Avmaskning av hund och katt

Det är mycket vanligt att hundar och katter drabbas av mask, de flesta infekteras någon gång under sitt liv. Vanligast är att valpar och kattungar smittas som nyfödda via modersmjölken, eftersom spolmasken kan ligga i viloläge i många år och sedan aktiveras igen.

Spolmasken är den vanligaste typen av mask och kan bli upp till 10 cm lång. Djuret smittas via jord som är förorenad med maskägg eller genom att äta smådjur som är infekterade. Spolmasken kan ge problem med ögonen, feber, luftvägar och leverförstoring och kan i mycket sällsynta fall även smitta människor. Även vuxna djur riskerar att smittas av mask. Hur stor risken är för att de ska bli smittade beror på hur de lever, tex utekatter har större risk att få mask än innekatter.

Det kan hända att människor blir smittade av både hund och katt. Smittan överförs då vid nära kontakt med djurens avföring. Småbarn är extra utsatta eftersom de ofta stoppar fingrarna i munnen när de är i nära kontakt med exempelvis sandlådor.

Djuren kan smittas via olika smittvägar. En sorts bandmask kan överföras via bl.a loppor. Det finns även hakmask och lungmask som kan överföras till hund och katt om de äter sniglar eller bytesdjur som fåglar och smågnagare eller andra djurs avföring.

Det kan finnas synliga tecken på att djuret har mask, vissa maskarter syns i avföringen eller via deras uppkastning. Mask kan ge djuret allvarliga sjukdomar, men om inte masken är synlig kan en veterinär ställa diagnosen. Symtom som diarré, svaghet, hosta, uppsvälld buk, hängighet samt torr och glanslös päls kan vara tecken på att hunden eller katten har mask.

Inför resa utomlands, ta alltid kontakt med din veterinär som hjälper dig med de regler som gäller i det land du ska resa till. Det kan vara krav på bl.a avmaskning och vaccinationer.

Du kan också läsa om reglerna för resa med djur på jordbruksverkets webbplats.

Behandling

Hundvalpar behandlas första gången mot spolmask vid 2 veckors ålder och därefter var 14:e dag upp till 12 veckors ålder. Man kan därefter vid behov avmaska valpen en gång per månad upp till 6 månader.

Kattungar avmaskas första gången mot spolmask vid 3 veckors ålder och därefter var 14:e dag upp till 11 veckors ålder. Kattmamman bör behandlas samtidigt för att undvika ny smitta.

Behandla endast vuxna katter och hundar om det är påvisat att djuret har drabbats av mask för att undvika risk för resistensutveckling. Det finns olika maskmedel för både hundar och katter. Du får god hjälp med att välja rätt produkt på Apoteksgruppen. Man ska använda olika preparat beroende på maskart, djurets ålder och dess kroppsvikt. Behandlingen är mycket effektiv mot de flesta inälvsmaskarna och djuret blir helt återställd. Dock har läkemedlen inte långtidsverkande effekt och djuret kan därmed smittas av mask efter behandling, därför bör du vara vaksam när du rastar hunden.

Om du har frågor kring olika behandlingsmetoder eller andra funderingar hjälper vi dig gärna inne på våra apotek. Välkommen in!