Avföringsprov: F-Hb, blod i avföringen

Sammanfattning

Provet F-Hb visar om du har blod i avföringen. Du tar oftast provet hemma och lämnar eller skickar in det till ett laboratorium för analys. Provet används för att undersöka varför man har tarmbesvär eller blodbrist.

När får jag lämna ett prov för F-Hb?

Undersökning av avföringen, alltså bajs, används om du har tarmbesvär som förstoppning eller diarréer som inte går över. Du kan också få lämna avföringsprov om du har blodbrist eller om du har gått ner mycket i vikt utan att veta varför.

Att ha blod i avföringen kan bero på flera saker. Den vanligaste orsaken är hemorrojder eller sprickor i ändtarmsöppningen. Men det kan också vara tecken på en sjukdom, som Crohns sjukdom eller tjocktarmscancer.

Vad är F-Hb?

Hb är en förkortning för hemoglobin. Det är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobin behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ. F i F-Hb står för feces som är det latinska namnet för avföring.

Provet F-Hb visar om det finns hemoglobin i avföringen. Blodet syns inte alltid, men med F-Hb kan även små mängder blod upptäckas.

Innan du tar provet

Ibland kan du behöva vänta några dagar med att ta provet, till exempel om du

  • har mens, eftersom mensblodet kan ge ett felaktigt provsvar
  • har hemorrojder som blöder, vänta då tills hemorrojderna varit blödningsfria i några dagar.

Oftast används tester där du inte behöver tänka på vad du äter före provtagningen.

Tidigare användes en annan typ test, som kunde ge utslag om du ätit stora mängder kött, inälvsmat eller maträtter gjorda på blod före provtagningen.

Tillsammans med provtagningsmaterialet får du alltid instruktioner om hur du ska förbereda dig och hur du tar provet. Det finns flera olika firmor som tillverkar tester så provtagningsmaterialet kan se lite olika ut.

Så går provtagningen till

Du tar provet själv hemma. Ofta uppmanas du att ta prov vid minst tre olika tillfällen med en eller flera dagars mellanrum. Eftersom en blödning i tarmen kan variera mellan olika dagar blir undersökningen säkrare med upprepad provtagning. 

Fånga upp lite avföring på toalettpapper. Undvik att avföringen får kontakt med urin. Stick in provpinnen på flera ställen i avföringen. Följ därefter instruktionerna för hur du ska torka av och förpacka pinnen. Det är också viktigt att följa instruktionerna om hur du ska förvara proverna. Tar du tre prover i följd så lämnar du oftast in alla proverna samtidigt.

Hur du ska lämnar proverna kan skilja sig åt beroende på var du bor. Du kan till exempel lämna dem på din mottagning eller på ett laboratorium. Läkaren kan också be dig att skicka proverna till ett laboratorium. Tänk då på att inte posta proverna en fredag.

När får jag svar?

Du får oftast svaret av din läkare inom en vecka efter att du har lämnat in provet.

Vad betyder provsvaret?

Positivt provsvar

Ett positivt provsvar visar att det finns blod i avföringen, men det betyder inte alltid att du har en sjukdom i tarmen. De vanligaste orsakerna är hemorrojder eller att du har sprickor i ändtarmsöppningen.

Du kan behöva lämna fler prover eller göra fler undersökningar om läkaren inte är säker på varför du har blod i avföringen. Du kan till exempel behöva undersökas med koloskopi, rektoskopi eller med gastroskopi.

Negativt provsvar

Ett negativt provsvar betyder oftast att tarmens slemhinna är frisk. Om läkaren ändå misstänker att det finns en sjukdom i tarmen så kan du få gå igenom fler undersökningar och provtagningar.

Senast uppdaterad:
2016-11-15
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Britta Landin, läkare, specialist inom klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden