Varje timme får en kvinna ett bröstcancerbesked

Tack vare bröstcancerforskningen överlever 80% av de drabbade idag sin cancer. Genom att köpa Bröstcancerförbundets rosa band för 20:- eller reflex för 35:-­ kan du stötta forskningen – var med och gör skillnad du också!

Bröstcancerförbundet – vad är det?

Bröstcancerförbundet är en intresseorganisation som driver bröstcancerfrågor beträffande behandling, vård och rehabilitering. Bröstcancerförbundet har föreningar över hela landet med totalt ca 11 500 medlemmar.

Bröstcancerförbundet administrerar Bröstcancerfonden, där pengarna som samlas in går till livsviktig klinisk forskning, information och stöd till de drabbade och deras anhöriga. Ca 75 % av gåvobeloppen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning – forskningsprojekt som bedrivs av läkare och sjuksköterskor inom bröstcancervården – och ca 25 % går till att skapa opinion och driva viktiga frågor med hjälp av information, utbildning, stipendier etc. Ett bra exempel är att den 1 juli 2016 blev det gratis för alla kvinnor att genomgå mammografi inom alla landsting i Sverige! En fråga som Bröstcancerförbundet kämpat för länge.

Forskning som gör skillnad

Varje år stöttar Bröstcancerförbundet patientnära forskning. Ett exempel på forskning är strävan efter lika bedömning för alla bröstcancerpatienter. Med det menas att vid bedömning av analysprov från en bröstcancerpatient måste "den mänskliga faktorns roll" reduceras så inte två prov bedöms på två olika sätt. Genom Bröstcancerförbundets stöd kunde en studie för att kvalitetssäkra analysmetoderna genomföras 2013, vilket i sin tur ledde till att Sverige nu ligger i framkant med en femårsöverlevnad på 89,7%. En siffra som står i direkt relation till att man har standardiserat analysmetoder och har en hög samstämmighet vad gäller analysresultat.

Ett annat exempel på lyckad forskning tack vare Bröstcancerförbundet är en studie från 2012 kring kvinnors tankar om att leva med ett rekonstruerat bröst. En forskning som bland annat lett till stor betydelse för de som arbetar inom bröstcancervården och visar på vikten av ett öppet samtal med en drabbad patient. För förutom fokus på överlevnad så behövs också ökad förståelse kring hur man lever med bröstcancer.

Varför Bröstcancerfonden?

Varje dag får 21 kvinnor höra att de har bröstcancer. Beskedet behöver inte betyda det allra värsta. Tack vare bröstcancerforskningen sker stora framsteg inom diagnostik, vård och behandling – vilket ger ett stort hopp inför framtiden! Idag överlever 80% av de drabbade sin cancer. Mer resurser måste satsas på forskningen för att kunna förstå hur och varför bröstcancer uppstår, för bättre individuella behandlingar och fler möjligheter att klara situationer då sjukdomen sprider sig. Därför finns Bröstcancerfonden.

Ett rosa band – hjälper det?

Det rosa bandet är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer och har sitt ursprung i USA där initiativet togs av kosmetikföretaget Estee Lauder 1991. I Sverige introducerades det rosa bandet 1994 och Bröstecancerförbundet driver sedan dess kampanjen här hemma.

Köper du det rosa bandet under oktober månad för 20:- eller reflexen för 35:- från Bröstecancerförbundet går pengarna oavkortat till bröstcancerforskning. Då kan bröstcancerforskningen hjälpa ännu fler drabbade och deras anhöriga. Du kan göra skillnad!

Källa: Bröstcancerförbundet