Scharlakansfeber

Scharlakansfeber orsakas av streptokocker som är en mycket smittsam bakterie. En lindrig streptokockinfektion går oftast över av sig själv, men scharlakansfeber ska alltid behandlas med antibiotika.

Symtom

Scharlakansfeber är vanligast hos barn i yngre skolåldern och börjar med att barnet plötsligt får feber, upp till 40 grader, och ont i halsen. Mandlarna svullnar och blir ömma. Efter någon dag får barnet knottriga, scharlakansröda utslag på kroppen. Illamående, kräkning och huvudvärk hör till. Tungan blir sedan starkt röd med små prickar. Det här kallas för "smultrontunga" och är typiskt för scharlakansfeber. Två till fyra veckor efter insjuknandet fjällar huden, framför allt på handflator och under fötterna men också på fingrar och tår.

När är barnet friskt?

Det är mycket viktigt att man låter barnet vara hemma under den här sjukdomen och undviker att träffa andra barn. Det är de tre första dagarna som det är störst smittorisk men när barnet ätit antibiotika i två dygn så är smittorisken nästan borta helt. När utslagen är borta, barnet fått antibiotika och varit feberfritt ett par dagar och i gott allmäntillstånd kan det gå till förskolan eller skolan igen.

Vad kan jag göra själv?

  • Låt barnet vara hemma och undvik helst kontakt med andra barn.
  • Låt det få stanna i sängen så länge det själv vill.
  • Tänk på att barnet förlorar mycket vätska vid hög feber och behöver dricka mycket. Vid ont i halsen, bjud på kylda drycker, glass eller fruktsoppa.

Penicillin

Man behandlar scharlakansfeber med antibiotika, vanligen penicillin. Det förkortar sjukdomsförloppet, minskar smittspridningen och risken för allvarliga komplikationer avsevärt. Efter ca 48 timmars antibiotikabehandling kan man räkna med att sjukdomen inte längre smittar. Genomför alltid hela behandlingen.

Sök vård om:

  • du misstänker scharlakansfeber, ju tidigare desto bättre. Främst för att barnet ska få behandling med antibiotika. 
  • febern stiger igen efter att först ha sjunkit.
  • barnet har mycket ont, är mycket trött, andfått eller verkar utmattat.
  • barnet får mycket ont i halsen och har svårt att svälja och/eller gapa.
  • barnet får blod i urinen eller svullna ben och fötter.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.