Preventivmedel med två olika hormoner

Sammanfattning

P-piller, p-plåster och p-ring är preventivmedel som innehåller två olika hormoner. Det finns också preventivmedel som innehåller ett hormon, till exempel minipiller, p-spruta och p-stav. P står för prevention, som betyder skyddande.

P-piller, p-plåster och p-ring verkar på samma sätt, men används på olika sätt. P-piller är tabletter som du tar varje dag. P-plåster sätts på huden och får sitta en vecka i taget. P-ringen sätts in i slidan där den får sitta tre veckor i taget.

Menscykeln

I äggstockarna bildas ägg

Kvinnans inre könsorgan är äggstockarna, äggledarna, livmodern och slidan. Äggstockarna innehåller äggblåsor och i varje blåsa finns förstadiet till ett ägg. Efter varje mens börjar flera ägg och äggblåsor att växa. En äggblåsa spricker cirka 14 dagar innan nästa planerade mens och det mogna ägget lossnar och fångas upp av äggledaren. Detta kallas ägglossning.

Den tomma äggblåsan omvandlas till något som kallas gulkropp. Gulkroppen bildar kvinnliga könshormoner som förbereder livmodersslemhinnan på att ta emot ett befruktat ägg.

Genom äggledaren kommer ägget ner i livmodern. För att en befruktning ska kunna ske måste det finnas spermier i äggledarna när ägget är på väg mot livmodern. Om ägget blir befruktat fäster det vid livmoderns slemhinna där det växer och utvecklas till ett foster. Om det inte sker en befruktning stöts slemhinnan bort och mensen kommer.

Hormonerna styr

Hormoner är ämnen som produceras i olika körtlar i kroppen och påverkar kroppen på många olika sätt. Till exempel styr de vår sömn, vårt blodtryck, vårt humör och hur mycket vatten vi har i kroppen.

Kvinnliga könshormoner är östrogen och gulkroppshormon. Dessa hormoner samt två hormoner från hypofysen styr tillsammans äggens mognad och ägglossningen. Östrogen och gulkroppshormon gör också att livmoderslemhinnan växer till för att kunna ta hand om ett befruktat ägg.

Hormoner i p-piller, p-plåster och p-ring

Två olika hormoner

P-piller, p-plåster och p-ring innehåller två typer av hormoner. P-piller kallas därför även för kombinerade p-piller.

Det ena hormonet som ingår är ett östrogen. Oftast är det konstgjort östrogen, etinylestradiol, som liknar kroppens eget östrogen, men i några p-piller ingår naturligt östrogen, som kallas estradiol.

Det andra hormonet som ingår är ett så kallat gestagen, som liknar gulkroppshormonet. I gruppen gestagener finns flera olika ämnen och det skiljer sig åt mellan de olika preventivmedlen vilket gestagen som ingår.

Kombinerade p-piller skiljer sig från så kallade minipiller och mellanpiller som bara innehåller gestagen.

Olika innehåll

P-piller kan innehålla olika mängd östrogen och olika gestagener. Äldre gestagener kallas ibland andra generationens gestagener, medan de nyare kallas tredje generationens gestagener.

En del p-piller innehåller mellan 30 och 40 mikrogram etinylestradiol och andra generationens gestagen.

Nyare p-piller innehåller ofta lägre dos östrogen, vanligen 20-30 mikrogram etinylestradiol eller naturligt estradiol, och tredje generationens gestagen.

P-plåster är så kallade depåplåster. Det innebär att en liten mängd hormon frisätts från plåstret under hela den vecka plåstret sitter på huden. Varje plåster innehåller 600 mikrogram etinylestradiol, medan dygnsdosen blir 33,9 mikrogram.

Även från p-ringen frisätts hormonerna gradvis under de tre veckor ringen sitter i slidan. P-ring innehåller 2700 mikrogram etinylestradiol, och 15 mikrogram frisätts per dygn.

Olika typer av p-piller

Det finns två olika typer av p-piller, monofasiska och sekvenspreparat.

I monofasiska p-piller innehåller varje hormontablett samma mängd östrogen och gestagen.

