Urinprov: u-nitrit

Varför behöver man lämna provet?

När får man lämna ett prov för u-nitrit?

U-nitrit är ett urinprov som man brukar få lämna om läkaren misstänker att man har urinvägsinfektion. När man har urinvägsinfektion brukar man bli kissnödig oftare än vanligt och det kan svida när man kissar. Det beror på att man har bakterier i urinen, så kallad bakteriuri, vilket kan leda till att både urinvägar och urinblåsa blir irriterade.

Vad är nitrit och var finns det?

Genom maten och dricksvattnet får vi i oss nitrat, ett ämne som finns naturligt i många födoämnen.

Om det finns bakterier i urinen ombildar de genom en kemisk process nitrat till nitrit, som är ett annat liknande ämne.

Höga halter av nitrit i urinen tyder därför på att man har en ökad mängd bakterier i urinen.

Hur lämnar man provet?

Man tar provet genom att kissa i en mugg som används för urinprov. Det ska ha gått minst fyra timmar sedan man kissade senast. Bäst är att ta provet första gången man kissar på morgonen.

När man kissar är det viktigt att det kommer med så lite bakterier som möjligt från huden kring urinrörets öppning. Det är bra att först tvätta sig i underlivet med vatten. Kvinnor bör hålla isär blygdläpparna när de kissar och män dra tillbaka förhuden.

När man tar provet ska man först kissa en skvätt i toaletten innan man kissar i behållaren. Om behållaren börjar bli full kissar man färdigt det sista i toaletten. Detta kallas för mittstråleprov. Bakterier från området kring urinöppningen följer då med ut i toaletten i stället för i provet.

Om man tar provet hemma ska behållaren med urin förvaras i kylskåp direkt. Provet lämnas in på vårdmottagningen så fort som möjligt. Man kan lägga provtagningsröret i en plastpåse med några isbitar i för att hålla det svalt medan man tar sig dit.

Läs mer om att lämna urinprov.

Hur mäts halten av nitrit?

Provet undersöks på vårdcentralen med en urinsticka, en sorts testremsa som doppas i urinen. Man brukar i vanliga fall ha låga halter av nitrit i urinen. Om halten når över en viss gräns ger stickan utslag genom att ändra färg.

Provet är känsligt för hur det tas och för hur det hanteras innan nitrithalten mäts. Ibland kan man därför få lämna ett nytt, kompletterande prov.

När får man svar?

Om man lämnar provet på en vårdcentral görs analysen direkt och då brukar man få besked om resultatet efter omkring tio minuter. Lämnar man provet på ett sjukhus kan det skickas till ett laboratorium och då brukar man kunna få resultatet av läkaren senare samma dag.

Urinstickan visar på nitrit i urinen

Ett utslag på urinstickan är oftast ett tecken på att man har bakterier i urinen. 

När små pojkar gör testet är det ganska vanligt att urinstickan ger utslag utan att det är urinvägsinfektion. Det brukar kallas för ett falskt positivt svar. Det kan bero på att pojkar ofta har en hel del bakterier under förhuden som följer med ner i urinprovet.

Ibland kan man ha bakterier i urinen som inte orsakar urinvägsinfektion eller andra besvär, så kallad asymtomatisk bakteriuri. Det räknas inte som en sjukdom och går oftast över av sig själv. Det enda undantaget är gravida kvinnor som kan behöva få behandling mot detta.

Om man har gulsot eller använder cytostatika eller vissa läkemedel mot tuberkulos, kan det felaktigt ge utslag på provet. Därför är det viktigt att man berättar detta för läkaren.

Urinstickan visar inte på nitrit i urinen

Om det inte blir något utslag på urinstickan visar det att man inte har några, eller bara små mängder bakterier i urinen.

Men det finns några typer av bakterier som inte kan omvandla nitrat till nitrit i urinen. Man kan alltså ha en urinvägsinfektion som orsakas av dessa bakterier utan att urinstickan ger något utslag.

Om man inte har väntat med att kissa minst fyra timmar innan man tar provet, blir testet mindre säkert. Då finns det en risk att man har urinvägsinfektion trots att provet inte gett något utslag.

Om man har tagit C-vitamintillskott kan det påverka provet så att trots att det finns bakterier i urinen blir det inte något utslag på urinstickan.

Det är alltså inte säkert att bakterier i urinen upptäcks med testet. Om u-nitritprovet inte ger något utslag kan man därför få lämna andra prover om läkaren verkligen misstänker urinvägsinfektion.

Senast uppdaterad:
2016-05-30
Redaktör:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christian Löwbeer, läkare, specialist i klinisk kemi, Aleris Medilab, Täby

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden