Fågelinfluensa

Sammanfattning

Fågelinfluensa är en infektionssjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa i Sverige har hittills blivit smittad.

Fågelinfluensa finns framför allt i Asien och Nordafrika.

Sedan 2015 har fågelinfluensa av varianten H5N8 hittats hos fåglar i Sverige. Samma variant har funnits hos fåglar i Europa sedan 2014. Denna typ av fågelinfluensavirus har inte orsakat sjukdom bland människor. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.  

Hur smittar fågelinfluensa?

Det finns flera olika typer av fågelinfluensavirus. De olika varianterna smittar lätt mellan fåglar, men det är bara vissa typer av virus som gör att fåglarna blir sjuka. Oftast är det andfåglar och tamfåglar, som höns och kalkoner, som blir sjuka.

Vissa fågelinfluensavirus kan smitta och orsaka sjukdom hos människor, men det är mycket ovanligt. Två typer av viruset som har orsakat sjukdom bland människor är H5N1 och H7N9.

Det krävs mycket nära kontakt för att bli smittad

För att du ska bli smittad krävs att du har mycket nära kontakt med smittade fåglar eller deras avföring. Fåglarna måste vara smittade av en variant av viruset som kan spridas till människor.

Fågelmarknader är ett ställe där smitta kan spridas. När människor i övrigt har blivit smittade har de ofta haft tamfåglar i hushållet eller arbetat med tamfåglar.

Det är mycket ovanligt att fågelinfluensa smittar mellan människor. 

Symtom

Symtomen hos människor som har blivit sjuka i fågelinfluensa varierar. Bland annat beror besvären på vilken typ av fågelinfluensavirus som är orsaken.

Den som är sjuk kan få lättare besvär, som en ögoninfektion eller influensasymtom som går över.

Infektionen kan också påverka luftvägarna och ge en allvarlig lunginflammation med feber, hosta och andfåddhet. 

Det dröjer mellan två och åtta dagar efter smittotillfället innan sjukdomen ger symtom.  

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller ring telefonnummer 1177 om du får influensaliknande besvär och nyligen har haft nära kontakt med fåglar som kan ha fågelinfluensa som kan smitta människor. 

Behandling vid fågelinfluensa

Fågelinfluensa kan behandlas med virushämmande läkemedel. Det kan minska symtomen. Effekten är bättre ju tidigare behandlingen startas. 

Hur kan jag minska risken för att smittas?

Det är mycket ovanligt att smittas av fågelinfluensa, även i de länder där det pågår utbrott. Men är du i ett land där det pågår utbrott av fågelinfluensa som kan smitta människor bör du följa vissa rekommendationer:

  • Undvik att ta i fåglar och fågelavföring.
  • Undvik att besöka fågelmarknader.
  • Undvik att äta fågelkött och ägg som inte har tillagats till minst 70 graders värme. Djupfrysning av fågelkött påverkar inte viruset.

Hos Folkhälsomyndigheten finns det mer information om utbrott av fågelinfluensa bland människor.

För dig som arbetar med fåglar eller har till exempel tamhöns gäller särskilda regler. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.

Läs mer om fågelinfluensa

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Senast uppdaterad:
2017-02-13
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden