Rabies

Rabies är en virussjukdom i centrala nervsystemet som kan föras över från däggdjur till människa via saliv.

Rabies är utbredd över stora delar av världen, men finns framför allt i Afrika, Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika. Risken för smitta är större i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur och i länder med fritt kringströvande hundar. Sverige tillhör de få länder där ingen insjuknar i rabies.

Undvik kontakt med djur som du inte känner i länder där det förekommer rabies. Ett rabiessmittat djur kan smitta om du blir biten eller slickad på ett sår eller i ansiktet. Oftast är det hundar som för över sjukdomen, men du kan även bli smittad av andra däggdjur som till exempel katter, rävar och fladdermöss.

Om det går så långt att du blir sjuk är rabies alltid en dödlig sjukdom.

Det finns vaccin som förebygger rabies.

Symtom

Om du blivit smittad kan domningar och smärta kring det stället vara ett första symtom på rabies.

Efter några dagar tillkommer ångest, hallucinationer, huvudvärk, förvirring och kramper.

När ska du söka vård?

Sök vård direkt om du får ett bett, blir slickad på ett sår eller i ansiktet av ett djur i ett land där rabies förekommer.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

Behandling

Om du får ett bett, blir slickad på ett sår eller i ansiktet av ett djur, är det alltid viktigt att tvätta det stället noga med tvål och vatten. Om det händer i ett land där det finns rabies måste du få behandling inom två dygn för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Även om du redan är vaccinerad mot rabies behöver du behandling.

Senast uppdaterad:
2015-01-16
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden