Röda hund

Sammanfattning

Röda hund är en smittsam virussjukdom, som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. De flesta barn vaccineras mot röda hund redan vid 18 månaders ålder. Sjukdomen är därför ovanlig i Sverige, men den är vanlig i många andra länder. Se därför över ditt och dina närståendes vaccinationsskydd om du ska resa utomlands. Särskilt om du är gravid, eftersom fostret kan få svåra skador om du blir smittad.

Symtom

Vanliga symtom är

  • snuva
  • svullna lymfkörtlar, särskilt i nacken
  • bruna eller blåröda hudutslag
  • feber
  • ledvärk.

Från att du har smittats tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan två och tre veckor. Du känner dig oftast inte särskilt sjuk. Efter några dagar brukar brunaktiga eller blåröda utslag sprida sig på huden, från ansiktet och ner över armarna och benen. Utslagen kan se olika ut på olika hudtyper. De är ofta lättare att se på ljus hud än på mörk hud. Du kan också få feber och ont i lederna.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du eller en närstående fått röda hund. Om du är gravid och orolig för röda hund kan du kontakta en barnmorskemottagning eller en vårdcentral.

Ring alltid först

Du ska alltid ringa först, i stället för att åka direkt till en vårdmottagning. Om du behöver träffa en läkare kan du bli visad direkt till ett undersökningsrum, i stället för att först sitta i väntrummet. Det för att undvika att smitta andra. Det gäller också för sjuka barn.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Så smittar röda hund

Du kan bli smittad när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids. De flesta barn i Sverige vaccineras tidigt mot röda hund, eftersom det ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Sjukdomen är därför mycket sällsynt i Sverige, men den skulle snabbt kunna komma tillbaka om vi slutade med vaccination.
Du som varit sjuk i röda hund en gång kan inte få sjukdomen igen.

Graviditet och röda hund

Om du får röda hund som gravid är risken som störst för fostret under graviditetens 16 första veckor.
På barnmorskemottagningen får du därför göra ett test som visar om du har haft röda hund. Du kan inte vaccinera dig när du är gravid eftersom det också kan skada fostret. Du får i stället vaccinera dig efter förlossningen.

Se över ditt vaccinationsskydd inför resa

Röda hund är ovanlig i Sverige, men den är fortfarande en vanlig sjukdom i många andra länder. Inför en utlandsresa är det bra om du ser över vaccinationsskyddet för dig och dina närstående.

Behandling

Det finns ingen behandling som hjälper mot röda hund, men sjukdomen går över av sig själv efter några dagar. Du kan behöva vila och ta det lugnt, som vid en vanlig förkylning.

Senast uppdaterad:
2016-03-21
Redaktör:

Maud Cordenius, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden