Vattkoppor

Vattkoppor är en av de vanligaste barnsjukdomarna. Sjukdomen är mycket smittsam och nästan alla barn får vattkoppor innan de börjar skolan. Vattkoppor smittar redan innan sjukdomen har brutit ut och fortsätter smitta ända tills den sista blåsan har torkat in och skorpan har fallit av.

Symtom

Vattkoppor börjar ofta med trötthet, lite feber och huvudvärk. Utslagen kommer sedan snabbt, först på bröstet, magen och ryggen. Till en början är de små och rosa, men efter någon dag har de gått över i blåsor som kliar och lätt går sönder. Utslagen sprider sig sedan till resten av kroppen och kan även sitta på slemhinnorna i munnen, ögonen, öronen och på könsorganen. Vissa barn får endast ett fåtal, medan andra kan få hela kroppen full av utslag.

Vad kan jag göra själv?

Vattkoppor orsakas av ett virus och därför finns det ingen behandling mot sjukdomen, men det finns en del du kan göra för att lindra symtomen. Låt barnet ta det lugnt och vila mycket. En dusch kan lindra klådan, tänk på att badda barnet torrt och att inte gnugga med handduken, för att förhindra att blåsorna spricker i onödan eller att skorpor avlägsnas för tidigt och ger ärr.

Om barnet är påverkat av hög feber kan du ge ett läkemedel med paracetamol. Undvik värktabletter med andra verksamma ämnen än paracetamol, då de kan orsaka ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Tips och råd

Det besvärligaste med vattkoppor brukar vara att utslagen kliar mycket. Du kan försöka minska klådan genom att:

  • sätta på barnet tunna och luftiga kläder.
  • hålla rummet svalt och låta barnet ta svalkande duschar.
  • klippa naglar korta och håll barnets händer rena för att undvika att sönderrivna blåsor blir infekterade.
  • låta blöjbarn slippa blöjan så mycket som möjligt.
  • lindra klådan med kylbalsam, talk eller alsollösning.

Om klådan är mycket besvärlig kan du ge barn över två år ett receptfritt, klådstillande läkemedel. Även vissa receptfria antihistaminer som används vid allergi kan lindra klådan, men läs bipacksedeln för eventuella åldersgränser.

När kan barnet gå till skola/förskola igen?

Barnet är friskt när febern är borta, alla skorpor trillat av och barnets allmäntillstånd är bra. I regel tar det en eller ett par veckor.

Sök vård om:

  • barnet får hög feber igen eller om febern varar mer än tre-fyra dagar.
  • barnet hostar ihållande eller har svårt att andas kan det röra sig om någon annan infektion i lungor och luftvägar.
  • klådan blir mycket besvärlig. Läkare kan då skriva ut något receptbelagt läkemedel.
  • många koppor blir infekterade eller ett område av huden blir kraftigt rött och ömt.

Tänk på smittorisken och ring före ett eventuellt besök på vårdcentral, MVC eller akutmottagning.

Vattkoppor och bältros

Vattkoppor ger livslång immunitet, men kan återkomma senare i livet som bältros när personen blir äldre. En person med bältros kan smitta någon så att denne får vattkoppor. Däremot kan inte någon med vattkoppor smitta någon så att han eller hon får bältros. En person som aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros.

Vattkoppor och graviditet

Är du gravid och har exponerats för någon av de smittsamma barnsjukdomarna vattkoppor, röda hund eller femte sjukan bör du snarast kontakta din mödravårdscentral (MVC).

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.