Lär dig mer om sjukdomen röda hund

Röda hund är en ovanlig barnsjukdom i Sverige, men den är fortfarande vanlig i andra delar av världen. Sjukdomen är i många fall lindring för barn, men kan leda till missfall för gravida och ökar risken för fosterskador. Här berättar vi på Apoteksgruppen mer om vad röda hund är och varför det är viktigt att skydda familjen mot röda hund genom vaccination.

Vad är röda hund?

Röda hund är en smittsam virussjukdom som brukar drabba barn mellan fyra och tolv år. Sjukdomen sprids genom hostningar och nysningar från någon som är sjuk. Om du har blivit smittad, tar det cirka 2-3 veckor innan röda hund ger symtom.

I dag är det en ovanlig sjukdom eftersom röda hund-vaccin ges till barn redan vid 18 månaders ålder. Men i vissa delar av Europa och i länder utan vaccinationsprogram är sjukdomen fortfarande vanligt förekommande. Därför är det viktigt att hela familjen vaccineras om ni ska på en utlandssemester. Extra viktigt är det förstås om någon i er närhet är gravid och ovaccinerad.

Symtom på röda hund

Röda hund ger symtom som lätt kan förväxlas med andra virussjukdomar. Röda hund hos barn visar sig ofta som en lätt förkylning, men har även andra symtom att vara uppmärksam på.

Vanliga symtom på röda hund:

  • Snuva
  • Feber (måttlig feber runt 38 grader)
  • Ledvärk
  • Svullna lymfkörtlar i framför allt nacke, men även i ljumskar och armhålor.

Andra mindre vanliga tecken är irriterade ögon och huvudvärk. Efter ett par dagar ger röda hund utslag som liknar brunaktiga eller blåröda prickar. Prickarna börjar i ansiktet och sprider sig sedan över kroppen till armar och ben. Utslagen kan se olika ut beroende på hudtyp och ses enklast på ljus hud.

Lindring av röda hund

Röda hund ger ofta milda besvär. Du kan hjälpa barnet genom att:

  • hålla barnet inomhus och undvika starkt ljus om ögonen är irriterade.
  • badda ögonen med ljummen fysiologisk koksaltlösning om det känns skönt.

Barnet behöver inte hållas i sängen om det inte själv vill det.

När är barnet friskt?

Barnet är friskt från röda hund när utslag och förkylningssymtom har försvunnit. Utslagen brukar dämpas redan efter några dagar, men tänk på att barnet fortfarande kan smitta ett par dagar efter att prickarna har försvunnit.

Röda hund och graviditet

Röda hund hos barn ger oftast lindriga besvär, men om någon som är gravid drabbas av sjukdomen, finns stor risk för missfall och fosterskador. Risken för fosterskador och missfall är som störst innan vecka 16.

Är du osäker på om du haft röda hund som barn? På MVC kan du ta ett blodprov för att se om du är immun. Tänk på att du inte kan vaccineras mot röda hund när du är gravid eftersom vaccinet riskerar att skada fostret.

Är du gravid och har exponerats för någon av de smittsamma barnsjukdomarna röda hund, vattkoppor eller femte sjukan bör du snarast kontakta din mödravårdscentral (MVC).

Eftersom röda hund är en smittsam sjukdom, är det viktigt att alltid ringa före ett eventuellt besök på vårdcentral, MVC eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.

Vaccin mot röda hund

För att förhindra spridningen av röda hund gavs vaccin till flickor i 12-årsåldern redan 1974 i Sverige. Sedan 1982 är röda hund-vaccination en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

Den första vaccinationssprutan mot röda hund tas vid 18 månaders ålder och den andra sprutan tas när barnet går i första eller andra klass. Vaccinet innehåller levande, försvagade virusstammar och är ett kombinationsvaccin som även ger skydd mot mässling och påssjuka.

Läs mer om andra barnsjukdomar

Att bli sjuk är en naturlig del av att bygga upp sitt immunförsvar. Här kan du läsa mer om vanliga barnsjukdomar och lära dig mer om hur du som förälder kan underlätta för ditt sjuka barn:

Källa: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/infektioner-pa-huden/roda-hund/