Avmaskning av hund och katt ー så behandlar du ditt husdjur mot mask

Det är mycket vanligt att hundar och katter drabbas av mask, de flesta infekteras någon gång under sitt liv. Därför är det viktigt med avmaskning av hund och katt. Vanligast är att valpar och kattungar smittas som nyfödda via modersmjölken, eftersom spolmasken kan ligga i viloläge i många år och sedan aktiveras igen. Genom en avmaskning av hund och katt, undviker du att ditt husdjur drabbas av hälsoproblem eller smittar andra.

Vad är mask och hur smittar den?

Spolmasken är den vanligaste typen av mask och kan bli upp till 10 cm lång. Ofta sker avmaskning för spolmask hos en hund när djuret bara är några veckor gammal. Djuret smittas via jord som är förorenad med maskägg eller genom att äta smådjur som är infekterade.

Spolmasken kan ge problem med ögonen, feber, luftvägar och leverförstoring och kan i mycket sällsynta fall även smitta människor. Även vuxna djur riskerar att smittas av parasiter och avmaskning av hund eller katt bör göras om du upptäckt mask. Hur stor risken är för att de ska bli smittade beror på hur de lever, till exempel utekatter har större risk att få mask än innekatter. Om du har en utekatt är det därför viktigt att vara uppmärksam på när det är dags för avmaskning av katt.

Det kan hända att människor blir smittade av både hund och katt. Smittan överförs då vid nära kontakt med djurens avföring. Småbarn är extra utsatta eftersom de ofta stoppar fingrarna i munnen när de är i nära kontakt med exempelvis sandlådor.

Djuren kan smittas via olika smittvägar. En sorts bandmask kan överföras via bland annat loppor. Det finns även hakmask och lungmask som kan överföras till husdjuren om de äter sniglar eller bytesdjur som fåglar och smågnagare eller andra djurs avföring. Som tur är finns maskmedel för hund och katt som tar bort parasiterna.

Symtom på mask hos hund och katt

Det kan finnas synliga tecken på att djuret har mask, vissa maskarter syns i avföringen, vid ändtarmsöppningen hos katter eller via djurens uppkastning. Mask kan ge djuret allvarliga sjukdomar, men om inte masken är synlig kan en veterinär ställa diagnosen. Här är några tecken på att det är dags för avmaskning av hund eller katt.

Symtom på att ditt husdjur drabbats av mask:

  • Diarré
  • Svaghet
  • Hosta
  • Uppsvälld buk
  • Hängighet
  • Torr och glanslös päls

Har ditt husdjur andra symtom? Det kan vara en sjukdom som överförts via fästingbett till hund eller katt.

Hur ofta ska jag avmaska min hund eller katt?

Avmaskning av hundvalp

Det kan vara svårt att veta hur ofta man ska avmaska en hund. Avmaskning av valp sker första gången vid 2 veckors ålder och därefter var 14:e dag upp till 12 veckors ålder för att motverka spolmask. Vid behov kan du göra en avmaskning av din hundvalp en gång per månad upp till 6 månader.

Avmaskning av kattunge

Avmaskning av kattunge sker första gången vid 3 veckors ålder och därefter var 14:e dag upp till 11 veckors ålder. Då avmaskas kattungen mot spolmask . Det är vanligt att nyfödda ungar smittas genom modersmjölken eftersom masken kan ligga vilande i mammans kropp i flera år. I samband med avmaskning av kattunge är det också bra om kattmamman behandlas med maskmedel för katt för att undvika ny smitta.

Avmaskning av spolmask till hund och katt

Avmaskning av spolmask till hund och katt behandlas med maskmedel även i vuxen ålder. Du behöver tänka på att endast påbörja en behandling om det är påvisat att djuret har drabbats för att undvika risk för resistensutveckling.

Inför en utlandsresa

Inför resa utomlands, ta alltid kontakt med din veterinär som hjälper dig med de regler som gäller i det land du ska resa till. Det kan vara krav på avmaskning av spolmask till hund eller katt och husdjuret kan också behöva vaccineras.

Du kan också läsa om reglerna för resa med djur på jordbruksverkets webbplats.

Maskmedel till hund och katt

Vid avmaskning av hundvalp, kattunge eller ett vuxet djur behövs maskmedel. Det finns olika maskmedel där typ av mask, pris och antal behandlingar skiljer sig. Det finns olika maskmedel för hund och katt inne i vårt djurapotek, ofta kan båda djuren behandlas med dem.

Vi hjälper dig att välja rätt avmaskning för valp, kattunge & vuxna djur

Du får god hjälp med att välja rätt produkt för avmaskning av hund och katt på Apoteksgruppen. Man ska använda olika preparat beroende på vilken maskart, djurets ålder och dess kroppsvikt. Behandlingen för avmaskning för hund eller katt är mycket effektiv mot de flesta inälvsmaskarna och djuret blir helt återställd. Dock har läkemedlen inte långtidsverkande effekt och djuret kan därmed smittas av mask efter behandling, därför bör du vara vaksam när du rastar hunden. Hur ofta du behöver avmaska din hund eller katt varierar. Någon behöver avmaska regelbundet medan andra hundar och katter aldrig drabbas av mask.

Om du har frågor kring avmaskning av valp eller kattunge, vill utforska vårt utbud av maskmedel till hund och katt eller har andra funderingar hjälper vi dig gärna inne på ett av våra apotek. Välkommen in!