Sköldkörtelcancer

Sammanfattning

Sköldkörteln sitter på halsens framsida och producerar hormoner som bland annat styr ämnesomsättningen. Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl på halsens framsida. Chansen att bli frisk efter behandling är mycket god för de allra flesta.

Symtom

En cancertumör i sköldkörteln visar sig oftast genom en knöl som syns eller känns på halsens framsida. Knölen kan också sitta mer på djupet och då kan du märka av den som en tryckkänsla eller genom att du blir hes.

Att ha en knöl på halsen är vanligt och kan ha många orsaker. I de allra flesta fall beror knölen inte på cancer utan på ofarliga tillstånd. Knölen kan till exempel vara ett tecken på knölstruma, en ofarlig cysta eller en blödning.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har symtom som du tror kan bero på sköldkörtelcancer. Många mottagningar går att kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Det kan krävas undersökning i flera steg och med olika metoder för att säkert fastställa om en knöl i sköldkörteln är en cancer eller inte. Läkarundersökningen kompletteras ofta med ultraljudsundersökning.

Därefter är det vanligt att läkaren tar ett cellprov med hjälp av en tunn nål som förs in i den misstänka knölen. Cellprov kallas också för biopsi. Ibland får du remiss till en annan mottagning för att lämna provet.

Om cellprovet eller ultraljudsundersökningen visar misstänkta tumörceller erbjuds du en utredning enligt ett standardiserat vårdförlopp för sköldkörtelcancer. Även om cellprovet eller ultraljudet inte tyder på sköldkörtelcancer behövs ibland fortsatt utredning av sköldkörteln. Du får då remiss till den mottagning på din ort som passar bäst för denna utredning.

Standardiserat vårdförlopp är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Läkaren som skriver remissen berättar för dig varför du bör utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp och vad det innebär. Det går ofta fort att få kallelser till undersökningar i ett standardiserat vårdförlopp. Det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast når dig, så att du inte missar någon tid.

Behandling

Sköldkörtelcancer delas in i följande fyra grupper:

  • Papillär cancer, som är den vanligaste formen och kan utvecklas i alla åldrar.

  • Follikulär cancer, som är den näst vanligaste formen och bildas oftast hos personer över 40 år.

  • Medullär cancer, som är ovanlig och kan ibland vara ärftlig.

  • Anaplastisk cancer, som är sällsynt och förekommer främst hos personer över 70 år. Det är den mest allvarliga formen av sköldkörtelcancer.

Behandlingen skiljer sig åt mellan de olika formerna av sköldkörtelcancer.

Papillär och follikulär sköldkörtelcancer

Papillär cancer och follikulär cancer behandlas genom att tumören opereras bort. För det mesta får man hela sköldkörteln bortopererad, men i vissa fall kan det räcka med att en del tas bort. Om cancern har spridit sig till de närliggande lymfkörtlarna på halsen opereras även de bort.

Efter operationen är det vanligt att få behandling med radioaktivt jod, som är en typ av strålbehandling. Jodet tas upp av tumörceller från sköldkörtelcancer och ger en lokal strålning. Behandlingen ger inga besvärliga biverkningar, men du måste vara på sjukhuset i några dagar.

Efter behandlingen för papillär och follikulär cancer blir de flesta friska, även i de fall där cancern har spridit sig till lymfkörtlarna eller andra ställen i kroppen.

Medullär sköldkörtelcancer

Du måste alltid få hela sköldkörteln och de närliggande lymfkörtlarna på halsen bortopererade om du har medullär cancer. Ibland kan du behöva opereras mer än en gång för att få bort all tumörvävnad. Om det inte går att operera bort all tumörvävnad kan du få behandling efteråt med yttre strålbehandling eller läkemedel som kallas tyrosinkinashämmare.

Medullär cancer är lite allvarligare än papillär cancer och follikulär cancer, men de flesta botas eller kan leva med sjukdomen under lång tid.

Anaplastisk sköldkörtelcancer

Anaplastisk cancer i sköldkörteln växer mycket fort och chansen att du ska bli frisk är inte lika stor. Du måste också få en kombination av flera olika behandlingar. För att tumören ska krympa så mycket att den går att operera får du vanligtvis börja med att kombinera strålning och cellhämmande läkemedel, så kallade cytostatika.

Du måste ta hormontabletter

De hormoner som körteln producerade måste ersättas om du har fått sköldkörteln helt bortopererad. Det innebär att du får ta tabletter med sköldkörtelhormon under resten av livet. Om du har haft papillär cancer eller follikulär cancer får du till att börja med en högre dos hormoner, eftersom det minskar risken för återfall.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått diagnosen sköldkörtelcancer och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Att få ett besked om cancer kan vara omtumlande. På många sjukhus finns särskilda sjuksköterskor som kallas kontaktsjuksköterskor som kan ge stöd och hjälpa till med olika praktiska saker.

Senast uppdaterad:
2019-01-09
Skribent och redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ola Hessman, kirurg, specialist i hormonsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden