Skelettmognadsbedömning

Sammanfattning

Skelettmognadsbedömning är en röntgenundersökning som ger en uppfattning om ett barns kroppsliga mognad och ålder. Undersökningen används också ibland för att uppskatta ungefär hur långt barnet kommer att bli som vuxen.

Så går undersökningen till

Röntgensköterskan tar en röntgenbild av barnets ena hand. Handen får vila mot en platta och det tar bara någon minut att ta bilden. Ni behöver inte förbereda er på något särskilt sätt. Undersökningen gör inte ont. Den ger inga biverkningar eller komplikationer.

Därför görs en skelettmognadsbedömning

Skelettmognadsbedömning görs om ett barn har sjukdomar eller tillstånd som kan innebära risk för tillväxtrubbningar, till exempel tidig eller sen pubertet eller medfödd hypotyreos. Skelettet och benen i handen och fingrarna utvecklas och mognar stegvis under uppväxten. Läkaren analyserar och jämför röntgenbilden av barnets handskelett med ett genomsnittligt handskelett för en viss ålder. Då kan läkaren bedöma den ungefärliga skelettmognaden. Bedömningen kan behövas när vården beslutar om behandling av tillväxtrubbningar.

Utifrån skelettmognaden kan läkaren ibland uppskatta ungefär hur långt barnet kommer att bli som vuxen.

Att bedöma skelettmognaden är svårt. När olika läkare bedömer samma bild kan deras bedömning variera med cirka ett år både uppåt och nedåt. Variationen blir ofta större ju yngre barnet är. För att värdera slutlängden på ett någorlunda säkert sätt behöver en flicka vara cirka elva år och en pojke tolv till tretton år gammal när undersökningen görs.

Skelettmognadsbedömning för att uppskatta barnets ålder

I vissa fall används skelettmognadsbedömning som kompletterande hjälpmedel för att uppskatta åldern på asylsökande barn och unga.

Skelettmognadsbedömning används inte som ensam metod för att fastställa barns eller ungdomars kronologiska ålder. Det finns inga medicinska eller biologiska metoder för att fastställa en exakt kronologisk ålder. Om åldern bedöms ska det baseras på en omfattande helhetsbedömning.

Rätt att förstå

Alla barn har rätt att vara delaktiga i sin vård och ska kunna få information som är lätt att förstå. Fråga, om informationen är svår att förstå. Ni kan också be att få informationen på papper för att kunna läsa den i lugn och ro. 

Ni har rätt att tolkning till andra språk när ni pratar med vården, om ni behöver det. Ni har även rätt att få tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning. 

Senast uppdaterad:
2017-12-15
Redaktör:

Agnes Hellström, 1177.se

Granskare:

Håkan Boström, vårdenhetsöverläkare, specialist i Barn- och Ungdomsradiologi

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden