de trasiga delarna bort så att bara frisk och hel meniskvävnad finns kvar. De borttagna bitarna spolas ut ur leden.

Efter operationen

Efter operationen får man ligga på en speciell avdelning för observation tills bedövningen har släppt. Det är bland annat för att läkaren ska kunna kontrollera att man inte börjar blöda. Man får oftast åka hem samma dag, men man ska inte köra bil själv eftersom man kan vara medtagen och trött efter operationen.

Innan man åker hem får man prata med den läkare som opererat och en fysioterapeut. Man får ett träningsprogram och råd om hur man ska göra de närmaste dagarna. Vanligtvis behöver man byta förband efter tre till sex dagar när det bildats en sårskorpa och då kan man duscha med förbandet kvar. Sedan tar man bort det våta förbandet och tvättar benet med tvål och vatten. Därefter sätter man på ett nytt förband. Det är bra att fråga läkaren innan man lämnar sjukhuset om man är osäker på vad som gäller.

Bra att röra på knät

Det är bra att röra sig, gå och belasta knät efter operationen. Ibland kan man behöva kryckor som stöd. Om man har ett kontorsarbete brukar man kunna arbeta igen efter ett par dagar. Har man ett medeltungt arbete brukar man vara sjukskriven i en till två veckor.

Man kan ha ont, men smärtorna brukar lägga sig efter ett par dagar. Vanligen behöver man inte ta smärtstillande tabletter, men det beror lite på vilken typ av meniskoperation som gjorts.

Det är viktigt att få tillbaka rörligheten i knät, ofta kan man behöva träna med hjälp av en fysioterapeut. Om meniskdelar har tagits bort vid operationen kan det ta tre till fyra månader innan knät är helt återställt. Speciellt gäller detta om det också finns förändringar i knät som beror på artros.

Om man har fått en menisk sydd akut brukar det ta tre till sex månader att bli helt återställd. Några dagar efter operationen börjar man träna fysioterapi och de första veckorna får man använda kryckor för att avlasta knät.

Rådgör med din läkare när du kan börja idrotta lätt. Ibland är knät svullet och stelt en månad eller mer efter operationen.

Komplikationer efter operationen

Det är sällsynt att man får komplikationer efter en meniskoperation, men som vid andra operationer finns det en ökad risk för blodpropp. Det är viktigt att informera din läkare om du använder P-piller.

Man kan själv förebygga så att man inte får en blodpropp genom att snabbt komma på benen och röra på sig efter operationen.

Man kan också få en infektion, även om det är ovanligt. Tecken på att man fått en infektion kan vara att det bildas vätska i såren, att knät svullnar upp, blir varmt och att huden omkring såret rodnar. Samtidigt kan man få feber, värk och mer ont när man rör sig. Man ska alltid kontakta en vårdcentral eller sjukhuset där man opererades om man har sådana symtom.

Det är mycket sällsynt med blödningar efter en meniskoperation. Vid större meniskoperationer kan knät svullna upp och bli stelt under ett par dagar även om man inte fått en infektion.

Nästan alla blir bra

De flesta som vridit knät kraftigt i samband med exempelvis idrott och fått en skada opereras med målsättningen att sy ihop menisken. Även om en del av menisken ibland behöver opereras bort blir man på kort sikt helt återställd och knät fungerar som förut.

När artroskopi görs efter att knät vridits kraftigt i samband med idrott upptäcker läkaren ibland att man även har ett skadat korsband. Då behöver även korsbandet opereras. Det görs ofta med en sena från en annan del av kroppen.

Det kan hända att menisken går sönder igen. Då måste man vanligtvis opereras en gång till och den bit av menisken som är skadad tas bort, eftersom det sällan går att sy ihop menisken en andra gång.

Om läkaren tar bort en stor del av menisken kan man senare i livet få besvär från knät. Det beror på att belastningen i leden fördelas på en mindre yta när delar av menisken opereras bort. På längre sikt kan man få artros. Då är det artrosen som man behöver behandla och inte menisken. Därför är det bra och viktigt att börja med fysioterapi under några månader innan man gör en operation, även om det gör ont.

Senast uppdaterad:
2016-06-09
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Leif Dahlberg, läkare, professor i ortopedi, Universitetssjukhuset, Malmö

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden