Salmonella

Sammanfattning

Salmonella är en magsjukdom som sprids via dryck och mat som har hanterats på ett felaktigt sätt. De flesta får lindriga besvär som snabbt går över. En del kan få hög feber och diarré som varar i någon vecka. Det är viktigt att dricka mycket för att stoppa vätskeförlusten som diarréerna orsakar.

Sjukdomen orsakas av olika typer av salmonellabakterier. De flesta som får salmonella har blivit smittade på en utlandsresa. Du kan också ha bakterien utan att bli sjuk.

Symtom på salmonella

För den vanligaste formen av salmonella tar det oftast en till tre dygn från det att du blivit smittad till att du blir sjuk. Sjukdomen börjar oftast akut.
Om du har salmonella är det vanligt med diarré, magont och feber.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker salmonella bör du ringa till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få hjälp att bedöma symtom och hjälp med var du kan söka vård.

Sök vård genast om något av följande stämmer på dig:

  • Du har diarré och är mycket trött och svag.
  • Du har blodiga diarréer.
  • Du har diarré och samtidigt hög feber och frossa.
  • Du har svåra magsmärtor. 

Du kan söka vård på en vårdcentral, eller en jouröppen mottagning. Om det är stängt sök på en akutmottagning.

 

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar salmonella

Du kan misstänka salmonella om du har varit på utlandsresa, eller om flera som har ätit samma mat har blivit sjuka. Salmonella sprids oftast genom mat som har tillagats vid för låg temperatur, eller grönsaker som inte har sköljts ordentligt.

Det brukar krävas att du får i dig mycket salmonellabakterier för att du ska bli sjuk. Det innebär att bakterierna för det mesta först behöver föröka sig i livsmedel för att du ska bli smittad.

Det är ovanligt att smitta förs över från person till person. När det förekommer är det oftast inom den egna familjen, eller i förskolan.

Sjukdomen brukar inte smitta när diarrén har gått över. Men salmonellabakterierna kan finnas kvar i tarmen en längre tid.

Särskilt äldre personer och små barn kan vara mer mottagliga för salmonella. För de flesta har bakterierna försvunnit helt inom tre månader.

Sjukdomen finns i hela världen

Du kan smittas av salmonella i hela världen. Tre av fyra som får salmonella blir smittade utomlands. Salmonellabakterien finns i olika varianter.

Hur kan jag förebygga salmonella?

Det finns inget vaccin mot salmonella. Bra hygien förebygger smitta vilket är bra att tänka på vid hantering av livsmedel, så att eventuella bakterier i maten inte kan föröka sig.

Vad du kan göra är att äta väl genomstekt eller kokt mat. Undvik mat som har stått framme länge i varmare klimat. Laga inte mat till familj och vänner så länge du är sjuk. Var extra noga med handhygienen de närmaste månaderna efter att du har haft salmonella.

Så här minskar du risken för att smittan sprids:

  • Tvätta händerna med flytande tvål före måltider och efter toalettbesök.
  • Stanna hemma från skola eller arbete om du har diarré. Barn med diarré ska inte gå till förskolan, men de kan oftast börja igen inom en vecka.
  • Ha egen handduk eller använd engångshandduk.
  • Undvik att laga mat så länge du har kräkningar eller diarréer.
  • Håll toaletten avtorkad och ren. Om möjligt använd en egen toalett.
  • Bada inte i pool så länge du har diarré.

Behandling

Salmonella behandlas med vätska och du bör dricka vätska ofta och lite i taget. Det är viktigt att stoppa vätskeförlusten som diarréerna orsakar. Det är extra viktigt att små barn får i sig vätska om de har kräkningar och diarréer.

Så snart du känner dig bättre och kan börja äta igen går det bra att pröva vanlig mat. Du blir oftast bra efter en till två veckor.

Antibiotika brukar inte vara nödvändigt

Ibland kan du behöva behandlas med antibiotika. Det gäller till exempel om du har en allvarlig immunbristsjukdom, en ledprotes eller kärlprotes, bråck på pulsådern, eller har mycket svår diarré.

De flesta som får salmonella behöver inte antibiotika. Det beror på att antibiotika kan försvaga den naturliga och viktiga tarmfloran av bakterier, vilken du behöver för att matsmältningen ska kunna fungera som den ska.

Viktigt att veta om du har salmonella

Den behandlande läkaren måste enligt smittskyddslagen anmäla och följa upp alla som har salmonella. Undersök dig om du misstänker salmonella.

För dig som arbetar med matberedning eller hanterar oförpackade livsmedel, samt för dig som vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar, gäller särskilda regler. Prata med din arbetsgivare. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om smittbärarpenning.

Du ska få information på dina villkor

Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.
Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Barn ska vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att barnet förstår informationen.

Komplikationer

Efter behandling brukar de flesta bli friska. Ibland, men det är ovanligt, kan salmonella leda till följdsjukdomar som till exempel ledbesvär.

Senast uppdaterad:
2018-02-13
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden