Coronaviruset

Coronaviruset kom till Sverige i början av 2020. Detta efter att det första fallet av coronaviruset blivit upptäckt den 31 januari i Jönköping. Coronavirus är egentligen ett samlingsnamn på en samling virus som orsakar förkylningar och luftvägsinfektioner. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är beteckningen på just den varianten av coronavirus som lett till pandemin. Läs mer om symtom och behandling av Covid-19 nedan.

Symtom på corona

Covid-19 är en infektionssjukdom som består av ett virus, mycket likt vanlig influensasjukdom. Man kan säga att det finns tre symtom som skiljer Covid-19 från en vanlig förkylning och säsongsinfluensan: feber, torrhosta och andnöd. Symtom som rinnig näsa, nysningar och värk i kroppen kännetecknar en vanlig förkylning snarare än Covid-19. Dock ska du alltid stanna hemma om du känner av minsta lilla förkylningssymtom eftersom Covid-19 sprids via våra luftvägar och en allergi nysning i samband med Covid-19 kan innebära att många blir smittade och påverkade. Covid-19 är klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som hittills har tagit över 14 000 liv, där det troligen finns ett stort mörkertal.

Symtom på Corona påminner generellt om en vanlig förkylning eller säsongsinfluensan. De flesta med Corona blir lindrigt sjuka, men det finns ett stort antal som blir allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att du vid symtom på Corona stannar hemma och tar ett Covid-19 test innan du återgår till din vardag.

Här är några vanliga symtom på Corona. Du kan ha ett eller flera av symtomen:

 • Du har torrhosta
 • Du har en högre kroppstemperatur i form av feber
 • snuva eller täppt näsa
 • Du känner av en förändrad lukt och smak
 • Du känner dig svullen i svalget och har ont i halsen
 • Du har ont i huvudet
 • Du känner dig krasslig och illamående
 • Dina musklerna känns ömma och gör ont
 • Du har ont i magen
 • Din mage känns orolig och du har diarré
 • Du känner av en större trötthet

Symtomen brukar visa sig tre till fem dagar från det att du har blivit smittad. I vissa fall kan det dröja upp till 14 dagar innan symtom visar sig.

Behandling covid-19

Vanligtvis går virussjukdomen över av sig själv, men skulle du få andningssvårigheter behöver du kontakta sjukvården för behandling mot Covid-19. Behandling av covid-19 kan innebära att du får hjälp att andas med syrgas och får kortison eller andra inflammationshämmande läkemedel. Det tillhör även det vanliga att få blodtunnande läkemedel för att minska risken för blodpropp.