Barnsjukdomar

I Sverige är barnsjukdomar som mässlingen, röda hund och påssjuka sällsynta idag tack vare vårt vaccinationsprogram. Vattkoppor, höstblåsor och tredagarsfeber är däremot exempel på barnsjukdomar som fortfarande är vanligt förekommande. 

De olika barnsjukdomarna

Men vad särskiljer egentligen de olika pricksjukdomarna från varandra? Hur behandlar jag barnet själv hemma och när är det dags att söka vård?

Här har vi sammanställt de vanligaste barnsjukdomarna, vad som är kännetecknande och hur man bäst behandlar dem.

Tänk på

  • att vissa barnsjukdomar är mycket smittsamma. Ring före ett eventuellt besök på vårdcentral, BVC, MVC eller akutmottagning.
  • att du vid oro eller osäkerhet alltid kan ringa och få råd på telefonnummer 1177.
  • att flera av de barnsjukdomar som är ovanliga i vårt land idag fortfarande är vanligt förekommande utomlands, även i Europa. Se därför över familjens vaccinationsskydd inför utlandsvistelse.