Kroppsundersökning av barn med hjärtsymtom

Det finns olika sätt att undersöka hjärtat och hjärtats funktion. Genom att bland annat få veta mer om barnets besvär och titta på barnet, lyssna på hjärtat med stetoskop, mäta blodtrycket och känna på pulsen kan läkaren få viktig information.

När barnet kommer för en undersökning av hjärtat får man berätta om barnets eventuella besvär. Läkaren kan till exempel ställa frågor om

  • vilka symtom barnet har haft
  • när, hur ofta och hur länge besvären har varat
  • vad barnet orkar göra
  • om någon i släkten har eller har haft någon hjärtsjukdom.

Läkaren undersöker sedan barnet för att kunna upptäcka symtom på att blodcirkulationen inte fungerar på ett bra sätt.

Lyssna på hjärtat och lungorna

Läkaren kan få viktig information genom att lyssna på hjärtat och lungorna med ett stetoskop. Med stetoskopet går det att höra hjärtljud som uppstår när hjärtklaffarna öppnas och stängs. Dessutom kan läkaren höra ljud som uppstår när blodet passerar genom hjärtat och de stora blodkärlen. De kallas blåsljud. En del blåsljud är helt normala, speciellt hos barn. De kallas för normala eller fysiologiska blåsljud.

Om blodet flödar genom klaffar som är trånga eller genom förbindelser som inte ska finnas mellan olika delar av hjärtat, ger det blåsljud som kan vara typiska för just den förändringen. Genom att lyssna med stetoskop på hjärtat kan läkaren alltså få viktig information, ibland tillräckligt för att kunna ställa diagnos.

Känna pulsslagen och mäta blodtrycket

Vid undersökningen känner läkaren också på pulsslagen i pulsådror i till exempel armarna och ljumskarna. Det kan ge information om blodflödet till olika delar av kroppen, till exempel om det finns en förträngning på stora kroppspulsådern.

Barnets blodtryck mäts också eftersom det kan ge information om hur hjärtat fungerar.

Sänkt syrehalt i blodet kan ge blå hudton

Ibland är barnets hud och slemhinnor blåtonade, så kallad cyanos. Det kan vara tecken på att barnet har nedsatt syrehalt i blodet och är viktigt för läkarens bedömning. Om syrehalten bara är lite sänkt brukar det inte synas, men en så kallad pulsoximeter som sätts fast på till exempel tummen eller örsnibben kan visa syrehalten i blodet på en skärm.

Andra undersökningar kan behövas

Beroende på vad som visar sig vid undersökningen, kan barnet behöva genomgå fler undersökningar och utredningar. Det kan vara till exempel EKG och ultraljud av hjärtat.

Senast uppdaterad:
2016-04-05
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Håkan Eliasson, barnläkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden