Varje timme får en kvinna ett bröstcancerbesked ー stöd Bröstcancerförbundet

Tack vare bröstcancerforskningen överlever 80 procent av de drabbade idag sin cancer. Genom att köpa Bröstcancerförbundets rosa band för 20 kronor eller reflex för 35 kronor kan du stötta forskningen – var med och gör skillnad du också!

 

Bröstcancerförbundet – vad är det?

Bröstcancerförbundet är en intresseorganisation som driver bröstcancerfrågor beträffande behandling, vård och rehabilitering. Bröstcancerförbundet har föreningar över hela landet med totalt ca 11 500 medlemmar. Bröstcancerförbundet administrerar Bröstcancerfonden, där pengarna som samlas in går till livsviktig klinisk forskning, information och stöd till de drabbade och deras anhöriga.

Cirka 75 procent av gåvobeloppen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning – forskningsprojekt som bedrivs av läkare och sjuksköterskor inom bröstcancervården – och
cirka 25 procent går till att skapa opinion och driva viktiga frågor med hjälp av information, utbildning, stipendier etcetera. Ett bra exempel är att det den 1 juli 2016 blev gratis för alla kvinnor att genomgå mammografi inom alla landsting i Sverige! En fråga som Bröstcancerförbundet kämpat för länge.

Bröstcancerfonden stöttar forskning som gör skillnad

Varje år stöttar Bröstcancerförbundet patientnära forskning. Ett exempel på forskning är strävan efter lika bedömning för alla bröstcancerpatienter. Med det menas att vid bedömning av analysprov från en bröstcancerpatient måste "den mänskliga faktorns roll" reduceras så inte två prov bedöms på två olika sätt. Genom Bröstcancerförbundets stöd kunde en studie för att kvalitetssäkra analysmetoderna genomföras 2013, vilket i sin tur ledde till att Sverige nu ligger i framkant med en femårsöverlevnad på 89,7 procent. En siffra som står i direkt relation till att man har standardiserat analysmetoder och har en hög samstämmighet vad gäller analysresultat.

Ett annat exempel på lyckad forskning tack vare Bröstcancerförbundet är en studie från 2012 kring kvinnors tankar om att leva med ett rekonstruerat bröst. En forskning som bland annat lett till stor betydelse för de som arbetar inom bröstcancervården och visar på vikten av ett öppet samtal med en drabbad patient. För förutom fokus på överlevnad så behövs också ökad förståelse kring hur man lever med bröstcancer.

Varför bröstcancerfonden?

Varje dag får 21 kvinnor höra att de har bröstcancer. Beskedet behöver inte betyda det allra värsta. Tack vare bröstcancerforskningen sker stora framsteg inom diagnostik, vård och behandling – vilket ger ett stort hopp inför framtiden! Idag överlever 80 procent av de drabbade sin cancer. Mer resurser måste satsas på forskningen för att kunna förstå hur och varför bröstcancer uppstår, för bättre individuella behandlingar och fler möjligheter att klara situationer då sjukdomen sprider sig. Därför finns Bröstcancerfonden.

Köp rosa bandet från bröstcancerfonden

Det rosa bandet är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer och har sitt ursprung i USA där initiativet togs av kosmetikföretaget Estee Lauder 1991. I Sverige introducerades det rosa bandet 1994 och Bröstecancerförbundet driver sedan dess kampanjen här hemma genom Bröstcancerfonden.

Köper du det enfärgade rosa bandet under oktober månad eller rosa bandet som reflex från Bröstecancerförbundet går pengarna oavkortat till bröstcancerforskning. Då kan bröstcancerforskningen hjälpa ännu fler drabbade och deras anhöriga. Köp rosa bandet från bröstcancerfonden och gör skillnad!

Mer läsning

På Apoteksgruppens webbplats har vi samlat information om bröstcancer och Bröstcancerfonden som vi tror att du kan vara intresserad av, allt från artiklar om hur du

upptäcker symtom tidigt, till läsning om livet efter en cancerbehandling. Läs gärna artiklarna och glöm inte att köpa rosa bandet från Bröstcancerfonden!