Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn mellan sex månader och två år. Sjukdomen orsakas av ett virus och ger snabbt hög feber. När febern försvinner får barnet ofta ljusröda utslag på kroppen. Man räknar med att en fjärdedel av alla barn någon gång får tredagarsfeber.

Symtom

När barnet blivit smittat stiger febern snabbt till över 40°C. Ibland kan barnen även få lätta luftvägssymtom. De flesta barn mår bra och äter och leker som vanligt, trots den höga febern. En del barn kan även få svullna ögonlock, lymfkörtlar, hosta eller diarré. Efter ca tre dygn sjunker febern och barnet får då ofta ett blekrött, småfläckigt utslag på bålen. Utslaget brukar försvinna inom något dygn.

Behandling och lindring

Det finns inte någon speciell behandling mot tredagarsfeber, men sjukdomen är i regel lindrig och går över av sig själv. En del barn kan i samband med sjukdomen drabbas av feberkramper. Barnet bör vårdas hemma och kan stanna i sängen så länge det själv vill. Håll barnet svalt och ge det mycket vätska, så att det inte får vätskebrist på grund av den höga febern. Om barnet är mycket påverkat av febern kan du ge det ett receptfritt febernedsättande läkemedel med paracetamol.

Sök vård om:

  • febern passerar 41°C.
  • du misstänker att det istället för tredagarsfeber skulle kunna vara scharlakansfeber, då bör barnet få antibiotika.
  • febern stiger igen efter att först ha sjunkit.
  • barnet verkar ha ont, uppvisar stelhet i nacken eller är mycket trött.
  • barnet drabbats av feberkramper och det är första gången det händer.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.