I sekvenspreparaten varierar mängden östrogen och gestagen i olika kombinationer. Detta visas genom att varje p-pillerkarta innehåller tabletter med olika färg. Den totala mängden gestagen i sekvenspreparaten är ofta mindre, vilket kan vara en fördel om du får besvärande biverkningar av gestagenet. Eftersom mängden hormon är olika är det viktigt att ta tabletterna i varje karta i rätt ordning. Det är svårt att skjuta på mensen med denna typ av p-piller.

Vilka preparat finns?

Exempel på preparat och vad de innehåller:

Kombinerade p-piller, monofasiska, 2:a generationens gestagen

Abelonelle: etinylestradiol + levonorgestrel
Anastrella: etinylestradiol + levonorgestrel
Erlibelle: etinylestradiol + levonorgestrel
Neovletta: etinylestradiol + levonorgestrel
Prionelle: etinylestradiol + levonorgestrel
Rigevidon: etinylestradiol + levonorgestrel

Kombinerade p-piller, monofasiska, 3:e generationens gestagen

Amorest: etinylestradiol + norgestimat
Cilest: etinylestradiol + norgestimat
Daylette: etinylestradiol + drospirenon
Desolett: etinylestradiol + desogestrel
Diza: etinylestradiol + drospirenon
Dizmine: etinylestradiol + drospirenon
Dizminelle: etinylestradiol + drospirenon
Estrelen: etinylestradiol + drospirenon
Estron: etinylestradiol + drospirenon
Mercilon: etinylestradiol + desogestrel
Midiana: etinylestradiol + drospirenon
Rosal: etinylestradiol + drospirenon
Stefaminelle: etinylestradiol + drospirenon
Yasmin: etinylestradiol + drospirenon
Yasminelle: etinylestradiol + drospirenon
Yaz: etinylestradiol + drospirenon
Zelle: etinylestradiol + drospirenon
Zellmine: etinylestradiol + drospirenon
Zellminelle: etinylestradiol + drospirenon
Zoely: estradiol + nomegestrol

Kombinerade p-piller, sekvenspreparat, 2:a generationens gestagen

Trionetta: etinylestradiol + levonorgestrel

Kombinerade p-piller, sekvenspreparat, 3:e generationens gestagen

Qlaira: estradiol + dienogest

P-ring

Nuvaring: etinylestradiol + etonogestrel

P-plåster

Evra: etinylestradiol + norelgestromin

Effekter och biverkningar

Så fungerar östrogen och gestagen

Östrogen och gestagen påverkar kroppen på olika sätt för att förhindra graviditet.

Gestagenet i p-piller, p-plåster och p-ring verkar genom att hämma produktionen av de hormonerna i hypofysen som styr äggens mognad. Då mognar inte något ägg och du får ingen ägglossning. Östrogenet förstärker denna effekt och är viktigt för att blödningarna ska komma på rätt tid.

Gestagenet gör också att slemmet i livmoderhalsen blir tjockt och segt. Det gör att det blir svårt för spermierna att ta sig upp genom livmoderhalsen till livmodern och äggledarna.

En annan effekt av gestagenet är att slemhinnan inne i livmodern blir tunn. Då blir det svårare för ett befruktat ägg att fästa och utvecklas där. Det gör också att blödningsmängden minskar och att problem med mensvärk brukar minska.

Hur snabbt kommer effekten?

Du kan börja använda preventivmedlen när som helst under menscykeln.

Om du börjar på den första mensdagen är du skyddad från att bli gravid direkt, eftersom du inte kan bli gravid när du har mens.

Om du börjar när du inte har mens tar det sju dagar innan du är skyddad.

Hur säkra är preventivmedlen?

Preventivmedlen är mycket säkra om du använder dem på rätt sätt. För p-piller gäller att du bör ta tabletterna vid ungefär samma tid varje dag. Skyddet minskar om du glömmer att ta en tablett och det har gått mer än 36 timmar mellan två tabletter. Skyddet kan också minska om du kräks eller har diarré.

För p-plåster och p-ring gäller att du bör byta dem på rätt dag för att vara säker på att vara skyddad, och att uppehållet utan ring eller plåster aldrig blir längre än sju dagar.

Att flytta fram mensen

Det är vanligt att använda p-piller, p-plåster eller p-ring i ungefär tre veckor och därefter göra ett uppehåll i en vecka. Vissa p-piller tas varje dag utan uppehåll men då innehåller förpackningen sockerpiller som du tar istället för att göra ett uppehåll. Under uppehållet kommer en mensliknande blödning.

Ibland kan det vara praktiskt att skjuta fram mensen, till exempel om du ska resa bort. Det kan du göra med både p-piller, p-ring och p-plåster genom att inte göra något uppehåll efter tre veckor.

Det är inte farligt att flytta på mensen på det här sättet och du kan göra det under flera månader. Men ju längre du försöker skjuta upp din mens desto större risk är det att förskjutningen misslyckas och att du får en blödning i alla fall.

Hur snabbt kan jag bli gravid igen?

Effekten av preventivmedlen försvinner när du slutar att använda dem och du kan bli gravid i samband med nästa ägglossning.

Biverkningar

Eftersom könshormonerna styr många funktioner i kroppen kan du även få oönskade effekter av hormonläkemedel. De flesta biverkningar brukar gå över när kroppen har vant sig, efter ungefär tre månader.

Du kan få småblödningar, speciellt under de första månaderna. En del biverkningar beror på gestagenet, till exempel kan du känna dig nedstämd eller på dåligt humör, få minskad sexlust, gå upp i vikt, få akne eller fett hår. Östrogenet kan göra att du till exempel får ont i huvudet, mår illa, får spända bröst eller blir svullen i kroppen.

Olika personer är olika känsliga för hormoner och kan därför få mer besvär av vissa preparat än av andra. Därför kan du behöva pröva dig fram till det som passar bäst. Det kan till exempel hjälpa att byta från ett p-piller till ett annat, som innehåller ett annat gestagen eller en mindre mängd östrogen eller gestagen.

Hälsoeffekter

Den kunskap som finns om positiva och negativa hälsoeffekter kommer från en lång tids användning av kombinerade p-piller. Eftersom p-ring och p-plåster innehåller likartade hormoner i ungefär samma doser förväntas de ha likartade hälsoeffekter och risker som p-piller.

Positiva hälsoeffekter

Det finns positiva effekter av användning av p-piller, p-plåster och p-ring. Här är några exempel:

  • Mensen minskar och blir mer regelbunden.
  • Du får mindre menssmärtor.
  • Du får minskad risk för PMS.
  • Du får minskad risk för äggledarinflammation, cystor i äggstockarna, cancer i äggstockarna, livmodern och tjocktarmen.

Risker

Det finns en ökad risk för att få blodpropp, men risken är ändå liten räknat i antalet personer som får blodpropp. Det är till exempel större risk att få blodpropp när du är gravid. De kvinnor som har fått blodpropp vid p-pilleranvändning har oftast fått blodproppen under det första halvåret.

Vissa faktorer ökar risken för blodpropp och du bör då inte använda p-piller, p-plåster eller p-ring. Här är några exempel:

  • Du har haft en blodpropp eller har nära släktingar som har haft en blodpropp.
  • Du har någon känd ärftlig sjukdom som påverkar blodets förmåga att levra sig.
  • Du har kraftig övervikt.
  • Du har migränattacker som börjar med synfältsbortfall eller svaghet i arm eller ben. Det ökar risken för blodproppar i hjärnan.

En del kvinnor får högt blodtryck av preventivmedlen, vilket ökar risken för åderförfettning och hjärtinfarkt på lång sikt. Därför kontrolleras blodtrycket regelbundet när du använder läkemedlen. Om blodtrycket blir förhöjt ska du avsluta behandlingen.

Om du är över 35 år och röker avråds från att använda dessa preventivmedel på grund av att risken för hjärtinfarkt ökar.

Senast uppdaterad:
2017-10-02
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sofia Alsing, barnmorska, Sesammottagningen, Danderyds sjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden