Förändrad hjärtrytm hos barn, arytmi

Sammanfattning

Om hjärtat slår mycket snabbt, mycket långsamt eller oregelbundet, kallas det för hjärtrytmrubbningar eller arytmi. Det är vanligt med oregelbunden hjärtrytm. Nästan alla människor har extra hjärtslag.

Allmänt

Hjärtats funktion är att pumpa runt blodet i kroppen. Det arbetar på egen hand utan att kunna styras av viljan.

Hjärtslagen sätts igång genom att en impuls skickas från en liten del av hjärtat som kallas sinusknutan. Impulsen får hjärtats förmak att dra ihop sig så att blodet strömmar in i de två kamrarna i hjärtat. Sedan går impulsen vidare till den så kallade AV-knutan, och därefter genom den så kallade Hiska bunten som grenar ut sig i kammarväggarna. Det leder till en sammandragning, ett så kallat hjärtslag. Innan nästa hjärtslag kommer måste hjärtat vila lite.

Sinusknutan, AV-knutan och Hiska bunten kallas för hjärtats retledningssystem.

Ibland kan hjärtrytmen förändras så att hjärtat slår snabbare, långsammare eller mer oregelbundet än vanligt. Det händer de flesta någon gång och går oftast över av sig själv. Någon enstaka gång kan det behövas behandling.

Förändrad hjärtrytm kan till exempel bero på medfödda förändringar i hjärtats retledningssystem eller uppstå i samband med en virusinfektion. Efter hjärtoperationer är det vanligt med hjärtrytmrubbningar. De går för det mesta över, men kan ibland finnas kvar under en längre tid.

Symtom

Hjärtat slår alltid fortare än vanligt när man anstränger sig eller är orolig. Ibland kan hjärtats takt plötsligt öka, utan någon yttre orsak, och då kan barnet få obehagskänsla i bröstet, bli yr och svimma.

Om det är störningar i hjärtats retledningssystem, så att impulserna inte går vidare från sinusknutan till AV-knutan, kan hjärtat börja slå långsammare. Även då kan barnet bli yr och svimma.

Behandling

Om barnet ofta får attacker med snabbare hjärtslag kan barnet behöva behandling med läkemedel som minskar hjärtats retbarhet och förhindrar att attackerna uppstår. Om det inte hjälper kan det behöva göras en operation.

När impulsövergången från förmak till kamrarna inte fungerar som den ska kan hjärtat behöva hjälp av en pacemaker.

När ska man söka vård?

Man ska kontakta en vårdcentral eller barnläkarmottagning om barnet vid upprepade tillfällen har haft onormal hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm, till exempel om det känns som om hjärtat slår fortare eller långsammare än vanligt.

Man ska söka vård direkt på en akutmottagning om barnet

  • Har en obehagskänsla i bröstet och samtidigt mår dåligt och är blek
  • Har svårt att andas
  • Har hjärtklappning som inte går över
  • Blir yr eller svimmar.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Senast uppdaterad:
2016-04-05
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Håkan Eliasson, barnläkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden