Sköldkörtelcancer

Varje år får ungefär 400 personer i Sverige cancer i sköldkörteln. De allra flesta blir friska efter behandling. Har man en knöl på halsen ska man kontakta en vårdcentral, eftersom det kan vara cancer. Men i de allra flesta fall är knölen ofarlig.

Allmänt

Sköldkörteln sitter på halsens framsida och producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner. De styr bland annat ämnesomsättningen.

Varje år får ungefär 400 personer cancer i sköldkörteln. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, förutom hos barn där den är ovanlig. Den är vanligare hos kvinnor än hos män. Chansen att bli frisk efter behandling är god för de allra flesta, det gäller även om man skulle få ett återfall.

Sköldkörtelcancer delas in i fyra grupper:

  • Papillär cancer är den vanligaste formen och kan utvecklas i alla åldrar.
  • Follikulär cancer är den näst vanligaste formen och bildas oftast hos personer över 40 år.
  • Medullär cancer är ovanlig och kan ibland vara ärftlig.
  • Anaplastisk cancer är sällsynt och förekommer främst hos personer över 70 år. Det är den mest allvarliga formen av sköldkörtelcancer.

Symtom

Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl som syns utanpå halsens framsida. Knölen kan också sitta långt ner i halsen och då märker man av den mer som en tryckkänsla eller att man börja få svårt att svälja.

Att ha en knöl på halsen är vanligt och i de allra flesta fall beror knölen inte på cancer utan är ofarlig. Det kan till exempel vara knölstruma.

Undersökning

För att ta reda på om knölen är cancer eller inte behövs ofta flera olika undersökningar. Läkaren börjar med att titta på halsen och känna på sköldkörteln för att skaffa sig en första uppfattning. Sedan undersöks sköldkörteln ofta med ultraljud.

Därefter tas ofta ett cellprov med hjälp av en tunn nål som förs in i den misstänka knölen. Cellprov kallas också för biopsi. Provet undersöks sedan i mikroskop.

Om cellprovet visar misstänkta tumörceller eller om du har besvär av knölen på halsen erbjuds du en utredning enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Bland annat finns tider avsatta för de undersökningar du kan behöva göra.

Läkaren som skriver remissen berättar för dig varför du bör utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp, vad det innebär och när du kan få besked om du har cancer eller inte.

Det går ofta fort att få kallelser till undersökningar i ett standardiserat vårdförlopp. Det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast når dig, så att du inte missar någon tid.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått diagnosen sköldkörtelcancer och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Att få ett besked om cancer kan vara omtumlande. På många sjukhus finns särskilda sjuksköterskor som kallas kontaktsjuksköterskor som kan ge stöd och hjälpa till med olika praktiska saker.

Behandling

Behandlingen skiljer sig åt mellan de olika formerna av sköldkörtelcancer.

Papillär och follikulär sköldkörtelcancer

Papillär och follikulär sköldkörtelcancer behandlas genom att tumören opereras bort. För det mesta får man hela sköldkörteln bortopererad, men i vissa fall kan det räcka med att en del tas bort. Om cancern har spridit sig till de närliggande lymfkörtlarna på halsen opereras även de bort.

Efter operationen får man ofta behandling med radioaktivt jod, som är en typ av strålbehandling. Jodet tas upp av celler i sköldkörteln och ger en lokal strålning. Behandlingen ger inga besvärliga biverkningar, men man måste vara på sjukhuset i några dagar.

Efter behandlingen för papillär och follikulär cancer blir de flesta friska, även i de fall där cancern har spridit sig till lymfkörtlarna eller andra ställen i kroppen.

Medullär sköldkörtelcancer

Har man medullär cancer måste man alltid operera bort hela sköldkörteln och de närliggande lymfkörtlarna på halsen. Ibland kan man behöva opereras mer än en gång för att få bort all tumörvävnad. Om det inte går att operera bort all tumörvävnad kan man få efterbehandling med yttre strålbehandling eller mediciner som kallas tyrosinkinashämmare.

Medullär cancer är lite allvarligare än papillär och follikulär men de flesta botas eller kan leva med sjukdomen under lång tid.

Anaplastisk sköldkörtelcancer

Anaplastisk cancer i sköldkörteln växer mycket fort och chansen att man blir frisk är inte lika stor. Man måste också få en kombination av flera olika behandlingar. Vanligtvis får man börja med att kombinera strålning och cellhämmande läkemedel, cytostatika, för att tumören ska krympa så mycket att den går att operera.

Man måste äta hormontabletter

Om man har fått sköldkörteln helt eller delvis bortopererad måste man ersätta de hormoner som körteln producerade. Det innebär att man får äta hormontabletter under resten av livet. Om man har haft papillär eller follikulär cancer får man en högre dos hormoner, eftersom det minskar risken för återfall.

När ska man söka vård?

Om man ser eller känner en knöl på framsidan av halsen ska man söka vård på en vårdcentral.

Man kan alltid ringa telefonnummer 1177 och få sjukvårdsrådgivning.

Senast uppdaterad:
2017-09-25
Redaktör:

Anna Dahllöv, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ola Hessman, kirurg, specialist i hormonsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden