Bröstcancer

Bland kvinnor är bröstcancer den mest förekommande cancerformen, där en kvinna i timmen får besked om bröstcancer. Idag överlever allt fler kvinnor bröstcancer tack vare att den kan upptäckas tidigt genom bland annat mammografi och en spridd kunskap om tidiga tecken. En annan orsak till att allt fler kvinnor överlever cancer är att behandlingen har blivit bättre med åren parallellt med att forskning inom området har blivit mer etablerad.

Olika former av bröstcancer

Bröstcancer kommer i flera olika former och börjar i de flesta fall i mjölkgångarnas celler (ductal cancer) men den kan även uppstå i mjölkkörtlarna (lobulär cancer). Det finns även fall då bröstcancern har sitt ursprung i bindväven mellan mjölkkörtlarna, dock tillhör detta det mer ovanliga.

Hur snabbt en cancertumör sprids och växer kan variera mycket från person till person, där den i vissa fall växer mycket snabbt och in andra fall växer långsammare.

Olika cancerceller kan ha olika biologiska egenskaper och variera i sin hormonkänslighet. Genom punktprov kan man få viktig information som avslöjar dess hormonkänslighet, ER och PR, HER2-status (positiv eller negativ) och få information om hur fort tumörcellerna delar sig (Mib eller Ki67).

Olika stadier av bröstcancer

  • Stadium 0 (cancer in situ, cancer på platsen) betyder att cancercellerna endast delar sig i de cellager de redan fått fäste i. Detta ses som ett förstadium till bröstcancer.
  • Stadium I innebär att cancertumörer är upp till 2 cm och att den inte sprids till lymfkörtlarna i armhålan.
  • Stadium II betyder att tumören är mellan 2 och 5 cm och att den kan ha spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan.
  • Stadium III innefattar cancertumörer som är större än 5 cm och att det kan finnas en omfattande spridning till lymfkörtlar i armhålan.
  • Stadium IV betyder att den utvecklats till spridd bröstcancer, vilket innebär att cancern spridit sig och bildat dottertumörer (metastaser) i flera delar av kroppen.

Spridd bröstcancer

Varje år ställs 61 000 cancerdiagnoser totalt i Sverige, utav dessa är drygt 9 000 bröstcancerdiagnoser. När cancern upptäcks tidigt är den lättare att bota än när den upptäcks sent. Detta beror på att desto längre tid det går desto större risk är det att den utvecklas till spridd bröstcancer. Spridd bröstcancer betyder att cancern har spridit sig till andra delar i kroppen och bildat dottertumörer (metastaser). Det är vanligt att spridd bröstcancer etablerar sig i levern, lungorna, skelettet och/eller lymfkörtlarna.

Behandling bröstcancer

Vilken behandling som ges vid bröstcancer beror på flera olika orsaker. Behandlingen beror bland annat på den drabbades ålder, hälsa och vilket stadium cancern är i. Behandling av bröstcancer kan även bero på om det är en aggressiv bröstcancer. Aggressiv bröstcancer innebär att cancercellerna resistenta mot cellgifter och blir därmed svårbehandlad.

Om du eller en närstående har fått en bröstcancerdiagnos kan du läsa mer om behandlingar och livet efter bröstcancer hos bröstcancerförbundet. Du kan även läsa mer om symtom på bröstcancer här!