Toxoplasmainfektion - toxoplasmos

Sammanfattning

En toxoplasmainfektion orsakas av en parasit som framförallt sprids med avföring från katter. Om en gravid person blir smittad kan infektionen orsaka skador på fostret. Du som är gravid ska därför försöka minska risken för smitta bland annat genom att undvika avföringen från katter.

Hur smittar toxoplasmainfektion?

Människor smittas oftast genom avföringen från en smittad katt.

Förutom katter kan även andra däggdjur smittas av parasiten. Då kan du kan bli smittad om du äter rått eller otillräckligt uppvärmt kött från dessa djur. Det gäller framför allt kött från gris eller får.

Smittan kan också spridas genom frukt, bär eller grönsaker som har kommit i kontakt med jord som är förorenad med parasiten, men det är mycket ovanligt. 

Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Du kan bara bli smittad en gång

Du är immun för resten av livet om du har haft en toxoplasmainfektion. Men om du har nedsatt immunförsvar på grund av andra sjukdomar kan sjukdomen bli kronisk. 

Graviditet och amning

Det finns en risk för att parasiten överförs till fostret, om du är gravid och blir smittad för första gången.

Blir du smittad tidigt under graviditeten kan det kan leda till missfall eller skador på fostrets hjärna, ögon eller öron. Barn som smittas efter födseln får inga skador.

Toxoplasmainfektionen smittar inte genom amning.

Hur kan jag minska risken för att smittas?

Det finns flera saker som du kan göra för att minska risken för smitta:

  • Skölj grönsaker, frukt och bär före servering.
  • Undvik att äta rått eller otillräckligt tillagat kött, framför allt från gris och får. Kokning eller stekning upp till över 65 graders temperatur eller djupfrysning dödar parasiten.
  • Tvätta händerna efter kontakt med jord och sand.
  • Tvätta köksknivarna efter kontakt med kött.

Var extra noggrann om du är gravid

Du som är gravid bör dessutom vara uppmärksam på följande:

  • Undvik kontakt med kattavföring. Låt om möjligt någon annan göra rent kattlådan om du har katt. Annars bör du använda handskar och tvätta händerna noga efteråt.
  • Du bör också vara försiktig när det gäller andra ställen där katter kan ha bajsat, till exempel sandlådor vid lekplatser.
  • Undvik osköljda grönsaker och frukt samt kontakt med katter om du åker utomlands. 

Symtom

Oftast märker du inte av att du har en toxoplasmainfektion. Vissa som blir sjuka får feber, huvudvärk, blir trötta och får svullna lymfkörtlar under flera veckors tid. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är gravid och får feber och svullna lymfkörtlar.

Kontakta en barnmorska om du är gravid och är orolig för en toxoplasmainfektion.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning.

Undersökning

Med hjälp av ett blodprov går det att se om du har eller har haft en toxoplasmainfektion. 

Behandling

Oftast behövs ingen behandling, eftersom sjukdomen går över av sig själv. Om du behöver behandling får du antibiotika.

Behandling om du är gravid

Du får behandling med antibiotika om du är gravid. Eventuella skador som infektionen har orsakat hos barnet läker inte, men behandlingen kan förhindra att barnet får fler skador. När barnet har fötts får hen mer behandling om det behövs. 

Senast uppdaterad:
2017-12-08
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden