Hjärtskintigrafi – isotopundersökning av hjärtat

Sammanfattning

Hjärtskintigrafi är en undersökning av hjärtat. Med en gammakamera tas bilder av hjärtat så att läkaren kan bedöma hjärtmuskelns blodförsörjning, hjärtats storlek och pumpförmåga.

Skintigrafi är en säker och beprövad metod som används för att undersöka olika organ i kroppen, bland annat hjärta, njurar och skelett. Till skillnad från en vanlig röntgenundersökning sker en skintigrafisk undersökning med hjälp av en isotop. Isotopen är en svagt radioaktiv lösning som oftast sprutas in via en ven i armen. Fördelningen av isotopen i kroppen studeras med en gammakamera.

Hjärtskintigrafi, även kallad myokardskintigrafi, är en förfinad undersökning för bedömning och kartläggning av kranskärlssjukdom. Den isotop som ges är bunden till ett läkemedel som är specifikt för hjärtat. Genom att granska bilder av hjärtat tagna med en gammakamera kan läkaren bedöma hjärtmuskelns egen genomblödning, hjärtats storlek och pumpförmåga. Om man har kranskärlsförträngningar så kan blodflödet försämras lokalt i denna del av hjärtat och detta kan påvisas med denna undersökning. Ett normalt undersökningsresultat utesluter med stor sannolikhet kranskärlssjukdom.

Förberedelse inför hjärtskintigrafi

Hjärtskintigrafin sker ofta i två steg under två dagar. För att undersökningen ska kunna genomföras behöver du komma rätt förberedd. Det betyder att du inför båda undersökningstillfällena måste tänka på följande:

  • Du ska inte ta läkemedel för hjärtbesvär, blodtryck eller värktabletter på undersökningsdagens morgon. Ta med dig dina läkemedel så att du kan ta dem då undersökningarna är klara. Prata med din läkare eller personalen på kliniken där du ska göra undersökningen om du har frågor om din medicinering.
  • Om du har astmabesvär eller andra hinder som gör det svårt att genomföra ett tyngre cykelprov bör du berätta det för din läkare så att uppgifterna kommer med i remissen till den skintigrafiska avdelningen på sjukhuset. Då kan de planera din undersökning på bästa sätt.

Förhållningsreglerna när det gäller mat, koffein och nikotin kan variera mellan olika mottagningar. Det är viktigt att du följer de förhållningsregler som du får från mottagningen där du ska undersökas.

Graviditet och amning

Kontakta kliniken före undersökningen om du är gravid eller ammar så får du mer information. Även om strålningsdosen är mycket låg ska undersökning med joniserande strålning noga övervägas vid graviditet.

Så går hjärtskintigrafi till

Undersökningen sker oftast i två steg under två dagar:

Dag ett

Första dagen får du göra ett så kallat arbets-EKG eller ett så kallat farmakologiskt test före undersökningen med gammakamera. När du ska göra arbets-EKG kopplas elektroder till olika ställen på kroppen. Man förbereder också för att kunna ge den svaga radioaktiva lösningen i armen. Du får cykla på en testcykel med belastning som ökas efterhand.

Vid ett arbets-EKG kontrolleras blodtryck och EKG under och ett par minuter efter cyklingen. När du nått en tämligen hög puls ges isotoplösningen. Därefter får du återhämta dig på en brits medan du kontrolleras med EKG och blodtryckskontroller.

Vid ett farmakologiskt test får du i stället ett läkemedel via ett dropp i armen medan du ligger stilla på en brits eller cyklar lätt på en testcykel. Det farmakologiska testet tar vanligen mellan fem och 20 minuter.

Före undersökningen med gammakameran får du äta en smörgås och ta en tio minuters promenad.

Sedan är det dags för bildtagning med gammakameran. Du får ligga ner med en mjuk kudde under huvudet. Armarna ska du hålla över huvudet. Kameran kommer nära och omsluter bröstkorgen, men du har hela tiden huvudet utanför.

För att bilderna ska bli tydliga bör du ligga så stilla som möjligt under de 15 minuter undersökningen med gammakameran pågår. Det finns hela tiden personal i rummet.

Hela undersökningsproceduren tar mellan två och tre timmar.

Dag två

När du kommer tillbaka för nästa del i undersökningen går du igenom samma procedur. Men du behöver inte göra något arbets-EKG eller farmakologiskt test av hjärtat, utan du undersöks med gammakameran direkt efter att du har vilat.

Provsvar och resultat

För att kunna göra en bra bedömning av hjärtmuskelns blodförsörjning jämförs bilderna från arbetsprovet eller det farmakologiska testet med motsvarande bilder av hjärtat när du vilar. Bilderna granskas efter den andra dagens undersökning av en specialutbildad läkare. Du får sedan besked om resultatet från undersökningen av den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Risker med hjärtskintigrafi

Hjärtskintigrafi är en vanlig och mycket säker rutinundersökning. Gammastrålningen från isotopen är svag och motsvarar cirka två års naturlig bakgrundsstrålning, det vill säga den strålning som alla naturligt exponeras för via berggrunden, radon och från rymden.

Vid arbets-EKG eller farmakologiskt test kan det någon gång hända att belastningen i sig ger hjärtproblem om du har en hjärtsjukdom. Därför övervakas undersökningen av en specialistläkare med nödvändig utrustning för att ta väl hand om dig.

Fråga om råd

Undrar du över något inför hjärtskintigrafin? Du kan alltid kontakta mottagningen som ska undersöka dig eller den läkare som har skickat dig för undersökning.

Senast uppdaterad:
2017-03-27
Skribent och redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Claes Held, läkare, specialist i hjärtsjukdomar. Uppsala clinical research center

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden