Feberkramper hos barn

Sammanfattning

Allmänt

En del barn som har feber får feberkramper. Det ser ofta dramatiskt ut men är i regel inte skadligt. Vanligtvis händer det barn mellan sex månaders och fem års ålder. De flesta barn som får feberkramper får det bara en gång men vissa barn kan få det vid flera tillfällen. Det är ovanligt att barn med feberkramper får besvär i framtiden.

Kramper som visar sig på det här sättet beror oftast på att febern förorsakar en tillfällig retning i hjärnan och är inte ett tecken på ett allvarligt tillstånd. 

Högst ett barn av tjugo får feberkramper en eller flera gånger i småbarnsåldern. Av dem som har fått feberkramper vid ett tillfälle riskerar en tredjedel att få det igen. 

Symtom

Barnet förlorar oftast medvetandet. Hela kroppen blir stel, huvudet böjs ofta bakåt, huden blir blek och kanske till och med lite blå. Ofta har barnet ryckningar. Anfallet brukar gå över på en eller ett par minuter, och efteråt blir barnet slappt men återhämtar sig oftast snabbt.

Feberkramper inträffar oftast i början av en infektion, till exempel en vanlig förkylning. Vanligen är febern över 39 grader. 

Behandling

Ibland får barn som har haft feberkramper läggas in på sjukhus för observation, framför allt om det är första gången det inträffar. Barnet får tid att hämta sig och dessutom får föräldrarna möjlighet att i lugn och ro få information om det som har hänt.

Det går inte att förebygga eller behandla feberkramper genom att ge barnet febernedsättande läkemedel. Inte heller avkylning, till exempel genom att badda barnet med svala fuktiga dukar, är effektivt för att förhindra anfall. Däremot kan man, på läkares ordination, ge kramplösande medicin vid långvariga feberkramper, det vill säga kramper som varar mer än ett par minuter. 

Även om det inte går att förebygga kramperna kan en sänkt kroppstemperatur göra att barnet känner sig allmänt bättre.

När ska man söka vård?

Första gången ett barn får ett krampanfall i samband med feber ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning för att kunna utesluta andra orsaker till febern och krampanfallet. Även när kramper inträffar flera gånger under samma dygn, varar längre än fem minuter eller om barnet inte snabbt vaknar till ska man söka vård direkt.

Man kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad är feberkramper hos barn?

En del barn som får feber kan få feberkramper och då bland annat förlora medvetandet, bli stelt och få ryckningar samtidigt som huden bleknar. Det ser ofta dramatiskt ut men är i regel inte skadligt. Vanligtvis händer det barn mellan sex månaders och fem års ålder, men kan i ovanliga fall förekomma i såväl högre som lägre åldrar.

Även om krampanfallet bara varar någon minut kan det kännas som en evighet. Det brukar vara en skrämmande upplevelse för föräldrarna, särskilt första gången man ser det.

De flesta barn som får feberkramper får det bara en gång men vissa barn kan få det vid flera tillfällen. Det är ovanligt att barn som har feberkramper får besvär av det i framtiden.

Vad beror feberkramper på?

Kramper som visar sig på det här sättet beror oftast på att febern förorsakar en tillfällig retning i hjärnan och är då vanligtvis inte tecken på ett allvarligt tillstånd. Att just små barn får kramperna beror på en viss omognad av hjärnan.

Till viss del ärftligt

Högst ett barn av tjugo får feberkramper en eller flera gånger i småbarnsåldern. Av dem som har fått feberkramper vid ett tillfälle riskerar en tredjedel att få det igen. Risken för feberkramper är högre om någon av föräldrarna eller ett syskon haft det.

Symtom

Vid feberkramper förlorar barnet oftast medvetandet. Hela kroppen blir stel, huvudet böjs ofta bakåt, huden blir blek och kan till och med bli lite blå. Det kan rycka i både armar och ben. Anfallet brukar gå över på en eller ett par minuter men kan ibland vara längre. Efteråt blir barnet slappt men återhämtar sig oftast snabbt.

Inträffar vid infektioner med feber

Feberkramper inträffar oftast i början av en infektion, till exempel en vanlig förkylning. Vanligen är febern över 39 grader. Även om feberkramper ser mycket dramatiska ut är de oftast ofarliga för barnet.

Efter vaccination

Ibland kan barn få feber efter en vaccination. Denna feber kan utlösa ett krampanfall hos en del barn, även om det är ovanligt. Detta är ingen anledning att undvika vaccinationer.

Söka vård

Första gången ett barn får ett krampanfall i samband med feber ska man söka vård direkt på en akutmottagning eller vårdcentral för att kunna utesluta andra orsaker till febern och krampanfallet. Även när kramper inträffar flera gånger under samma dygn, varar längre än fem minuter eller om barnet inte snabbt vaknar till ska man söka vård direkt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Undersökningar och utredningar

De flesta barn som har haft feberkramper har redan återhämtat sig när de kommer till vårdcentralen eller akutmottagningen. Oftast hittar inte läkaren någon annan orsak till krampanfallet än att barnet har en virusinfektion med feber, och därför brukar inga fortsatta utredningar behövas. Det här är den vanligaste typen av feberkramper och kallas enkel.

Om barnet däremot inte blir bättre eller om anfallet är långvarigt behöver barnet få kramplösande medicin som bryter anfallet. Då görs det också en utredning för att ta reda på orsaken till febern och krampanfallet. Barnet brukar också utredas om

  • det får upprepade anfall under samma feberperiod
  • det har haft fler än fyra feberkramper
  • det är under sex månader eller äldre än fem år
  • det bara har kramper i en arm, ett ben eller ena halvan av kroppen
  • febern varit under 39 grader vid flera anfall.

Feberkramper med ovanstående faktorer kallas komplicerad.

Behandling

Ibland får barnet stanna på sjukhus

Ibland får barn som har haft feberkramper läggas in på sjukhus för observation, framför allt om det är första gången det inträffar. Eftersom feberkramper kan vara en skrämmande upplevelse tycker många föräldrar att det känns tryggt att få vara kvar på sjukhuset. Man får tid att hämta sig och dessutom möjlighet att i lugn och ro få information om det som har hänt.

Svårt att förebygga

Det går inte att förebygga eller behandla feberkramper genom att ge barnet febernedsättande läkemedel. Avkylning, till exempel genom att badda barnet med svala fuktiga dukar, är inte heller effektivt för att förhindra anfall. Däremot kan man ge kramplösande medicin vid långvariga feberkramper, det vill säga kramper som varar mer än ett par minuter. Det ges på läkares ordination efter tidigare besök på vårdcentralen eller sjukhuset.

Även om det inte går att förebygga kramperna kan en sänkt kroppstemperatur göra att barnet känner sig allmänt bättre.

Om barnet får feberkramper igen

Om barnet får feberkramper av den enkla typen igen vid senare tillfälle och man som förälder känner sig trygg med den information man fått, behöver man inte åka till sjukhus. Anfallet brukar gå över på ett par minuter. Det är bra att notera hur länge anfallet pågått och precis hur det sett ut.

Senast uppdaterad:
2016-02-15
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

 
Granskare:

Orvar Eeg-Olofsson, läkare, professor i barnneurologi, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Innehållet är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Har du synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden