Vattkoppor ー så hjälper du ditt barn på bästa sätt

Vattkoppor kan smitta lätt och är svåra att undvika. Vattkoppor hos barn är i de flesta fall ofarliga, men det kan ge komplikationer om en vuxen person blir smittad. Här berättar vi på Apoteksgruppen om hur du enklast lindrar ditt barns klåda och förebygger att såren blir infekterade.

Vad är vattkoppor?

Bland barnsjukdomar är vattkoppor en av de vanligaste och nästan alla barn får vattkoppor innan de börjar skolan. Sjukdomen orsakas av ett virus och besvären blir värre ju äldre den smittade är. Hos barn går sjukdomen oftast över efter två veckor, men det kan ta längre tid för vuxna.

De kliande kopporna är oftast ofarliga, men barnet kan få hudinfektioner om han eller hon kliar mycket på kopporna. Hos vuxna kan vattkoppor i allvarliga fall orsaka lunginflammation eller hjärnhinneinflammation.

Vattkoppor kan bara smitta en gång, sedan är barnet immun mot sjukdomen.

Vill du undvika att du eller ditt barn blir sjuk, kan ni ta vattkoppsvaccin. Vattkoppsvaccin kan tas av barn över nio månader, ungdomar och vuxna. Du som är gravid får inte ta vaccinet. Vaccin mot vattkoppor ingår inte i vaccinationsprogrammet och du måste själv betala för dina två doser.

Hur smittar vattkoppor?

Vattkoppor hos barn och vuxna är mycket smittsamt. Virussjukdomen är svår att stoppa och det är inte ovanlig att en hel förskoleavdelning får kliande koppor. Vattkoppsviruset sprids via utandningsluften eller genom att en smittad person hostar eller nyser. Hudkontakt, exempelvis om barnen håller händer, är ett annat exempel på hur vattkoppor smittar.

Hur länge smittar vattkoppor?

Vattkoppor har en inkubationstid på mellan 10-20 dygn och den smittade kan sprida smitta redan innan sjukdomen har brutit ut. Att vattkoppor har lång inkubationstid och att ett barn eller en vuxen kan smitta redan innan de vet att de är sjuka, gör att det är svårt att hindra smittspridningen.

Hur länge smittar vattkoppor, då? Vattkoppor fortsätter smitta ända till den sista blåsan har torkat in och skorpan har fallit av.

Vanliga symtom

Vattkoppor har ett förlopp som ofta börjar med trötthet, lite feber och huvudvärk. Utslagen kommer sedan snabbt, först på bröstet, magen och ryggen. Till en början är de små och rosa, men efter någon dag har de gått över i blåsor som kliar och lätt går sönder. Utslagen sprider sig sedan till resten av kroppen och kan även sitta på slemhinnorna i munnen, ögonen, öronen och på könsorganen. Vissa barn får endast ett fåtal, medan andra kan få hela kroppen full av utslag.

Hur kan jag hjälpa barnet att lindra klådan?

Mot vattkoppor finns ingen behandling eftersom det beror på ett virus, men det finns en del du kan göra för att mildra vattkoppor och sjukdomens förlopp. Låt barnet ta det lugnt och vila mycket. En dusch kan lindra klådan, tänk på att badda barnet torrt och att inte gnugga med handduken, för att förhindra att blåsorna spricker i onödan eller att skorpor avlägsnas för tidigt och ger ärr.

Om barnet är påverkat av hög feber kan du ge ett läkemedel med paracetamol. Undvik värktabletter med andra verksamma ämnen än paracetamol, då de kan orsaka ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Tips och råd

Det besvärligaste med vattkoppor brukar vara att utslagen kliar mycket. Du kan försöka lindra klådan genom att:

  • sätta på barnet tunna och luftiga kläder.
  • hålla rummet svalt och låta barnet ta svalkande duschar.
  • klippa naglar korta och håll barnets händer rena för att undvika att sönderrivna blåsor blir infekterade.
  • låta blöjbarn slippa blöjan så mycket som möjligt.
  • lindra klådan med kylbalsam, talk eller alsollösning.

Om klådan är mycket besvärlig kan du ge barn över två år ett receptfritt, klådstillande läkemedel. Även vissa receptfria antihistaminer som används vid allergi kan lindra klådan, men läs bipacksedeln för eventuella åldersgränser.

När kan barnet gå till skola/förskola igen?

Barnet är friskt när febern är borta, alla skorpor trillat av och barnets allmäntillstånd är bra. I regel tar det en eller ett par veckor.

Sök vård om:

  • barnet får hög feber igen eller om febern varar mer än tre-fyra dagar.
  • barnet hostar ihållande eller har svårt att andas kan det röra sig om någon annan infektion i lungor och luftvägar.
  • klådan blir mycket besvärlig. Läkare kan då skriva ut något receptbelagt läkemedel.
  • många koppor blir infekterade eller ett område av huden blir kraftigt rött och ömt.

Tänk på smittorisken och ring före ett eventuellt besök på vårdcentral, MVC eller akutmottagning.

Vattkoppor och bältros

Vattkoppor ger livslång immunitet, men kan återkomma senare i livet som bältros när personen blir äldre. En person med bältros kan smitta någon så att denne får vattkoppor. Däremot kan inte någon med vattkoppor smitta någon så att han eller hon får bältros. En person som aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros.

Vattkoppor och graviditet

Är du gravid och har exponerats för någon av de smittsamma barnsjukdomarna vattkoppor, röda hund eller femte sjukan bör du snarast kontakta din mödravårdscentral (MVC). Vattkoppor under graviditeten innebär en mycket liten risk för fosterskador. Får du vattkoppor sent i graviditeten finns risk att smittan förs över till barnet. För att undvika det, rekommenderas du en behandling med virushämmande läkemedel.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.

Andra vanliga och ovanliga sjukdomar hos barn

Under barnets första år kommer han eller hon drabbas av barnsjukdomar som exempelvis vattkoppor. Det är en naturlig del av att barnet bygger upp ett skydd mot sjukdomar. Vissa sjukdomar som mässling och kikhosta går att vaccinera sig mot. Andra sjukdomar som exempelvis körtelfeber är oftast ofarliga för små barn. Barnsjukdomen scharlakansfeber, behöver behandlas med antibiotika för att inte smitta eller ge komplikationer.

Källa: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/infektioner-pa-huden/vattkoppor/#section-37181