Hälsa & livsstil

Hur vi bör leva våra liv för att ha en hälsosam livsstil är allt för ofta på löpsidan av både nyhets- och hälsotidningar och det är svårt att inte påverkas av allt som står. Samtal kring hälsa och livsstil har även blivit en del av vardagen, men vad är hälsa och hur påverkas vi mentalt och psykiskt av våra vardagsrutiner?

Vad är hälsa?

Hälsa kan delas in i två grupper, mental hälsa och fysisk hälsa. Din mentala hälsa är hur du mår och fungerar psykiskt och ofta hänger den fysiska och psykiska hälsan hänga ihop. Att ha en god psykisk hälsa handlar grovt om att kunna hantera toppar och dalar i livet utan att gå in för mycket i en känsla. Det handlar om att kunna hantera sina känslor utan att de tar över ens liv.

Den psykiska hälsan hänger även ofta samman med vår sociala hälsa och livsstil. Då handlar det inte om att du måste ha ett stort nätverk och massa nära vänner, utan en sund relation och inställning till de relation du har. Att ha sociala kontakter, träffa familj och vänner är generellt positivt för den psykiska hälsan. Att vårda våra relationer och vara omgiven av människor som ger oss mer positiva upplevelser än negativa stärker vår sociala hälsa och får oss således att må bättre psykiskt.

Klicka in här för att läsa om psykisk ohälsa.

Vad är fysisk hälsa?

Vad är fysisk hälsa? Fysisk hälsa är den hälsan som uppnås genom rörelser och som aktiverar glädjehormon i form av att endorfiner frigörs. Endorfiner frigörs i större utsträckning när du tränar lite hårdare och dina muskler får jobba lite extra.

Rörelse och hälsa hör ihop och du måste inte gå på ett träningspass för att få en bättre fysisk hälsa, allt handlar om vilken nivå du utgår från och att du du gör aktiva val för att uppnå en fysisk hälsa. För vissa kan det handla om att springa en mil, medan för andra handlar det om att ta en lunchpromenad och få vardagsmotion. Det är viktigt att inte sätta för höga mål, det kommer inte resultera i en bättre hälsa och livsstil utan snarare resultera i att du ger upp. Utgå istället från vad som känns överkomligt att göra idag. Rörelse och hälsa hänger ihop och all form fysisk aktivitet kan ge stor inverkan på din vardag och ditt mående. Allt handlar om att hitta en hållbar livsstil som du mår bra av.