Huvudlöss

"Just nu: fall av huvudlöss på förskolan" - känns det igen? Kanske har du eller dina barn redan råkat ut för löss och vet hur de ska hanteras. Är det första gången är det lite man måste tänka på för att få bukt med dem och för att förhindra ytterligare spridning.

Vad är huvudlöss?

Huvudlöss varierar i storlek från två till fyra mm, och de ändrar färg när de äter. De inleder vanligen sitt liv som färglösa/gråbeige och blir mörkröda när de suger blod. Huvudlusen lever i hår och hårbotten hos människa och endast där. Utanför den miljön överlever den bara ca ett dygn.

Huvudlössens livscykel

En lus lever ca 6 veckor. Det finns tre stadier i lusens livscykel, från ägg till nymf till färdigutvecklad lus. Från ägg till nymf tar det ca 10 dagar. Från nymf till lus tar det ytterligare ca 9 dagar. Det tar alltså totalt ca 3 veckor från det att ett ägg lagts till dess att en färdig huvudlus klättar omkring i håret. Eftersom en hona kan lägga mellan 150-300 ägg under sin livstid kan man snabbt få väldigt stora mängder med löss.

Hur smittas man?

Det är en vanlig missuppfattning att huvudlöss kan hoppa från en bärare till nästa. De brukar överföras via håret vid nära kontakt med någon som har löss. De kan också överföras via kläder, t.ex. mössor, halsdukar och ytterkläder, eller via kammar, handdukar, kuddar, mattor, mjukisdjur etc. En annan vanlig missuppfattning är att huvudlöss beror på att man har dålig hårhygien/smutsigt hår, tvärtom så trivs huvudlöss mer i rent hår. Det är viktigt att komma ihåg att vem som helst kan drabbas av huvudlöss.

Vilka är de vanligaste tecknen på huvudlöss?

Den vanligaste reaktionen på huvudlöss är klåda i huvudet (men inte alltid) och mjälliknande prickar i håret. Om du märker att det börjar klia i ett barns eller ditt eget huvud, bör du omedelbart leta efter ägg och löss. Det bästa sättet att göra detta är att i ett väl upplyst rum gå igenom håret och med hjälp av en kam eller fingrarna dela upp håret från hjässan till nacken och leta efter små vita prickar. Var särskilt noga med att kontrollera på de varmaste ställena. Lusäggen, som också kallas gnetter, sitter fastklibbade på hårstrået nära hårbotten. Ägg som innehåller den blivande lusen är mörka. De tomma äggen är ljusa, ofta gulvita, ovala och ungefär en millimeter långa. Det kan vara lättare att se lusäggen än själva lössen.

Tips!
Om man kammar det fuktiga håret med lite balsam håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka. Använd inte balsam precis innan behandling dock.

Behandling av huvudlöss

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer av huvudlöss så skall huvudlöss endast behandlas vid upptäckt av levande huvudlöss. Förstahandsrekommendationen är medicintekniska produkter som innehåller silikonoljor och växtoljor. Dessa produkter dödar huvudlöss genom kvävning och bidrar inte till resistensutveckling. Luskam är av betydelse för att upptäcka huvudlöss och uppföljning efter behandling.
Var noga med att följa bruksanvisningen, ha i tillräckligt med medel och låta det sitta i så länge som det står i anvisningarna. Olika preparat har nämligen olika verkningstid, allt från 10 minuter till 8 timmar. Exempel på dessa produkter är Linicin®, Paranix och Hedrin®. En del är schampo, andra lösning eller mousse. En del är godkända från 6 månaders ålder och andra från 2 år. Fråga apotekspersonalen om du är tveksam till vilket medel du ska välja.

Du bör upprepa behandlingen efter cirka en vecka för då har de ägg som eventuellt överlevt behandlingen kläckts. Luskamma ytterligare några gånger under nästkommande två veckor efter den sista behandlingen för att vara säker på att alla löss är borta.

Kan man förebygga större utbrott av löss?

Bästa sättet att förhindra utbrott av löss är att alla finkammar sina barn och behandlar eventuella löss innan skolorna börjar vid terminsstart. Att kamma är ett bra sätt att hitta löss, för att förebygga smittspridning och för att hålla koll på att behandlingen fungerar.

Förekommer det löss på förskolan/skolan redan, be skolledningen uppmana föräldrarna till en gemensam "lushelg" där alla noggrant kollar igenom och eventuellt behandlar sina barns hår.

När ska man söka vård?

Om man efter olika behandlingar fortfarande hittar levande löss kan man kontakta barnavårdscentralen, skolsköterskan eller vårdcentralen. Man får då hjälp med hur man kan gå vidare.