Narkolepsi

Sammanfattning

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi är sömnig på dagarna och får ofta attacker av muskelsvaghet i samband med olika känslotillstånd. Narkolepsi går inte att bota, men det finns läkemedel som höjer vakenheten och förbättrar nattsömnen.

Narkolepsi är en ovanlig sjukdom som både män och kvinnor kan få. Oftast uppstår sjukdomen i tonåren, men det kan också ske tidigare eller senare i livet. 

Symtom

Om du har narkolepsi är det vanligt med något eller några av följande symtom:

  • Sömnighet på dagen och sömnattacker, ofta i samband med stillsamma aktiviteter eller monotont arbete.
  • Kataplexi, det vill säga att du plötsligt blir slapp i vissa muskler vid vissa känslotillstånd. Oftast uppkommer det i samband med skratt, men också vid ilska, förvåning eller rädsla. Du kan bli försvagad i ansiktsmuskulatur, i nacken eller i benen. Svagheten varar oftast inte mer än två minuter.
  • Hallucinationer som påverkar syn, hörsel och känslor när du somnar eller vaknar. Det innebär att du ser eller hör saker i rummet där du sover, eller känner någon som vidrör dig, utan att någon verkligen finns där. Ofta är hallucinationerna skrämmande.
  • Sömnparalys, som ofta uppstår samtidigt som hallucinationerna och innebär att du känner dig förlamad i samband med att du somnar och vaknar. När det händer kan du varken röra armar eller ben och du kan inte tala. Förlamningen släpper efter en kort stund.
  • Störd och orolig sömn då du vaknar många gånger och har mardrömmar.
  • Viktuppgång och nedstämdhet.
  • Koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter.

När ska jag söka vård?

Trötthet och sömnsvårigheter kan ha många olika orsaker. Om du tror att du har narkolepsi kan du i första hand kontakta en vårdcentral för att få träffa en läkare. Vid behov kan läkaren skriva remiss till en neurolog. Narkolepsi är ovanligt och du kan behöva framhålla för läkaren att du tror att besvären kan bero på den sjukdomen.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Undersökning

Om du sökt vård för narkolepsi brukar du få träffa en läkare som är specialist i neurologi. Hen ställer frågor om dina sömnvanor och din sjukdomshistoria. Därefter kan du få genomgå ett sömntest, en ryggmärgsvätskeundersökning eller både och för att läkaren ska kunna ställa diagnos.

Behandling av narkolepsi

Narkolepsi går inte att bota, men det finns flera läkemedel som kan lindra symtomen. Behandling finns för att höja vakenheten dagtid, minska kataplexiattackerna och förbättra nattsömnen. Det krävs ibland flera olika läkemedel för att behandla de olika besvären med bästa effekt.

Vad beror narkolepsi på?

Narkolepsi uppstår när hjärnan har brist på ett ämne som gör att du håller dig vaken och som hjälper till att styra din sömn. Bristen uppstår som en reaktion i infektionsförsvaret, det så kallade immunsystemet. Nervceller i nervcellskärnan hypothalamus skadas och troligtvis är det en autoimmun sjukdom.

Narkolepsi är oftast inte ärftlig men nästan alla har en underliggande förutsättning i sitt immunförsvar, en speciell så kallad HLA-typ. Dessutom krävs en yttre faktor för att sjukdomen ska uppträda

En yttre faktor var den allmänna vaccineringen mot svininfluensa med vaccinet Pandemrix som genomfördes 2009. Den ledde till att antalet fall av narkolepsi ökade bland barn och ungdomar i Sverige.

Senast uppdaterad:
2017-06-19
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Pontus Wasling, läkare, specialist i neurologi, Neurologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden