Blodtrycksmätning på barn

Allmänt

När hjärtat pumpar blodet så att det ska kunna cirkulera runt i kroppen bildas ett tryck, det så kallade blodtrycket.  Man brukar ange två värden för blodtrycket, det övre och det undre.  Blodtrycket mäts i  millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två värden, till exempel 120/80, som uttalas 120 över 80. De första siffrorna anger det övre, systoliska blodtrycket, som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. De andra siffrorna anger det nedre, diastoliska blodtrycket, som man har när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Både blodtrycket och hur fort hjärtat slår, hjärtfrekvensen, kan variera mycket hos olika människor och i olika åldrar. Det är därför svårt att ange exakta gränsvärden för vad som är för högt och vad som är för lågt. Både blodtrycket och hjärtfrekvensen stiger när man anstränger sig fysiskt eller psykiskt.

Blodtrycket ökar sakta med stigande ålder hos barn.

Förberedelser

Barnet bör sitta eller ligga ner och vila i minst fem minuter innan blodtrycket mäts. Det är bra om barnet inte anstränger sig kraftigt före mätningen.

Hur går undersökningen till?

När blodtrycket ska mätas placeras ett stetoskop över en pulsåder, till exempel i armbågsvecket. En manschett fästs runt överarmen. Genom att pumpa in luft i manschetten ökar trycket i den. Pulsådern pressas då samman av manschettens tryck, och när trycket blir tillräckligt högt passerar inte blodet igenom pulsådern. Luft släpps ut, trycket minskar i manschetten och ett pulserande ljud hörs i stetoskopet. Det innebär att pulsådern börjar öppna sig och släpper igenom blodet igen. Detta är ett mått på det övre, systoliska blodtrycket.

Mer luft släpps ut och manschettrycket minskar ytterligare. Det pulserande ljudet tilltar, når en maxnivå och försvinner sedan helt. Det tryck som uppmäts då är det undre, diastoliska blodtrycket.

Hos en ettåring ligger det övre, systoliska blodtrycket kring 100 mm Hg och det undre, diastoliska, kring 60 mm Hg. Det anges som 100/60. Hos en femåring är motsvarande blodtryck ungefär 105/65, hos en tioåring 110/70 och hos en femtonåring ungefär 115/75.

Publicerad:
2011-09-16
Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Manusunderlag:

Gudrun Björkhem, läkare, specialist i hjärtsjukdomar hos barn, Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund

Nils-Rune Lundström, läkare, professor em. i hjärtsjukdomar hos barn

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden