Mässling ー en av världens mest smittsamma barnsjukdomar

Mässling är en sjukdom som smittar lätt ー det räcker med att vistas i samma rum som en sjuk person för att drabbas. I världen ligger mässling bakom cirka 200 000 dödsfall varje år, framför allt hos barn. Tack vare mässlingvaccin är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige. Här berättar vi på Apoteksgruppen mer om vad mässling är och hur du kan skydda dig och andra mot att bli smittad.

Vad är mässling?

Mässling är en sjukdom som beror på ett virus ur gruppen paramyxovirus. Mässling hos barn kan ge följdsjukdomar som kan vara livshotande. Dödligheten är 1 på 1000 personer. Därför räknas mässlingen som en av de farligaste barnsjukdomarna, framför allt i länder där få har möjlighet att ta mässlingvaccin. I Sverige erbjuds mässlingvaccin till barn från 18 månaders ålder. De senaste tio åren har mässling hos barn upptäcks på flera platser i Sverige där det varit få som vaccinerat sig.

Om du en gång haft mässling kan du inte bli smittad av sjukdomen igen.

Hur smittar mässling?

Av alla barnsjukdomar är mässling den sjukdom som smittar lättast. Hur smittar mässling, då? Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar när en sjuk person hostar eller nyser. Viruset kan spridas till andra rum och även en hel trappuppgång. Mässlingviruset kan finnas kvar i rummet i upp till två timmar efter att en sjuk person lämnat platsen.

Mässling är fortfarande vanligt förekommande utomlands, även i Europa. Se därför över familjens vaccinationsskydd inför utlandsvistelse.

Symtom på mässling

Mässlingsymtom uppstår steg för steg. Det börjar ofta med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande torrhosta. Efter ett par dagar får barnet små, vita utslag eller prickar på insidan av kinderna. Efter fyra till fem dagar kan febern stiga till runt 40 grader och barnet får samtidigt utslag i hårfästet, bakom öronen och på halsen. Utslagen sprider sig sedan till resten av kroppen. De kliar ofta, blir allt mörkare och flyter så småningom samman.

Mässlingsymtom kan förväxlas med andra barnsjukdomar som till exempel röda hund eller olika läkemedelsreaktioner. Barnet fortsätter att vara smittbärande tills utslagen försvunnit. Syskon till insjuknade barn bör inte gå till förskola/skola eftersom de kan sprida smittan vidare om de själva är smittade. Mässling hos barn och vuxna uppstår cirka 10 dygn efter smittotillfället.

När är barnet friskt?

Efter någon vecka bleknar utslagen och även övriga symtom (feber, hosta, snuva, ljuskänslighet och klåda) försvinner. När barnet har varit feberfritt i tre dagar och mår bra kan det gå till förskolan eller skolan.

Komplikationer

Att få mässling som bebis kan vara livshotande. En del barn kan bli väldigt sjuka eftersom sjukdomen tar på deras krafter och immunförsvar. Små barn drabbas ofta av andningsbesvär och kan även få följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, som ofta kräver antibiotikabehandling.

Vad kan jag göra själv?

Du kan lindra barnets besvär genom att:

  • dämpa ljuset inomhus vid ljuskänslighet.
  • badda och droppa fysiologisk koksaltlösning i ögonen.
  • ge febernedsättande läkemedel och ha det svalt i rummet.
  • badda barnet med svalt vatten och fuktiga handdukar när temperaturen är hög.

Kontakta vården om:

  • barnet har ont i öronen i mer än tre dagar.
  • barnet har svårt att andas eller andas häftigt.
  • barnet inte blivit bättre tre dagar efter att utslagen kommit.
  • febern hastigt stiger igen.
  • barnet verkar sämre efter att ha varit bättre någon/några dagar.

Tänk på smittorisken och ring alltid före ett eventuellt besök på vårdcentral eller akutmottagning om du misstänker mässling hos en bebis eller ett barn. Smittade vuxna ska självklart också ringa innan besök.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.

Mässlingsvaccin ー erbjuds från 18 månaders ålder

Precis som många barnsjukdomar kan mässling förebyggas med hjälp av vaccin. Mässing ingår i vaccinationsprogrammet och ges när barnet är 18 månader och även när barnet går i första eller andra klass. Om familjen planerar att resa utomlands kan mässlingvaccin ges redan när barnet är nio månader.

I samband med vaccination får även barnet ett skydd mot påssjuka och röda hund.

Andra barnsjukdomar att hålla reda på

Scharlakansfeber, kikhosta och femte sjukan är exempel på andra vanliga barnsjukdomar. Här på Apoteksgruppens webbplats kan du läsa på om både vanliga och ovanliga sjukdomar. Läs mer om:

Källa: https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/infektioner-pa-huden/massling/