Mässling

Mässling är en virussjukdom som numera är mycket ovanlig i Sverige eftersom vaccinering mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Mässling orsakas av ett virus och är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar.

Mässling är fortfarande vanligt förekommande utomlands, även i Europa. Se därför över familjens vaccinationsskydd inför utlandsvistelse. 

Symtom

Symtomen vid mässling uppstår steg för steg. Det börjar ofta med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande torrhosta. Efter ett par dagar får barnet små vita utslag eller prickar på insidan av kinderna. Efter fyra till fem dagar kan febern stiga till runt 40 grader och barnet får samtidigt utslag i hårfästet, bakom öronen och på halsen. Utslagen sprider sig sedan till resten av kroppen. De kliar ofta, blir allt mörkare och flyter så småningom samman.

Symtomen vid mässling kan förväxlas med andra barnsjukdomar som till exempel röda hund eller olika läkemedelsreaktioner. Barnet fortsätter att vara smittbärande tills utslagen försvunnit. Syskon till insjuknade barn bör inte gå till förskola/skola eftersom de kan sprida smittan vidare om de själva är smittade. Inkubationstiden ligger på ca 10 dygn.

När är barnet friskt?

Efter någon vecka bleknar utslagen och även övriga symtom (feber, hosta, snuva, ljuskänslighet, klåda) försvinner. När barnet har varit feberfritt i tre dagar och mår bra kan det gå till förskolan eller skolan.

Komplikationer

En del barn kan bli väldigt sjuka eftersom mässling tar på deras krafter och immunförsvar. Små barn drabbas ofta av andningsbesvär och kan även få följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, som ofta kräver antibiotikabehandling.

Vad kan jag göra själv?

Du kan lindra barnets besvär genom att:

  • dämpa ljuset inomhus vid ljuskänslighet.
  • badda och droppa fysiologisk koksaltlösning i ögonen.
  • ge febernedsättande läkemedel och ha det svalt i rummet.
  • badda barnet med svalt vatten och fuktiga handdukar när temperaturen är hög.

Kontakta vården om:

  • barnet har ont i öronen i mer än tre dagar.
  • barnet har svårt att andas eller andas häftigt.
  • barnet inte blivit bättre tre dagar efter att utslagen kommit.
  • febern hastigt stiger igen.
  • barnet verkar sämre efter att ha varit bättre någon/några dagar.

Tänk på smittorisken och ring före ett eventuellt besök på vårdcentral eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.