Hjärnskakning

Sammanfattning

Hjärnskakning innebär att slå i huvudet så att hjärnan kommer i rörelse. Om du får en hjärnskakning förlorar du medvetandet eller tappar minnet en kort stund. Efter en hjärnskakning är det viktigt att inte anstränga hjärnan för mycket så att den kan återhämta sig.

Barn slår ofta i huvudet och oftast är det inte någon fara. Det kan vara svårt att veta om ett barn har fått en hjärnskakning eftersom de ofta inte vet om de har förlorat medvetandet.

Symtom

Vanliga symtom är

  • huvudvärk
  • yrsel
  • illamående
  • kräkningar
  • minnesförlust
  • förvirring
  • onaturlig trötthet.

Symtomen kommer ibland först efter flera timmar.

När ska jag söka vård?

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du misstänker att du har fått en hjärnskakning, eller om ett barn slagit i huvudet kraftigt.

Kontakta en vårdcentral om du har slagit i huvudet och får huvudvärk, yrsel, illamående eller svårigheter att koncentrera dig.

Kontakta även vården om du har besvär som inte går över inom ett par veckor, till exempel om du får svårt att komma tillbaka till skolan. Då kan du behöva få hjälp med rehabilitering och anpassning av vardagen.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökningar och utredningar

Ibland undersöks du med datortomografi för att ta reda på om du har några allvarliga skador. Om du får ett hårt slag mot huvudet kan det uppstå blödningar, hjärnan kan svullna och du kan få skador på skallbenet. Om läkaren inte ser något sådant på röntgen får du oftast åka hem.

Du har rätt att förstå

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling efter en hjärnskakning utom att vila så att hjärnan kan återhämta sig. Du bör inte träna eller dricka alkohol förrän du känner dig helt bra igen. Du, eller ditt barn om hen har fått hjärnskakning, bör undvika sådant som kräver mycket koncentration. Det gäller till exempel att titta på tv, spela dataspel och annat som kan ge huvudvärk och illamående.

Senast uppdaterad:
2017-10-02
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden