Infektioner hos barn – hur smitta sprids

Sammanfattning

Infektioner kan smitta på olika sätt. Några av de bästa sätten att undvika smitta är att vara ute mycket och tvätta händerna ofta.

Det är mycket vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren. Barn som går i förskola brukar få lite fler infektioner, på grund av att många barn vistas tillsammans. Därför är det särskilt bra att barn i förskolan är ute mycket och är noga med att tvätta händerna. Ju äldre barnet blir desto färre infektioner brukar barnet få. Då har barnet ofta arbetat upp ett försvar mot de virus som brukar orsaka infektioner.

Här kan du läsa i 1177 Vårdguidens smittguide om olika infektioner hos barn.

Kontaktsmitta

Smitta kan spridas vid direkt kontakt mellan personer, till exempel genom att man tar varandra i handen. Det kallas för kontaktsmitta, och ofta är det så förkylningsvirus sprids. Barn kan också smittas om de tar i saker som den som är sjuk har tagit i eller snutit sig i, till exempel handdukar, näsdukar, gosedjur och leksaker.

Droppsmitta

När en person nyser eller hostar bildas ett moln av droppar som innehåller smittämnen. Då kan den som står nära bli smittad. Det kallas för droppsmitta.

När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån som kontaktsmitta, oftast via händerna. Det kallas dropp- och kontaktsmitta. Ofta är det så magsjuka och luftvägsinfektioner, såsom förkylning och hosta, sprids.

Luftburen smitta

Inomhus kan de finaste dropparna sväva länge i luften. Personer som befinner sig i rummet kan då andas in smittämnet som sedan kan fästa sig i luftvägarna och infektera dem. Exempelvis vattkoppor och influensa kan spridas på detta sätt. Utomhus blåser smittämnet lätt bort.

Smitta i mat och dryck

Smittämnen i mat och dryck kan du få i dig på flera olika sätt. Om mat inte förvaras på rätt sätt kan bakterier växa i maten. Den som äter kan då bli magsjuk och få diarré och kräkningar. En del bakterier bildar gifter som orsakar matförgiftningar.

Om den som hanterar maten inte har tvättat händerna ordentligt, eller har sår på händerna, kan bakterier spridas till maten och orsaka magsjuka.

En del livsmedel, till exempel opastöriserade mjölkprodukter, kan innehålla smittämnen.

Råd för att undvika smittspridning

Det är alltid bra att vara extra noga med hygienen när du själv eller barnet har en infektion. Ett av de bästa sätten för att undvika smittspridning är att tvätta händerna ofta, alltid innan ni ska äta och efter toalettbesök.

Det är också bra att:

  • Lära barnet att hosta och nysa i armvecket.
  • Använda engångsnäsdukar.
  • Tvätta sådant som snuttefilt, gosedjur och leksaker när barnet har blivit friskt.
  • Vara utomhus dagligen.

Råd för att undvika att bli smittad av bakterier i maten:

  • Håll varm mat varm – minst 60 grader.
  • Håll kall mat kall – högst 8 grader.Var särskilt noga med hanteringen av känsliga livsmedel, till exempel rå köttfärs och majonnäs.
  • Se till att maten kyls och värms snabbt.
  • Förvara råvaror och lagad mat för sig.
  • Håll arbetsytor och redskap rena.

För mer information, se Livsmedelsverkets hemsida.

Förskolans rutiner

Förskolan ska ha rutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Kommunens miljönämnd kontrollerar att dessa rutiner sköts som de ska.

Senast uppdaterad:
2017-09-07
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christer Petersson, läkare, specialist i allmänmedicin, Växjö

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden