Så lindrar du femte sjukan för ditt barn

Röda utslag, feber och diarré? Då kan ditt barn vara drabbat av femte sjukan. Läs mer om vad femte sjukan är och vad du kan göra för att hjälpa ditt sjuka barn.

Vad är femte sjukan?

Femte sjukan är en vanlig sjukdom hos barn mellan fem och femton år. Men även vuxna kan drabbas. Det är en så kallad pricksjukdom, en virussjukdom som ger prickar. Namnet kommer från tiden innan det allmänna vaccinationsprogrammet startade. Då hade olika barnsjukdomar nummer, femte sjukan var sjukdom nummer fem av sex vanliga sjukdomar som drabbar barn.

Femte sjukan orsakas av ett virus och smittar från person till person genom direktkontakt eller vid till exempel hosta och nysningar Det tar mellan en och tre veckor innan femte sjukan hos barn bryter ut. Har du haft sjukdomen är du immun resten av livet.

Barnsjukdomar: symtom på femte sjukan

Ett barn med femte sjukan får oftast stora röda utslag på kinderna, följt efter några dagar med allmän sjukdomskänsla. Barnet kan även få feber, dock sällan särskilt hög och för de allra flesta är femte sjukan lindrig och går över av sig själv. Ibland sprider sig utslagen ner över kroppen och ut på armar och ben. Ofta försvinner de efter 4-5 dagar, men de kan också återkomma en eller flera gånger. Femte sjukan hos barn kan också visa sig genom symtom som diarré, huvudvärk eller illamående.

Hemma från skolan?

Ett barn med femte sjukan kan gå till förskola/skola när det är feberfritt och orkar delta i lek och undervisning, även om utslagen är kvar. Sjukdomen är som mest smittsam dagarna innan utslagen visar sig, sedan minskar smittorisken snabbt.

Lindring av femte sjukan

För att minska risken för att smittas bör du undvika nära kroppskontakt med den som är sjuk. Det är viktigt att tvätta händerna eller att använda handdesinfektion när du har varit i kontakt med någon som är smittad. Undvik även att pussa det sjuka barnet eller att använda samma bestick.

Behandling och lindring

Eftersom femte sjukan beror på ett virus finns ingen medicin som botar sjukdomen. För att minska smärta och feber kan du ge barnet receptfria smärtstillande och febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol.

Om barnet har utslag kan det lindra att hålla det svalt i rummet och att undvika för mycket solsken. Kylande balsam eller gel kan avhjälpa sveda i huden. Det finns också receptfria läkemedel som hjälper mot klåda.

Ibland kan barnet även få ont i lederna, då kan du ge barnet febernedsättande eller smärtstillande behandling med paracetamol.

Femte sjukan och graviditet

Är du gravid och har exponerats för smittsamma barnsjukdomar som femte sjukan, vattkoppor eller röda hund bör du snarast kontakta din mödravårdscentral (MVC).
Sjukdomen riskerar att smitta barnet i livmodern. Femte sjukan hos en bebis kan ge blodbrist, men bebisen löper ingen risk för missbildningar.

Sök vård om:

  • barnet har nedsatt immunförsvar eller en blodsjukdom.
  • du som förälder är osäker på om det är femte sjukan din bebis eller ditt barn har fått.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.

Läs mer om vanliga och ovanliga barnsjukdomar

Medan ditt barn utvecklar sitt immunförsvar kommer han eller hon drabbas av flera vanliga barnsjukdomar. Här kan du läsa mer sjukdomarna och vad du kan göra för att underlätta för ditt barn.

Källa: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/infektioner-pa-huden/femte-sjukan/