Påssjuka

Påssjuka är idag en ovanlig barnsjukdom i Sverige. Läs mer om vad påssjuka är och varför det är viktigt att få vaccin mot påssjuka.

Vad är påssjuka?

Påssjuka orsakas av ett virus som angriper körtelvävnad, främst spottkörtlarna. Sjukdomen smittar vid direktkontakt med en sjuk person och det tar ungefär 2-3 veckor innan sjukdomen bryter ut.

Ju yngre barnet är när han eller hon får påssjuka, desto lindrigare är i regel förloppet. Påssjuka hos barn och vuxna kan ge allvarliga följdsjukdomar. För att förhindra att människor drabbas av påssjuka, erbjuds vaccination i tidig ålder. Det har gjort påssjuka till en ovanlig barnsjukdom i Sverige, men sjukdomen är fortfarande vanlig i andra delar av världen.

Symtom på påssjuka

Hälften av de som smittas av påssjuka får inga symtom. Därför kan det vara svårt att veta om du bär på sjukdomen. I andra fall kan påssjuka kan ge symtom som stigande feber, huvudvärk, illamående, svårt att tugga och svullna körtlar vid halsen.

Infektionen går oftast över av sig själv, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som hjärnhinneinflammation och testikelinflammation. Hjärnhinneinflammation kan ge en bestående hörselnedsättning och testikelinflammtion kan i allvarliga fall leda till sterilitet.

När är barnet friskt?

Påssjuka hos barn är vanligen över på 7-10 dagar, men barnet bör stanna hemma från förskola/skola ett par dagar sedan det blivit feberfritt. Barnet smittar inte när svullnaden gått ner.

Vad kan jag göra själv?

Sjukdomen går oftast över av sig själv, men barn med hög feber kan bli hjälpta av receptfria febernedsättande läkemedel. Ge också barnet rikligt med vätska, gärna med sugrör. Flytande soppor, drycker och glass är också bra.

Kontakta vården om:

  • barnets allmäntillstånd är tydligt påverkat
  • barnet blir illamående och/eller kräks
  • barnet får hög feber igen och verkar sjukt på nytt efter att ha varit bättre några dagar kan det bero på att en komplikation tillstött
  • barnet är stelt i nacken eller har ömmande testiklar eller ont i magen

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.

Vaccination mot påssjuka

Påssjuka är en smittsam sjukdom. För att undvika att barn och vuxna drabbas av påssjuka, erbjuds vaccination i ung ålder. Första dosen vaccin mot påssjuka ges vid 18 månader och den andra dosen ges när barnet går i första eller andra klass.

Här är exempel på andra sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet:

Lär dig mer om andra barnsjukdomar

När barnet utvecklar sitt immunförsvar är det vanligt att det drabbas av olika barnsjukdomar. Här kan du som förälder läsa mer om vanliga och ovanliga sjukdomar hos barn.

Källa: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/infektioner-i-ogon-oron-nasa-och-hals/passjuka/