Blodtransfusion

Sammanfattning

Vid en blodtransfusion tillförs nytt blod till kroppen. Det kan behövas om du har förlorat mycket blod vid till exempel en olycka eller i samband med en operation. Blodtransfusioner kan också vara en del i en behandling av en sjukdom.

Blod som används vid blodtransfusioner kommer från personer som har gett blod vid blodcentraler runt om i Sverige. Blodet kontrolleras enligt Socialstyrelsens regler så att blod från en person med en smittsam sjukdom inte ges till någon annan. 

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig om du ska få en blodtransfusion. 

Du får lämna ett blodprov som kontrollerar din blodgrupp

Innan du får blodtransfusionen får du lämna ett blodprov för att ta reda på vilken blodgrupp du har. Då kontrolleras också att din blodgrupp och blodgivarens blodgrupp stämmer överens. 

Du som tycker att det är obehagligt med stick kan få lokalbedövning i huden inför en blodtransfusion.

Så går det till

Vid en blodtransfusion leds blodet in i kroppen
genom ett blodkärl i armvecket, handen, ljumsken eller i halsen.
Blodet leds in i kroppen genom ett blodkärl i armvecket, handen, ljumsken eller i halsen. Vilket blodkärl som används beror på vad som är mest lämpligt för just dig.

Innan du får blodtransfusionen tvättas huden noggrant på den plats där nålen ska sättas. Det brukar inte göra ont att få en blodtransfusion, men det kan sticka till när nålen sätts på plats.

Du kan få en eller flera av blodets delar

Blodet består av flera delar, till exempel röda blodkroppar, blodplättar och blodplasma. Vid en blodtransfusion kan du få en eller flera av dessa delar. Vilka delar som du får beror på anledningen till att du behöver en blodtransfusion.

Om du har förlorat mycket blod eller har brännskador kan du få blodtransfusioner med blodplasma. Du som får transfusioner för leukemi får ofta både röda blodkroppar och blodplättar, även kallade trombocyter.

Hur lång tid en blodtransfusion tar beror på vilka delar av blodet som du får. 

Så mår du efteråt

Efter en blodtransfusion är det vanligt att du känner dig piggare och att du har mer ork. 

Komplikationer

Det är ovanligt med komplikationer efter en blodtransfusion.

Den vanligaste komplikationen är en överkänslighetsreaktion. Det innebär att du kan få symtom som varierar från lindriga hudutslag till svårare reaktioner med andningsbesvär. Den reaktionen är vanligare efter en plasmatransfusion. 

Varför får jag blod?

Det finns många anledningar till att du kan en blodtransfusion. Det kan till exempel vara i samband med en operation eller vid en olycka. Du kan också få blod om du har blodbrist på grund av en sjukdom som leukemi.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Senast uppdaterad:
2017-10-04
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla Axdorph Nygell, läkare, Centrum för Aferes och Stamcellshantering, Karolinska Universitetslaboratoriet

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden