Barnsjukdom ー De vanligaste typerna i Sverige

I Sverige är barnsjukdomar som mässlingen, röda hund och påssjuka idag sällsynta tack vare vårt vaccinationsprogram. Vattkoppor, höstblåsor och tredagarsfeber är däremot exempel på de vanligaste barnsjukdomarna.

 

Vanliga barnsjukdomar

Barnsjukdomar är infektionssjukdomar som endast eller till största delen drabbar barn eller som har en annan sjukdomsbild hos barn.

Vad särskiljer egentligen de olika pricksjukdomarna från varandra? Hur behandlar jag barnet själv hemma och när är det dags att söka vård?
Här har vi sammanställt information kring vanliga barnsjukdomar, vad som är kännetecknande och hur man bäst behandlar dem.

Tänk på

  • att vissa barnsjukdomar är mycket smittsamma. Ring före ett eventuellt besök på vårdcentral, BVC, MVC eller akutmottagning.
  • att du vid oro eller osäkerhet alltid kan ringa och få råd på telefonnummer 1177.
  • att flera av de barnsjukdomar som är ovanliga i vårt land idag fortfarande är vanligt förekommande utomlands, även i Europa. Se därför över familjens vaccinationsskydd inför utlandsvistelse.

Vattkoppor

Vattkoppor är en av de vanligaste barnsjukdomarna. Sjukdomen är mycket smittsam och nästan alla barn får vattkoppor innan de börjar skolan. Vattkoppor smittar redan innan sjukdomen har brutit ut och fortsätter smitta ända tills den sista blåsan har torkat in och skorpan har fallit av.

Läs mer om Vattkoppor

Kikhosta

Den vanligaste orsaken till hosta hos barn är förkylning, Men hostan kan även bero på bakterier eller virus. Kikhosta är en vanlig och ganska besvärlig infektionssjukdom som smittar mycket lätt via luften när någon hostar eller nyser. I Sverige är många barn i dag vaccinerade mot kikhosta.

Läs mer om Kikhosta

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en av flera vanliga barnsjukdomar. Sjukdomen drabbar oftast barn mellan sex månader och två år. Sjukdomen orsakas av ett virus och ger snabbt hög feber. När febern försvinner får barnet ofta ljusröda utslag på kroppen. Man räknar med att en fjärdedel av alla barn någon gång får tredagarsfeber.
Läs mer om Tredagarsfeber

Höstblåsor

Om ditt barn har blåsor i munnen, på handflator eller på fotsulor är det förmodligen de smittsamma höstblåsorna. Blåsorna orsakas av ett virus och de flesta barn råkar ut för dem någon gång under skolåren.
Läs mer om Höstblåsor

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är en barnsjukdom som orsakas av streptokocker som är en mycket smittsam bakterie. En lindrig streptokockinfektion går oftast över av sig själv, men scharlakansfeber ska alltid behandlas med antibiotika.
Läs mer om Scharlakansfeber

Körtelfeber

Körtelfeber orsakas av ett vanligt virus som de flesta barn smittas av under skolåldern. Viruset smittar inte via luften utan kan överföras om man delar sked, pussas eller kysser någon med viruset. På engelska kallas sjukdomen för "kissing disease".
Läs mer om Körtelfeber

Femte sjukan

Femte sjukan är en vanlig sjukdom hos barn mellan fem och femton år. Sjukdomen orsakas av ett virus och smittar från person till person genom direkt kontakt eller vid till exempel hosta och nysning. Det tar mellan en och tre veckor innan sjukdomen bryter ut. Har man haft sjukdomen är man immun resten av livet.
Läs mer om Femte sjukan

Påssjuka

Påssjuka orsakas av ett virus och är i dag en mycket ovanlig barnsjukdom eftersom de flesta barn är vaccinerade. Påssjuka smittar vid direktkontakt med en sjuk person och det brukar ta 2-3 veckor innan barnet blir sjukt. Ju yngre barnet är när han eller hon får denna barnsjukdom, desto lindrigare är i regel förloppet.
Läs mer om Påssjuka

Röda hund

Röda hund är en barnsjukdom som brukar drabba barn mellan fyra och tolv år. I dag är röda hund en ovanlig barnsjukdom i Sverige eftersom de flesta barn vaccineras mot röda hund vid 18 månaders ålder.
Läs mer om Röda hund

Mässling

Mässling är en virussjukdom som numera är mycket ovanlig i Sverige eftersom vaccinering mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Mässling orsakas av ett virus och är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar.
Läs mer om Mässling

Fler lästips

Nu när du läst om vanliga och sällsynta barnsjukdomar kanske du vill fördjupa dig i andra artiklar. Här är några ämnen som vi tror kan intressera dig: