Kikhosta

Den vanligaste orsaken till hosta hos barn är förkylning, Men hostan kan även bero på bakterier eller virus. Kikhosta är en vanlig och ganska besvärlig infektionssjukdom som smittar mycket lätt via luften när någon hostar eller nyser. I Sverige är många barn i dag vaccinerade mot kikhosta.

Symtom

Symtomen på kikhosta kan variera från barn till barn, men det är vanligt att det börjar som en vanlig förkylning med hosta och lite feber. Efter några dagar blir hostan värre, särskilt nattetid. Då kan barnet även få kraftiga hostattacker. Barnet hostar då så mycket att det börjar "kikna", kräkas eller tappa andan, därav namnet kikhosta. Barnet kan även få svullna ögon och bli blek. För de flesta barn går besvären över av sig själv, men hostan kan vara mycket långdragen.

När är barnet friskt?

Normalt anser man att barnet inte smittar efter ca sex veckor, även om hostan kan fortsätta minst lika länge till. Barnets allmäntillstånd avgör när det kan gå till förskolan eller skolan.

Behandling

De flesta barn behöver ingen behandling. För barn under ett år som inte hunnit få fullt skydd av vaccinet eller för barn med vissa kroniska sjukdomar kan kikhosta bli allvarligt, varvid man brukar ge antibiotika.

Vad kan jag göra själv?

För att underlätta för barnet under hostattackerna nattetid kan du höja sängens huvudända med hjälp av en kudde under madrassen. För barn i alla åldrar innebär kikhosta att det är svårt att äta. Ge lättuggad och lättsmält mat i små portioner. Om barnet orkar, är det bra om det är ute i friska luften. Det har en dämpande inverkan på hostan och gör attackerna lindrigare. Låt inte någon röka i barnets närhet!

Sök vård om:

  • du misstänker kikhosta ska man kontakta vårdcentralen.
  • barnet är under ett år och har hosta med kikningar ska man söka vård direkt på en akutmottagning.
  • Ring 112 om barnet får andningsuppehåll eller blir medvetslöst.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.