Infektioner

Vi drabbas titt som tätt av infektioner av olika slag. Ibland är det virusinfektioner som gör oss sjuka och ibland är det bakteriella infektioner som kan göra att även det minsta av sår blir påtagligt obehagliga.

Infekterade sår

Så hur vet man om ett sår har fått en bakteriell infektion? När ett sår blir attackerat av bakterie svarar kroppen med en inflammation som innebär en värmeökning, rodnad och svullnad på det attackerade området som även kan ge upphov till smärta. När det gäller en bakterie infektion av sår kan du hjälpa kroppen genom att tvätta rent såret och skydda det från bakterier och smuts med hjälp att plåster. Är det en allvarligare skada som har blivit infekterad kan kroppen behöva hjälp i form av antibiotika.

Infektion i kroppen

Infektion i kroppen kan göra sig synliga genom att du känner dig hängig och sjuk samt upplever feber och värk. Du vet generellt var i kroppen infektionen är eftersom symtom ges på den kroppsdel där infektionen sitter, till exempel halsfluss eller urinvägsinfektion, medan andra infektioner bara ger feber och allmän sjukdomskänsla. symtomen beror på hur kroppen reagerar på infektioner. För att undvika infektioner kan du bygga upp ett starkt immunsvar för att förhindra förkylning och undvika förkylningens faser.

Det är nästintill omöjligt att helt gardera sig för att slippa infektion i kroppen. Nedan finner du tips på vad du kan göra för att minska risken att drabbas.

 • Bra handhygien är A & O när det kommer till att undvika virus och bakterier. Tvätta händerna ofta och noggrant innan du äter eller rör dig i ansiktet.
 • Använd handsprit om du är på språng och inte har möjlighet att tvätta händerna.
 • Undvik nära kontakt med personer som är infekterade och om ni ska umgås är det till din fördel att ses utomhus eftersom smitta har svårare att spridas utomhus. Du kan även vädra mycket inomhus för att minska risken att bli smittad av en kollega eller familjemedlem.
 • Undvik platser där det vistas mycket folk, det är svårt att veta om någon är frisk och om andra aktivt använder handsprit.
 • Ge din kropp bra förutsättningar att bekämpa infektioner genom en god kost med samtliga vitaminer och mineraler, vardagsmotion, mindfulness, bra sömnrutiner och stress i måttfullhet. När vi är trötta och stressade blir kroppen svagare och har svårare att bekämpa infektioner.
 • Vaccinera dig mot det smittor som du kan vaccinera dig mot, som influensa och Covid-19.

Läs mer om förkylningssymtom hos barn här.

Infektion i blodet

Infektioner kan även etablera sig i kroppen och blodet. När du får en infektion i blodet kallas det ofta för blodförgiftning eller Sepsis. Infektion i blodet är livshotande och gör så att organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska.

Har du en eller fler av följande symtom kan du ha Sepsis:

 • Du har eller har haft frossa de senaste dygnen.
 • Du har eller har haft feber de senaste dygnen.
 • Du har svårt att andas.
 • Du verkar förvirrad eller är svår att få kontakt med.
 • Du har diarré eller kräkningar.
 • Du har mycket ont i mage, rygg, muskler eller leder.
 • Du har en tydlig muskelsvaghet och orkar inte stå eller gå, framför allt om du är äldre.