Så hjälper du ditt barn med tredagarsfeber

Vanlig och oftast lindrig. Tredagarsfeber drabbar de flesta barn mellan 6 månader upp till 2 år. Här berättar vi på Apoteksgruppen mer om vad du bör tänka på vid tredagarsfeber hos barn och hur du bäst lindrar febern.

Vad är tredagarsfeber?

Tredagarsfeber är precis som det låter, 3 dagars feber som drabbar barn.
Tredagarsfeber är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn under 2 år. Sjukdomen orsakas av ett virus och ger snabbt hög feber. Cirka en fjärdedel av alla barn får någon gång tredagarsfeber. Tredagarsfeber kan smitta genom att barnet får i sig droppar av viruset exempelvis när någon nyser eller när det håller ett annat barn i handen. Febern dyker upp 5-15 dagar efter att barnet blivit smittat.

Hur länge smittar tredagarsfeber?

Det kan vara svårt att säga hur länge tredagarsfeber smittar, men barnet bör vara hemma från förskolan tills febern är över och det känner sig bättre igen. Tredagarsfeber kan bara smitta samma barn en gång, sedan blir barnet immunt.

Symtom på tredagarsfeber

Tredagarsfeber hos barn ger snabbt stigande feber, ibland över 40 grader. Ibland kan barnen även få lätta luftvägssymtom. De flesta barn mår bra och äter och leker som vanligt, trots den höga febern. En del barn kan även få svullna ögonlock, lymfkörtlar, hosta eller diarré. Efter cirka tre dygn sjunker febern och barnet får då ofta ett blekrött, småfläckigt utslag på bålen. Utslaget brukar försvinna inom något dygn.

Behandling och lindring

Det finns inte någon speciell behandling mot tredagarsfeber, men sjukdomen är i regel lindrig och går över av sig själv. En del barn kan i samband med sjukdomen drabbas av feberkramper.

Barnet bör vårdas hemma och kan stanna i sängen så länge det själv vill. Håll barnet svalt och ge det mycket vätska, så att det inte får vätskebrist på grund av den höga febern. Om barnet är mycket påverkat av febern kan du ge det ett receptfritt febernedsättande läkemedel med paracetamol.

Sök vård om:

  • febern passerar 41°C.
  • du misstänker att det istället för tredagarsfeber skulle kunna vara scharlakansfeber, då bör barnet få antibiotika.
  • febern stiger igen efter att först ha sjunkit.
  • barnet verkar ha ont, uppvisar stelhet i nacken eller är mycket trött.
  • barnet drabbats av feberkramper och det är första gången det händer.

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 om du vill få mer råd kring hur du lindrar tre dagars hög feber för ditt barn.

Praktisk information om andra barnsjukdomar

Under barnets första år kommer han eller hon att drabbas av upp till 15 förkylningar. Att bli sjuk är en naturlig del av att barnet bygger upp ett skydd mot sjukdomar. Vissa sjukdomar är oundvikliga, andra går att vaccineras mot som till exempel mässling, röda hund och kikhosta. På Apoteksgruppens webbplats kan du läsa mer om både vanliga och barnsjukdomar.

  • Så lindras femte sjukan
  • Mildra körtelfeber för ditt barn

Källa: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/infektioner-pa-huden/tredagarsfeber/