Hälsa & livsstil: Ekologiskt

Vill du skaffa dig en mer ekologisk livsstil? Du är inte ensam. Att äta mer medvetet och ekologiskt blir allt mer populärt. I denna text berättar vi skillnaden mellan ekologiskt och icke-ekologisk mat samt guider vi dig genom ekologiska produkter.

Ekologiska produkter

Det är svårt att veta vilka som är de bästa produkterna att konsumera för att kunna äta gott och samtidigt minska klimatpåverkan. Kombinera din ekologiska livsstil med vardagsmotion för att må bra både fysiskt och psykiskt.

Mår du dåligt? Läs om psykisk ohälsa här!

Ekologiska växter

Ekologiska grönsaker och ekologiskt odlat foder till djur är framtagna utan användning av konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Varför ska man äta ekologiskt? Det finns mycket ofta rester kvar av bekämpningsmedlet på alla livsmedel som har kommit i kontakt med det. Det gäller till exempel frukt, grönsaker och spannmål med mer. Dock är det bara i enstaka fall som vi får i oss bekämpningsmedel och då är det oftast mycket små mängder som det handlar om. Även om det kan finnas små mängder bekämpningsmedel på frukt och grönt ska du inte vara rädd för att äta det. Tänk bara på att skölja din frukt och dina grönsaker noggrant. Att äta frukt och grönt är en del av en hälsosam livsstil och rekommenderas.

Ekologiskt kött

Att djuren ska få vara utomhus och få utlopp för sina naturliga beteenden är något som framgår i den svenska lagstiftningen och som inte nödvändigtvis är kopplat till den ekologiska märkningen. Dock är det måste djur som blir ekologiskt kött blir matade med ekologiskt foder samt utsättas antibiotika under stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs även karenstiden innan djuret får slaktas.

Ekologisk livsstil

Det finns ingen forskning som visar på att ekologisk mat är nyttigare än icke-ekologisk. Dock är den generellt mer gynnsam för miljön eftersom ekologiska metoder bidrar till minskad erosion, ökad bördighet, bättre vattenhållning och ökad biologisk mångfald. Tyvärr är ekologiska produkter sämre ur ett större klimat perspektiv eftersom de kräver mer mark och vatten för att få ut samma mängd grödor som ett icke-ekologiskt jordbruk. Det är helt enkelt en balansgång mellan vad som är bäst.