Borrelia

Sammanfattning

Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Det vanligaste symtomet är en typisk hudrodnad. Sjukdomen sprids av fästingar och finns i stora delar av Sverige. Du blir oftast inte smittad om du tar bort fästingen direkt. Borrelia behandlas med antibiotika. Om du inte får behandling kan infektionen sprida sig till nervsystemet och lederna. Då kan den ta längre tid att läka.

Det finns ännu inget vaccin mot borrelia.

Du kan försöka skydda dig mot fästingbett genom att klä dig i långbyxor, långärmad tröja och stövlar när du är ute i naturen.

Symtom

Den typiska hudinfektionen
som borrelia ofta orsakar kallas
erythema migrans.

Det vanligaste symtomet är att du få en hudrodnad som är större än fem centimeter i diameter på stället där du fick fästingbettet. Det får ungefär hälften av alla som smittas. Huden kan även domna och klia. Rodnaden kommer oftast en till fyra veckor efter att du har blivit biten.

Det karaktäristiska hudutslaget, som kallas erythema migrans, blir större med tiden. Det kan blekna i mitten, vilket gör att rodnaden så småningom kan bli ringformad. Rodnaden kan också vara jämnt röd, vilket är vanligare hos kvinnor. Den kan också vara oval eller oregelbunden i formen.

Hudrodnaden ska inte misstas för den mindre rodnad som du kan få direkt efter ett fästingbett. Den rodnaden är en reaktion på bettet och brukar gå över efter några dagar. Det är oftast inte ett tecken på att du har fått borrelia.

Borrelia kan ge flera symtom

Andra symtom på borrelia kan vara något av följande:

  • trötthet.
  • huvudvärk.
  • värk i muskler och leder.

Det händer att du inte märker att du fått ett fästingbett, utan bara upptäcker symtom som kan tyda på att du har smittats av borrelia.

Du kan få flera hudrodnader

Om hudinfektionen inte
behandlas sprider den sig ofta
cirkelformat.

Du kan få fler än en hudrodnad på kroppen. De kallas multipla erythema migran och är ett tecken på att infektionen har spridit sig i kroppen. Om du får det har du oftast feber samtidigt. Du kan också få andra slags hudförändringar, som vätskande sår eller utslag med blåsor.

Borrelia kan spridas till leder och nervsystem

En borreliainfektion som inte behandlas med antibiotika kan sprida sig till lederna och nervsystemet.

Då kan du uppleva något eller några av följande symtom:

  • huvudvärk
  • feber omkring 38 grader
  • ledvärk i nacke, armar, rygg och ben
  • viktnedgång
  • tillfällig ansiktsförlamning.

Ibland, men det är ovanligt, kan även hjärta och ögon påverkas.

Lederna kan bli inflammerade

Led- och muskelvärk är vanligt vid en borreliainfektion. Sjukdomen kan också orsaka en form av ledinflammation, som kallas borreliaartrit. Då brukar en eller flera leder bli svullna. Ofta svullnar knäleden upp. Svullnaden varar mellan några dagar och ett par veckor. Den brukar försvinna av sig själv, men kan komma tillbaka flera gånger med lång tid emellan. Även när svullnaden är borta kan du ha ont i muskler och leder.

Nervsystemet kan påverkas

Hos mindre än var tionde som får en borreliainfektion påverkas nervsystemet. Det kallas neuroborrelios och är vanligare hos barn än hos vuxna.

Symtomen kommer ofta mellan en till två månader efter fästingbettet. Ibland kan det ta upp till ett halvår. Vanligtvis får du först den typiska hudrodnaden, men många får ingen hudförändring innan de får andra symtom. Du som vuxen får oftare kraftig värk i armar, ben eller rygg. Hos barn är symtomen vagare.

Både vuxna och barn kan få en tillfällig förlamning i en del av ansiktet.

Skiljer sig mellan kvinnor och män

Borreliainfektioner är vanligare bland kvinnor än män, framför allt i övre medelåldern. Det är också vanligare att kvinnor får upprepade borreliainfektioner. Orsaken är troligen att immunförsvarets förmåga att bekämpa borreliabakterien skiljer sig mellan män och kvinnor.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har en rodnad som har kommit först en vecka eller mer efter ett fästingbett, och som växer till mer än fem centimeter i diameter. Rodnaden kan blekna i mitten och likna en ring, men kan också vara jämnt röd. Tänk på att du kan ha blivit biten även om du inte har sett någon fästing.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du en tid efter ett fästingbett får feber, huvudvärk, är ovanligt trött, har värk i muskler eller leder. Symtomen kommer vanligen 1-4 veckor efter fästingbettet.

Om det är stängt kan du vänta tills vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen öppnar. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du en tid efter ett fästingbett får svår huvudvärk, nackstelhet, ansiktsförlamning eller andra symtom på förlamning. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Så smittar borrelia

Du kan få borrelia om du blir biten av en fästing som bär på borreliabakterier. Fästingar suger blod på fåglar, däggdjur och människor och kan då bli infekterade med smittämnen. Då för de smittan vidare nästa gång de suger blod.

Om du blir biten dröjer det oftast minst ett dygn från det att fästingen har bitit sig fast, till dess att borreliabakterier överförs till dig. Ta bort fästingen snabbt så minskar sannolikheten att du blir smittad.

Borrelia finns i nästan hela Sverige

Borrelia är allmänt spritt över stora delar av norra halvklotet. Sjukdomen förekommer i hela Sverige, förutom i de inre delarna av Norrland. Smittrisken är störst längs kusterna, framför allt i de sydöstra delarna av Syd- och Mellansverige. Upp till en tredjedel av fästingarna kan vara bärare av borreliabakterier. Sannolikheten att smittas om du blir fästingbiten är mindre än en på hundra.

Fästingar är aktiva när temperaturen ligger över 4-5 grader. Det betyder vanligtvis en säsong från tidigast mars till senast november. Fästingen som bär borreliabakterien visar en tydlig tendens till spridning norrut i Sverige, troligen beroende på klimatfaktorer.

Hur kan jag förebygga borrelia?

Du kan försöka att undvika att få fästingbett genom att bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns. Mörka kläder har visat sig dra till sig färre fästingar, men fästingarna kan vara lättare att upptäcka på ljusa kläder. Myggmedel ger tyvärr inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Du kan få sjukdomen vid mer än ett tillfälle.

Du kan inte vaccinera dig mot borrelia

Det finns inget vaccin mot borrelia, även om forskning pågår i bland annat Sverige. Det finns däremot vaccin mot TBE, som du också kan få genom fästingbett.

Behandling

Den tidiga formen av borrelia, som ger den typiska hudinfektionen, behandlas med penicillin. Du får läkemedlet i tablettform. Behandlingen hindrar spridning av infektionen i kroppen. De flesta blir helt friska efter behandlingen.

Det första dygnet efter att behandlingen har inletts kan hudrodnaden bli större. Rodnaden försvinner oftast inom en till två veckor.

Det kan ta tid för borrelia att läka

Om infektionen har spridit sig får du med en annan typ av antibiotika, som också ges i tablettform. När behandlingen påbörjas sent kan det ta längre tid för kroppen att läka helt. Det kan ibland ta många månader innan alla restsymtom försvinner, trots att själva borreliainfektionen är botad.

Lång behandling ger ingen effekt

Du blir inte frisk snabbare av att få längre behandling med antibiotika, utöver den första kuren. Däremot kan en långvarig behandling med antibiotika ge biverkningar.

Det första dygnet efter att behandlingen har inletts kan hudrodnaden bli större. Rodnaden försvinner oftast inom en till två veckor.

Undersökningar

Om du har en rodnande hudförändring som är större än fem centimeter i diameter brukar det räcka att en läkare tittar på den för att kunna ställa diagnosen borreliainfektion. Du kan få lämna ett blodprov om du har symtom som antyder att sjukdomen har spridit sig i kroppen.

Om du har symtom som tyder på att borreliainfektionen har nått nervsystemet kan du även få ta ett ryggvätskeprov.

Du kan även få lämna ett prov på ledvätska om läkaren tror att du fått en ledinflammation. 

Komplikationer och följdsjukdomar

Du blir oftast helt frisk även om borreliainfektionen har nått nervsystemet. Det finns inget vetenskapligt stöd för att själva borreliainfektionen skulle kunna bli kronisk.

Ibland, men det är ovanligt, kan borrelia leda till bestående inflammationer i huden och lederna. Det är vanligare om du är äldre eller om det tog lång tid innan behandlingen påbörjades.

Kronisk hudinflammation

Borreliabakterien kan i ovanliga
fall orsaka en kronisk hud-
inflammation, som kallas
akrodermatit.
En ovanlig komplikation av borrelia är en kronisk hudinflammation, som kallas akrodermatit. Den börjar som en blåröd missfärgning och svullnad på den kroppsdel där du en gång blev fästingbiten och utvecklas långsamt. Förändringen börjar ofta på fötterna och benen. Därför är det vanligt att tro att orsaken är dålig blodcirkulation. Akrodermatit behandlas med antibiotika. Om du inte behandlas kan så småningom leder och nerver under huden påverkas.

De hudförändringar som har hunnit uppkomma innan du får behandling försvinner oftast inte, utan kan vara kvar även om själva infektionen är botad.

Hudinflammationen är vanligare hos kvinnor än hos män. 

Blåröd knuta på huden

Borrelia lymfocytom sitter oftast
på örsnibben och är vanligare
hos barn än hos vuxna.

Borrelia kan också orsaka en blåröd knuta i huden. Knutan orsakas av en inflammation är en till fem centimeter stor och sitter ofta på örsnibben eller bröstvårtan. Den kallas för borrelia lymfocytom och är vanligare hos barn än hos vuxna. Du får ofta även svullna lymfkörtlar i närheten av knutan. Även den hudinflammationen behandlas med antibiotika.

Komplikationer av neuroborrelios

I sällsynta fall kan borrelia orsaka en svårare infektion i det centrala nervsystemet. Det kan ge allvarliga symtom som utbredda förlamningar eller annan påverkan på hjärnan. Minnesstörningar och koncentrationssvårigheter är de vanligaste besvären. Det kan lång tid innan symtomen försvinner, även efter behandlingen.

Graviditet och borrelia

Kontakta en barnmorskemottagning om du är gravid och misstänker att du har fått borrelia. När du är gravid kan behandlingen med antibiotika behöva anpassas. Exempelvis kan du behöva en högre dos av läkemedlet.

Det finns ingenting som tyder på att graviditeten eller fostret påverkas av en borreliainfektion.

Senast uppdaterad:
2018-09-12
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177.se

Granskare:

Göran Günther, infektionsläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden