Polio

Sammanfattning

Polio är en virussjukdom som sprids med avföringen och förorenat vatten. Den kan också spridas mellan människor. Polio kan skada ryggmärgen och orsaka förlamning. De flesta blir friska men sjukdomen kan vara livshotande.

Du kan skydda dig mot polio med vaccination.

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år.

Polio finns fortfarande i några länder i Asien och Afrika.

WHO, världshälsoorganisationen rekommenderar en extra femte dos om du ska resa till ett land där det finns risk att smittas med polio. Du kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare. Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka, men kan ändå smitta andra.

Symtom på polio

Polio brukar börja med att du får feber, blir trött, får huvudvärk och kräks.

Du kan också få en inflammation i ryggmärgen, som kan orsaka förlamningar i muskler. Det gäller också andningsmusklerna. Då är sjukdomen livshotande.

Du som har haft polio som barn kan du få besvär på nytt, många år senare. Det kallas för postpolio. Du kan då bli svag i någon eller några muskler och mycket trött i kroppen.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du inte är vaccinerad mot polio och får symtom på sjukdomen.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar polio

Smittan sprids med avföringen genom avlopp och förorenat vatten. Polio kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. Det tar oftast sju till tio dagar från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Behandling

Det finns ingen behandling mot polio. När polio orsakar förlamade andningsmuskler får man hjälp att andas med en respirator.

De allra flesta som får polio blir helt friska. Några blir förlamade, vilket delvis eller helt kan kvarstå resten av livet.

Senast uppdaterad:
2018-02-23
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden