Infektioner hos barn – varför blir barn sjuka?

Sammanfattning

Små barn brukar ofta ha infektioner. Det beror på att immunförsvaret inte är tillräckligt uppbyggt från början. Ju äldre barnet blir desto färre infektioner får barnet. Ett bra sätt att skydda sig mot infektioner är att vara ute mycket och att tvätta händerna ofta.

När barnet ligger i magen får det antikroppar från mamman. Dessa skyddar barnet mot många infektioner under det första halvåret, även om barnet inte ammas. Antikropparna skyddar framför allt mot sådana infektioner som mamman har haft. Även bröstmjölk innehåller antikroppar som kan ge skydd mot infektioner.

Efter ett halvår, när dessa antikroppar har försvunnit, är det vanligt att barnet börjar få en del infektioner. Barnet brukar nu träffa fler människor, till exempel på öppna förskolan, och utsätts för olika smittor. Det är så barnets immunförsvar byggs upp. Ju äldre barnet blir, desto färre infektioner brukar barnet få. Immunförsvaret blir starkare, och barnet har ofta arbetat upp ett försvar mot de virus som är vanligast.

Barn kan ha många infektioner varje år

Det är vanligt att barn får många infektioner när de börjar vara i en barngrupp, till exempel i förskolan.

Ett barn under fyra år har ofta sex till åtta infektioner om året, men en del barn kan vara sjuka mer än så. Det brukar inom vården kallas för att barnet är extra infektionskänsligt. Det betyder nästan aldrig att det är något allvarligt fel på barnets immunförsvar. Infektionskänsligheten brukar minska ju äldre barnet blir.

Om du är orolig för att ett barn är sjukt ofta kan du kontakta en vårdcentral. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Läs om vanliga infektioner hos barn i 1177 Vårdguidens smittguide.

Fler blir sjuka under vinterhalvåret

Under vinterhalvåret ökar antalet luftvägsinfektioner, till exempel förkylning och hosta, kraftigt. När det är kallt ute är de flesta inomhus mer än annars, och då sprids infektioner lättare. Under lov brukar ofta förskolebarn vara sjuka mindre.

Under den här perioden blir många sjuka i influensa, en virussjukdom som är mycket smittsam. En annan infektion som är vanlig under vinterhalvåret orsakas av RS-virus. Den brukar börja som en vanlig förkylning med hosta, snuva och lite feber. Vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär, men barn som är upp till ett år kan bli ordentligt sjuka med ansträngd hosta och svårigheter att andas.

Rökning ökar risken för infektioner

Barn som utsätts för tobaksrök i hemmet har oftare luftvägsinfektioner än barn som växer upp i ett rökfritt hem. Även om du som vuxen röker under fläkten eller utomhus kan barnet andas in tobaksrök, till exempel den rök som har fastnat på kläderna.

Minska smittspridning i en familj

Det är svårt att undvika att smitta varandra i en familj. Barn kan få med sig smittor hem från till exempel förskolan eller skolan. Om det finns nyfödda syskon, eller andra personer med nedsatt immunförsvar, kan de bli ordentligt påverkade av infektionerna. För att minska smittorisken är det bra att alltid tvätta händerna när ni kommer hem och innan ni ska äta. Det är också bra att lära barnet att

  • hosta och nysa i armvecket
  • använda engångsnäsdukar när någon i hemmet har snuva
  • tvätta snuttefilt, gosedjur och leksaker när barnet har blivit friskt
  • vara utomhus varje dag.

Läs om hur smitta sprids.

Senast uppdaterad:
2017-02-10
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christer Petersson, läkare, specialist i allmänmedicin, Växjö

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden