Röda hund

Röda hund är en barnsjukdom som brukar drabba barn mellan fyra och tolv år. I dag är sjukdomen ovanlig i Sverige eftersom de flesta barn vaccineras mot röda hund vid 18 månaders ålder.

Röda hund är fortfarande vanligt förekommande utomlands, även i Europa. Se därför över familjens vaccinationsskydd inför utlandsvistelse.

Symtom

Röda hund börjar ofta som en lätt förkylning med snuva, halsont och måttlig feber runt 38 grader. Ögonen kan vara irriterade och barnet får ibland huvudvärk. Litet äldre barn kan få ont i lederna. Efter ett par dagar får barnet röda prickar i ansiktet som sedan sprider sig över kroppen och på armar och ben. Röda Hund kan lätt förväxlas med andra virusinfektioner som ofta ger liknande utslag. Svullna lymfkörtlar, framför allt i nacken men också i armhålor och ljumskar, är andra tecken på att det kan vara röda hund.

När är barnet friskt?

Utslagen försvinner redan efter några dagar, samtidigt som feber och förkylningssymtomen avtar. Barnet är friskt när utslagen och förkylningssymtomen är borta. Smittsamheten finns dock kvar ett par dagar efter att utslagen försvunnit.

Vad kan jag göra själv?

Röda Hund ger ofta lindriga besvär. Du kan hjälpa barnet genom att:

  • hålla barnet inomhus och undvika starkt ljus om ögonen är irriterade.
  • badda ögonen med ljummet saltvatten om det känns skönt.

Barnet behöver inte hållas i sängen om det inte själv vill det.

Röda hund och graviditet

Är du gravid och har exponerats för någon av de smittsamma barnsjukdomarna röda hund, vattkoppor eller femte sjukan bör du snarast kontakta din mödravårdscentral (MVC).

Tänk på smittorisken och ring före ett eventuellt besök på vårdcentral, MVC eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.