Epidemisk hjärnhinneinflammation

Sammanfattning

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara. Sjukdomen är ovanlig, men är livshotande och kan dessutom ge bestående besvär. Du kan vaccinera dig mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Epidemisk hjärnhinneinflammation kallas också smittsam hjärnhinneinflammation. Sjukdomen orsakas av olika typer av meningokockbakterier. Det är vanligt att ha bakterien utan att bli sjuk.

Symtom på epidemisk hjärnhinneinflammation

Vanliga symtom är

  • svår huvudvärk
  • illamående och kräkningar
  • känslighet för ljud och ljus
  • feber och blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken
  • nackstyvhet.

Du kan också få kramper eller bli medvetslös.

Läs mer: Hjärnhinneinflammation

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du får feber, kraftig huvudvärk och utslag på kroppen. Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet eller en akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar epidemisk hjärnhinneinflammation

Bakterien smittar lätt och överförs bland annat med saliv eller droppsmitta. Den sprids till exempel med kyssar och när någon hostar eller nyser. Hosta och nysningar ger en dusch av droppar som innehåller bakterien. Du blir smittad när du får i dig de här dropparna. Dropparna kan nå dina ögon och slemhinnor direkt eller via händerna. Dropparna kan också falla ner på saker och förs då vidare genom att du tar i saken som dropparna har hamnat på. Det här kallas för droppsmitta. Det innebär att flera personer i en familj har lättare att smittas.

Sjukdomen finns i hela världen

Sjukdomen finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara under torrperioden som i regel är december till juni.

Hur kan jag förebygga epidemisk hjärnhinneinflammation?

Det är mycket ovanligt att smittas av epidemisk hjärnhinneinflammation även om du reser i länder där sjukdomen finns. Men det beror på vilket land du reser till, hur länge du ska vara där, vilken typ av aktiviteter du planerar att göra och vilken tid på året som du reser.

Det finns vaccin mot flera typer av epidemisk hjärnhinneinflammation som du kan ta inför en utlandsresa. Vaccin kan ges till barn från två månaders ålder och till vuxna.

Behandling

Du insjuknar oftast två till tre dagar efter att du smittats.

Epidemisk hjärnhinneinflammation behandlas med antibiotika direkt i blodet.
Även närstående till den som har smittats får antibiotika i förebyggande syfte.

Du ska få information på dina villkor

Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.

Barn ska vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att barnet förstår informationen 

Komplikationer

Efter behandling med antibiotika brukar de flesta bli friska. Men det finns en risk att hjärnan och nervsystemet eller andra organ kan skadats.

Senast uppdaterad:
2018-02-13
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden