Boosta ditt immunförsvar

Sommaren bjuder ofta naturligt på många antioxidanter, vilka anses nödvändiga bland annat för kroppens immunförsvar. Vi äter färska frukter och bär, mycket grönsaker och vistas i sol och får frisk luft. Men för många innebär hösten och vintern ett sämre intag av antioxidanter samtidigt som vi ofta återvänder till miljöer där många människor, och därmed även virus och bakterier, vistas samtidigt: i kollektivtrafiken, kontorsmiljöer och skolor. Här kommer lite att tänka på för att boosta ditt immunförsvar!

Immunförsvarets uppgift är att skydda oss mot virusangrepp, bakterier och andra mikroorganismer. Trots detta är de flesta svenskar förkylda minst en eller några gånger om året.

Immunförsvaret påverkas av olika livsstilsfaktorer som kost, motion och sömn. Näringsfattig mat, stillasittande och långvarig stress är faktorer som påverkar immunförsvaret negativt och när kroppen är försvagad är det lättare att drabbas av infektioner. Vissa människor är även av naturen mer mottagliga för infektioner, vilket ibland kan kopplas till allergier, kroniska sjukdomar som till exempel diabetes och hiv-infektioner eller cancer och behandling av cancer, men ibland tycks det även medfött.

Immunförsvar från födseln

Många har felaktigt uppfattningen att små barn saknar immunförsvar. Det har de, ett närapå fullt fungerande dessutom. Men det som det nyfödda barnet saknar och som gör att man bör vara extra försiktig med att utsätta mycket små barn för miljöer med mycket människor, är ett sk immunologiskt minne.

När kroppen utsatts för ett virusangrepp och blivit sjuk aktiveras immunsystemet och efteråt minns immunförsvaret detta virus. Nästa gång den stöter på det, reagerar det snabbare. Ofta innebär detta att sjukdomen inte alls hinner bryta ut eller att den blir mycket mindre omfattande.

För att kompensera bristen på minne, förs färdiga antikroppar över till barnet från mamman via moderkakan, redan under graviditeten. Barn som ammas får dessutom i sig vidare antikroppar via bröstmjölken. Det är av särskild vikt att amma, och att barnet får i sig dessa antikroppar, i länder där blodförgiftning och diarrésjukdomar är vanliga.

Immunförsvar utvecklat över tid

Genom det immunologiska minnet blir vårt immunförsvar starkare. Å andra sidan varierar immunförsvaret över tid och påverkas som sagt av flera faktorer. Immunförsvaret måste ständigt underhållas, vilket främst görs med hjälp av goda kost-, sömn-, och motionsvanor.

För att skydda sig mot vissa specifika sjukdomar, och därmed hjälpa immunförsvaret att utveckla sig, kan man vaccinera sig. Det funkar enligt samma princip som det immunologiska minnet, skillnaden är att tillförseln av smittämnet är noga uträknat och ofta försvagat, kanske innehåller det endast delar av ett smittämne eller något som liknar det smittämne man önskar vaccinera sig emot. Detta räcker oftast för att kroppens immunförsvar skall reagera och skapa antikroppar. Om man senare smittas av samma ämne, finns redan ett skydd.

Fria radikaler – vad är det?

I ett försök att förklara fria radikaler, eller oxidanter, så enkelt som möjligt kan man säga att en fri radikal är en instabil atom eller molekyl som gärna bildar nya kemiska föreningar som är skadliga för kroppens celler när de förekommer i för hög grad i förhållande till antioxidanter. Jämnvikt mellan dessa är därför önskvärt för att kroppens celler skall fungera optimalt.

Fria radikaler ökar vid stress, dålig sömn, rökning, allt för mycket UV-strålning, för hård fysisk träning, kontakt med skadliga kemikalier, för mycket förorenad luft, intag av för mycket snabbmat/friterad mat och alkohol samt toxiner i form av tungmetaller som lagras i kroppen.

Antioxidanter

För att balansera upp de fria radikalerna och boosta ditt immunförsvar, behövs antioxidanter, det vill säga substanser som förhindrar eller avslutar kemiska kedjereaktioner där fria radikaler ingår. Till viss del producerar kroppen egna antioxidanter i form av enzymer, medan andra antioxidanter, som vitaminerna C och E, måste tillföras via kosten. Andra viktiga antioxidanter är fytokemikalier, som återfinns i frukt, bär och växter. Fytokemikalier är färgämnen som bidrar till växternas immunförsvar, de är alltså en typ av antioxidanter för växterna. 

Tänk på!

  • Ät färgrik mat, dvs mat med olika färger. Olika typer av fytokemikalier anses förstärka varandras positiva effekt.
  • Lämna skalet på – de mest färgrika fytokemikalierna återfinns i skalet på frukter och grönsaker. Skölj noga men skala helst inte.
  • Bäst är att få i sig frukt och grönsaker i rå form. Ångkokning är annars ett tillagningssätt som bäst skonar de nyttiga substanserna.
  • Se till att få tillräckligt med sömn.
  • Lagom är faktiskt bäst. Måttligt med rött vin, sol och kaffe är t ex bra för immunförsvaret, mycket ger däremot motsatt effekt.