Femte sjukan

Femte sjukan är en vanlig sjukdom hos barn mellan fem och femton år. Sjukdomen orsakas av ett virus och smittar från person till person genom direkt kontakt eller vid till exempel hosta och nysning. Det tar mellan en och tre veckor innan sjukdomen bryter ut. Har man haft sjukdomen är man immun resten av livet.

Symtom

Det vanligaste är att barnet får stora röda utslag på kinderna, följt efter några dagar med allmän sjukdomskänsla. Barnet kan även få feber, dock sällan särskilt hög och för de allra flesta är femte sjukan lindrig och går över av sig själv. Ibland sprider sig utslagen ner över kroppen och ut på armar och ben. Ofta försvinner de efter 4-5 dagar, men de kan också återkomma en eller flera gånger. Vissa kan få problem med magen, som diarré, värk och/eller illamående i samband med femte sjukan.

Hemma från skolan?

Ett barn med femte sjukan kan gå till förskola/skola när det är feberfritt och orkar delta i den dagliga ruljansen, även om utslagen är kvar. Barnet smittar mest dagarna innan utslaget har kommit, sedan minskar risken för smitta snabbt.

Vad kan jag göra själv?

För att minska risken för att smittas bör man undvika nära kroppskontakt med den som är sjuk. Det är viktigt att tvätta händerna eller använda handdesinfektion när man har varit i kontakt med någon som är smittad.

Behandling och lindring

Eftersom femte sjukan beror på ett virus finns ingen medicin som botar sjukdomen. För att minska smärta och feber kan du ge barnet receptfria smärtstillande och febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol. 

Om barn har utslag kan det vara bra att ha svalt i rummet och undvika för mycket solsken. Kylande balsam eller gel kan lindra sveda i huden. Det finns också receptfria läkemedel som lindrar klåda.

Ibland kan barnet även få ont i lederna, då kan du ge barnet febernedsättande eller smärtstillande behandling med paracetamol.

Femte sjukan och graviditet

Är du gravid och har exponerats för någon av de smittsamma barnsjukdomarna vattkoppor, röda hund eller femte sjukan bör du snarast kontakta din mödravårdscentral (MVC).

Sök vård om:

  • barnet har nedsatt immunförsvar eller en blodsjukdom.
  • man som förälder är osäker på om det är femte sjukan som barnet har fått.

Du kan alltid ringa och få råd på telefonnummer 1177.