Denguefeber

Sammanfattning

Denguefeber är en virussjukdom som ger influensaliknande symtom. Viruset sprids via myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus.

Symtom på denguefeber

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt.
Vanliga symtom:

  • Röda ögon.
  • Hög feber med frossa och svettningar.
  • Huvudvärk och värk bakom ögonen.
  • Kraftig värk i musklerna.
  • Små röda prickar på kroppen.

Det tar vanligtvis mellan två och tio dagar från att du har smittats tills du blir sjuk. Sjukdomen går oftast över av sig själv inom en vecka, men kan bli livshotande och kräva sjukhusvård. Om du blir sjuk kan du behöva vara på sjukhus för att få vätska direkt i blodet, så kallat dropp. Många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt.

Om du tidigare haft dengue har kroppen utvecklat motståndskraft mot den varianten av viruset. Men eftersom viruset finns i fyra olika varianter kan du få sjukdomen igen med någon av de andra virustyperna. Om du får denguefeber mer än en gång ökar risken något för att du ska bli allvarligt sjuk.

Allvarlig denguefeber

Även om det är ovanligt blir en del som får denguefeber sämre efter att först ha blivit bättre. Det beror på att små blodkärl har blivit sköra och att blödningar då uppstått i huden, slemhinnor och inre organ. De allra flesta blir friska med hjälp av vätska direkt i blodet och övervakning på intensivvårdsavdelning.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du har hög feber under en utlandsresa i länder där dengue finns. För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Får du hög feber efter att varit på resa där sjukdomen finns kan du söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet eller en akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar denguefeber

Denguefeber sprids via myggor som är aggressiva och främst sticker på dagen. Denguefeber smittar inte direkt mellan människor.

Var finns denguefeber?

Sjukdomen finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Den är vanligast under regnperioden och kan då spridas snabbt i epidemier.

Hur kan jag förebygga denguefeber?

Denguefeber är en sjukdom som det inte finns något vaccin mot i Europa. För att skydda dig mot myggstick dagtid bör du använda myggstift flera gånger om dagen. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar.

Behandling

Virusinfektionen kan inte behandlas. Om du blir mycket sjuk kan du behöva vara på sjukhus för att få vätska direkt i blodet, så kallat dropp.

Senast uppdaterad:
2019-01-11
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden