Hjärta och kärl

Hela kroppen är beroende av att hjärta och kärl är välfungerande, utan dessa kan varken syre eller näring transporteras till kroppens celler. Hjärtsjukdomar och kärlsjukdomar kan i många fall förebyggas genom att ändra sin livsstil i form av att sluta röka, öka sina fysiska aktivitet och äta nyttigare.

Hjärtsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är samlingsbegrepp som rör sjukdomar som drabbar hjärtat eller blodkärl. En av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar, där vissa hjärtsjukdomar är ärftliga och kan följas åt i olika generationer i en familj. Dock skiljer sig de ärftliga hjärtsjukdomarna från högt blodtryck eftersom högt blodtryck till stor del beror på levnadsvanor.

Vad är kronisk hjärtsjukdom

Vad är kronisk hjärtsjukdom? Kranskärlssjukdom är en hjärt- och kärlsjukdom som delas in i kronisk och akut. Vid kronisk kranskärlssjukdom kan bröstsmärta och andnöd uppstå i samband med ansträngning. Smärtan och andnöden beror på att blodet inte cirkulerar tillräckligt väl i samband med fysisk ansträngning och kan därmed inte förse kroppen med syre, vilket leder till syrebrist i hjärtat. Akut kranskärlssjukdom kan ge samma symtom men behöver inte fysisk aktivitet för att utlösas utan kan ske under vila.

Detta är den vanligaste formen av hjärt- och kärlsjukdom i Sverige där sex av tio av de som drabbas är män. Kranskärlssjukdom är en hjärtsjukdom som genrellt drabbar de i högre åldrar. Övriga riskfaktorer är följande:

 • Rökning
 • Låg fysisk aktivitet
 • Diabetes
 • Övervikt
 • Njursvikt

Även socioekonomiska faktorer, psykisk ohälsa och andra somatiska sjukdomar påverkar antalet drabbade.

Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdom är en bred term som ofta innefattar både hjärtat och hjärtats kärl eftersom dessa påverkar varandra. I dessa fall brukar det benämnas som hjärt- och kärlsjukdomar. Exempel på vanliga hjärtsjukdomar är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, inflammation av hjärtklaffarna, hjärtrytmrubbning och medfödda fel i hjärtat.

Olika hjärtsjukdomar

Det finns flera olika hjärtsjukdomar, nedan finner du djupare information om hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfark innebär att hjärtat får syrebrist eftersom hjärtats kärl är helt eller delvis blockerade av en blodpropp. Du bör alltid kontakta 112 om du har symtom på en hjärtinfarkt.

Symtom på en hjärtinfarkt:

 • Konstant smärta i bröstet där värken kan stråla ut i armarna eller ryggen
 • Obehaglig känsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna.
 • Andningssvårigheter
 • Kallsvettningar
 • Oro och ångest
 • Hjärtklappning och yrsel
 • Influensaliknande besvär och smärtor i bröstet

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en hjärtsjukdom som generellt drabbar personer i högre åldrar. Hjärtsvikt sker när hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen samtidigt som blodtrycket ökar inne i hjärtat. När blodet inte kan cirkulera som det ska i kroppen drabbas cellerna av syre- och näringsbrist.

symtomen för kronisk hjärtsvikt misstas ofta för normala besvär vid åldrande medan akut hjärtsvikt har tydliga symtom som är svåra att missa.

Vid akut hjärtsvikt är symtomen följande:

 • Kraftig andnöd
 • Rosslande andning
 • Kallsvettningar
 • Kraftig blekhet
 • Svår hjärtklappning och ångest
 • Ibland förekommer rosaskummig vätska i munnen som kommer från lungorna (lungödem)

Kontakta alltid 112 vid dessa symtom.

Det bästa sättet att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar är att vara i god form och ha ett starkt immunförsvar.