Krupp

Sammanfattning

Barn kan få krupp i samband med en förkylning eller andra virusinfektioner. Typiska symtom är skällande hosta och ansträngd väsande andning. Oftast kommer besvären på kvällen. Det finns flera saker du kan göra själv hemma för att minska besvären. Ibland behöver barn med krupp behandling för att underlätta andningen.

Kruppbesvären brukar pågå i ett till två dygn, och sällan längre än en vecka. Vissa barn som har haft krupp får ofta besvär igen vid nya förkylningar. 

Symtom vid krupp

Barn som har krupp brukar

 • ha skällande hosta
 • bli hesa
 • ha väsande eller visslande andning, särskilt vid inandningen
 • ha ansträngd andning.

Innan kruppbesvären börjar har barnet ofta haft vanliga förkylningssymtom i någon eller några dagar.

Vanligast på kvällen

Besvären vid krupp beror på att området nedanför stämbanden har blivit svullet. När barnet ligger ner ökar svullnaden. Därför kommer ofta kruppbesvären på kvällen när barnet ska sova eller har sovit en stund.

Besvären startar ofta direkt med skällande hosta och att andningen blir väsande och ansträngd. När barnet kommer upp i sittande eller stående ställning brukar besvären minska.

Vissa barn har besvär även på dagen, även om besvären oftast är värre på natten.  

Krupp kan vara obehagligt både för barnet och för dig som vuxen. Men det är ovanligt att krupp leder till allvarliga besvär.

Svårare besvär med andningen

Ibland kan besvären hos barnet bli svårare. Var uppmärksam på barnets andning och hur hen mår i stort.

Vid svårare besvär med ökande andnöd ser det ansträngt och jobbigt ut när barnet andas. Andningen blir snabbare och hjärtat slår fortare. Huden mellan revbenen och kring nyckelbenen kan dras inåt när barnet andas in.

Vid mycket svåra besvär kan barnets läppar och fingrar blir blåfärgade. Det är ett tecken på syrebrist. Barnet blir då också mycket trött och orkeslös. Allmän blekhet och svaghet hos barnet är också allvarliga tecken. 

När ska jag söka vård för barnet?

Ofta räcker det med det du själv kan göra hemma för att besvären hos barnet ska minska. Men i vissa fall ska du söka vård för ditt barn.

Sök genast vård på en jouröppen mottagning eller akutmottagning om barnet

 • har svåra andningsbesvär
 • har andningsbesvär som inte lättar inom cirka 30 minuter
 • mår allt sämre
 • får hög eller stigande feber, det kan vara ett tecken på att barnet har fått en bakterieinfektion.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha hjälp med att bedöma symtomen hos ditt barn eller om du vill ha råd om var du ska söka vård.

Ring 112 om

 • barnet har mycket svårt att andas
 • barnets läppar och fingrar blir blåfärgade
 • barnet blir mycket trött, blek och är allmänt svag i kroppen
 • barnet har svårt att andas och dreglar, har svårt att svälja eller har hög feber.

Vad kan jag göra själv hemma?

Det finns flera saker du kan göra hemma för att minska kruppbesvären och underlätta för barnet.

Låt barnet sitta upp – lugna och trösta

 • Ofta brukar det räcka om barnet får komma upp och sitta i din famn eller stå upp. Det gör att svullnaden i slemhinnan minskar.
 • Det är viktigt att trösta och lugna barnet. Det är vanligt att barnet är oroligt, skriker eller gråter och då blir besvären värre. Försök också att behålla lugnet själv, så att du bättre kan trösta barnet.
 • Låt barnet andas sval luft, kanske vid ett öppet fönster, på balkongen eller på altanen. Sval luft kan minska svullnaden i slemhinnorna.
 • Försök få barnet att dricka ordentligt, eftersom dryck kan lindra hostan.
 • Du kan ge nässprej om barnet är täppt i näsan. Det kan göra det lättare för barnet att andas.

När andningen blivit bättre och barnet ska sova kan du höja huvudändan på barnets säng för att minska risken för att besvären ska komma tillbaka. Enklast är att bädda med extra kuddar vid huvudändan. Lägg kuddarna under madrassen så glider de inte undan.

Om barnet inte blir bättre efter cirka 30 minuter, trots att ni suttit uppe och andats sval luft, ska du genast söka vård för ditt barn. 

Undersökningar

Oftast behöver läkaren inte göra några särskilda undersökningar av barnet, förutom en vanlig kroppsundersökning. Att ta prover kan göra barnet upprört, vilket ökar besvären. Därför undviks provtagning om det inte är absolut nödvändigt.

Undersökningar av andra orsaker

Om det finns misstanke om andra orsaker till symtomen kan ytterligare undersökningar behöva göras, exempelvis blodprov och röntgen av lungorna.

Behandling

Får barnet allvarligare besvär kan hen få behandling på en akutmottagning eller sjukhus för att minska svullnaden och underlätta andningen.

Behandling med kortison och adrenalin

Krupp kan behandlas med kortison i tablettform. Tabletterna löses upp i lite vatten. Som ett alternativ till tabletter kan barnet få andas in kortison. Kortison minskar inflammationen och svullnaden i luftröret, men det tar några timmar innan det börjar verka.

För att svullnaden ska minska snabbare och det ska bli lättare att andas kan barnet få andas in adrenalin. Adrenalin är ett hormon som drar ihop blodkärlen vilket i sin tur minskar svullnaden i luftrörens slemhinnor. Biverkningarna av adrenalin är att hjärtat slår snabbare och att blodtrycket ökar, men det går snabbt över.

Barn som har fått adrenalin brukar få stanna kvar på sjukhuset en stund för att se om behandling hjälper och om effekten håller i sig.

Behandling med medicin som andas in behövs framför allt om barnet har en väsande eller visslande andning även när det vilar och tar det lugnt. Vid svårare andningsbesvär får barnet även syrgas.

Ibland behövs mer behandling

Om behandlingen inte hjälper brukar barnet bli inlagd på barnklinik för fortsatt behandling och bedömning av barnläkare.

Eftersom krupp orsakas av en virusinfektion kan den inte behandlas med antibiotika.

Vad är krupp?

Krupp är en sjukdom som orsakas av vanliga förkylningsvirus. Det finns flera olika typer av virus som kan ge upphov till krupp. Vanligast är en sort som kallas för parainfluensavirus. Andra orsaker är influensavirus och RS-virus.

Sjukdom hos yngre barn

Krupp, liksom andra luftvägsinfektioner, är vanligast på hösten och vintern. Det är framför allt barn mellan sex månader och tre år som får sjukdomen. Krupp är vanligast kring tvåårsåldern. Med tiden minskar tendensen hos barn att få kruppbesvär vid infektioner, och i fem- till sexårsåldern har besvären oftast försvunnit.

Vissa barn får ofta kruppbesvär vid förkylningar. Andra barn får besvär någon enstaka gång.

Krupp, pseudokrupp eller falsk krupp?

Sjukdomen kallas ibland också för falsk krupp eller pseudokrupp, men det blir allt vanligare att den bara kallas för krupp. Tidigare kallades den allvarliga sjukdomen difteri för äkta krupp. Vaccin mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och sjukdomen är därför mycket ovanlig i Sverige idag. 

Vad händer i kroppen?

Krupp börjar som en vanlig luftvägsinfektion genom att virus infekterar slemhinnorna i halsen och luftrören. Infektionen leder till en inflammation i slemhinnan, som då svullnar något.

Svullnad nedanför stämbanden

Vissa barn får en mer kraftig inflammation i området strax nedanför stämbanden. Detta påverkar luftflödet så att barnen får en väsande eller visslande andning. Svullnaden kring stämbanden gör också att barnet blir hest. Om svullnaden blir kraftig får barnet svårt att andas och blir oroligt.

En av orsakerna till att det bara är yngre barn som får krupp är att diametern på luftrören är mindre ju yngre barnet är. Därför kan redan en liten svullnad av slemhinnan leda till att det blir svårt för luften att passera.

Hur kan jag minska risken för krupp?

Om barnet tidigare har reagerat med kruppsymtom är det bra att höja huvudändan i sängen när barnet blir förkylt. Då minskar risken för att luftrören ska svullna.

De olika virus som kan orsaka krupp är så vanliga att själva smittan är svåra att undvika. Smittan sprids framför allt genom direktkontakt från hand till mun. Den kan även spridas genom luften med små droppar, när någon till exempel hostar. 

Barn som utsätts för tobaksrök i omgivningen blir lättare förkylda, så undvik att röka i närheten av barn.

Senast uppdaterad:
2016-12-02
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bill Hesselmar, läkare, specialist i allergi- och astmasjukdomar hos barn och unga, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden