Att donera ägg eller spermier

Sammanfattning

Du kan donera ägg eller spermier om du vill hjälpa personer som har svårt att få barn. För att bli godkänd som donator måste du vara frisk och i en viss ålder. En donator är oftast anonym, men enligt lagen har barnet rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Därför kan barnet söka upp dig när hen blir vuxen.

Det finns en stor efterfrågan på ägg och spermier och det behövs fler donatorer. Du får bara donera till ett begränsat antal föräldrar.

Förberedelser för dig som vill donera

För att få donera måste du först bli godkänd som donator. En läkare och en kurator gör en bedömning. Du får berätta om ditt liv och om varför du vill bli donator. Du kan också få lämna ett foto på dig själv.

Kraven som ställs på en donator är bland annat:

  • Du får inte ha några allvarliga eller smittsamma sjukdomar.
  • Du får inte ha några allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten.
  • Du måste vara psykiskt frisk.
  • Du får inte ha något missbruk.
  • Du ska ha väl fungerande spermier eller ägglossning.

Innan du blir godkänd som donator testas du för flera olika infektionssjukdomar, som till exempel hiv, hepatit och syfilis. Proverna tas vid två tillfällen med minst sex månaders mellanrum. Under tiden får du inte utsätta dig för risk att smittas av sjukdomarna.

Förberedelser för dig som vill donera spermier

Innan du blir godkänd får du lämna ett spermaprov. Provet visar spermiernas kvalitet.

Du ska som yngst ha fyllt 23 år och som äldst inte ha fyllt 45 år.

Förberedelser för dig som vill donera ägg

Läkaren gör en undersökning med vaginalt ultraljud för att avgöra hur dina äggstockar ser ut. Du får också lämna ett blodprov som kontrollerar hormoner.

För att bli äggdonator ska du vara som yngst 23 år och som äldst 36 år.

Så går spermiedonation till

Du får komma till kliniken och lämna sperma vid flera tillfällen. På mottagningen brukar det finnas särskilda rum eller toaletter där du kan onanera.

Personalen fryser ner spermierna. Sex månader efter sista gången du lämnade sperma får du lämna nya blodprover. Blodproverna kontrollerar att du inte har fått vissa sjukdomar. Därefter kan de frysta spermierna doneras.

Så går äggdonation till

Du som vill donera ägg blir behandlad med hormoner. Behandlingen stimulerar att flera ägg kan mogna och plockas ut samtidigt.

När läkaren hämtar ut äggen använder hen ultraljudsundersökning och en nål. Läkaren för in en ultraljudsstav i slidan och kan då se en bild av äggblåsorna på en skärm. Genom ultraljudsstaven för hen en tunn nål in i slidan. Nålen sticks in i äggblåsorna och äggen hämtas ut.

Du kan känna beröring och tryck när äggen plockas ut. Det kan även göra ont. Därför får du bedövning. Du får också en spruta med avslappnande medel.

Behandlingen att ta ut äggen från äggstockarna brukar ta 15 till 20 minuter. Efteråt får du stanna kvar och vila i ungefär två timmar. Därefter får du lämna kliniken.  

Biverkningar

En del kan få biverkningar av hormonbehandlingen. Du kan få huvudvärk, må illa eller få svullen mage. Några kan även märka att humöret svänger.

När det bildas för många ägg

Det bör inte bildas fler än två eller tre mogna äggblåsor när du får behandlingen. Därför kontrollerar läkaren antalet äggblåsor med ultraljud. Blir det för många äggblåsor kan du få göra en paus med behandlingen.

Svår överstimulering

Det kan hända att det bildas för många äggblåsor, men det är ovanligt. Det kallas för överstimulering.

Din mage kan svullna upp om du får en svår överstimulering. Det beror på att det samlas vätska i magen. Du kan få tungt att andas om vätskan i magen trycker mot lungorna. Då kan du behöva bli inlagd på sjukhus. Där får du behandling. Efter en till två veckor brukar magen vara som vanligt igen.

Ni är oftast anonyma

Du som donerar brukar vara anonym för den eller de som vill få barn. Du får inte heller veta till vem eller vilka du donerar. 

Det är vanligt att du får donera till någon eller några som liknar dig vad gäller hårfärg, hudfärg, ögonfärg och längd. 

Barnens rättigheter

De barn som kommer till genom donation har rätt att få veta identiteten på donatorn. Barnen kan kontakta dig när de blir vuxna. Barnet kan då vända sig till den klinik där behandlingen har utförts och har enligt lagen om genetisk integritet rätt att få reda på vem som har donerat. Men du har för den skull inga juridiska skyldigheter gentemot eventuella barn.

Om du vill donera till någon du känner

Det är samma process om du vill donera till någon som du känner, du måste bli godkänd som donator. Det är viktigt att du donerar för att du själv vill och inte för att du känner press att du borde.

Ersättning

Du brukar få en ersättning när du donerar. Vid äggdonation brukar ersättningen vara några tusen kronor. Du som donerar spermier brukar få några hundra kronor per tillfälle. Hur mycket du får är olika i olika landsting och regioner.

Vem kontaktar jag för att få donera?

Kontakta ett universitetssjukhusen om du vill donera. Där finns det särskilda avdelningar som har hand om donationer.

Allmänt om dina rättigheter

För att du ska kunna vara delaktig och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp

Senast uppdaterad:
2017-05-23
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenny Rodriguez-Wallberg, läkare, specialist i gynekologi-obstetrik och reproduktionsmedicin, avdelningen för gynekologi och reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen.

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden