Stick och insektsbett 𑁋 Behandling

Sol och sommar är bland det bästa som finns, men tyvärr serveras det söta med det sura då bett och stick är en del av den svenska sommaren. Med allt från huggormsbett och getingar, till fästingar med borrelia och myggor att fly från kan sommaren ibland liknas en kamp mot naturen. Kika nedan för att ta del av våra tips på hur du motverkar bett och stick samt hur behandling av insektsbett går till.

Behandling av insektsbett

De flesta bett och sting här i norden är godartade och ofarliga, men har du otur kan du bli en av de få som blir smittade med TBE eller Borrelia. Det vanligaste är att insektsbett och stick blir irriterade eller kliar, vilket är enkelt att behandla. Olika typer av bett och sting kräver dock olika typer av behandling.

Myggbett

Myggbett är generellt ofarligt att få här i Sverige och behandlingen för insektsbett är simpel. Bettet kan ändå orsaka obehag i form av att det kliar och svider. Det bästa sättet att göra obehaget kortvarigt är att inte klia på myggbettet, vilket oftast är lättare sagt än gjort. Behandling av insektsbett från mygga innebär att minska klåda och irritation.

För att underlätta klådan kan du testa följande:

 • Applicera kylbalsam, alsosprit eller alsogel
 • Badda området med kallt vatten eller en inlindad isbit
 • Använd en receptfri bedövningskräm på området
 • Smörja med receptfri kräm eller salva med hydrokortison

Insektsbett behandlingen för myggbett innebär en lokal behandling på det området där du blivit biten.

Bistick och getingstick

Bistick och getingstick är ofarligt så länge som du inte är allergisk och så länge som du inte blir stucken i svalget eller på tungan.

Ett okomplicerat bistick för den som inte är allergisk kan behandlas med följande:

 • Applicera kylbalsam, alsosprit eller alsogel
 • Badda området med kallt vatten eller en inlindad isbit
 • Använd en receptfri bedövningskräm på området
 • Smörja med receptfri kräm eller salva med hydrokortison

En insektsbett behandlingför stick innebär en lokal behandling på det området där du blivit stucken.

Är du allergisk eller har blivit stucken på tunga eller i svalget bör du uppsöka läkare. Svullnaden kan bli livshotande och bör därför behandlas med kortison för att undvika andningshinder.

Fästingar

Insektsbett från fästingar kan till skillnad från myggbett ha stora konsekvenser. Fästingar i Sverige kan bära på TBE eller borrelia som kan leda till allvarlig sjukdom. Behandling av insektsbett som leder till borrelia sker med antibiotika och man blir oftast helt återställd. Borrelia ger vanligtvis lindriga symtom vid tidigt upptäckt, men sjukdomen kan spridas till nervsystemet och tar då längre tid att behandla.

Det finns tyvärr ingen behandling av insektsbett som leder till TBE. Däremot kan du få vård för att lindra symtomen. Det bästa du kan göra är att vaccinera dig mot TBE. Var extra försiktig om du bor i ett riskområde. Dessa omfattar de södra och västra delarna av Sverige, bland annat runt Vättern, Vänern, Göteborg och Gotland.

Så undviker du insektsbett

Trots att det vanligtvis finns behandling av insektsbett är det bästa att undvika att bli biten. Här ger vi tips för hur du kan undvika att bli biten av olika insekter.

Myggbett

Myggbett har nog de flesta fått mer än en gång, något som troligen beror på att myggorna trivs som bäst när det är varmt och fuktigt, precis som vi. Går du i kläder som inte är heltäckande nära skogsmark eller ett vattendrag så kommer du snart upptäcka att du har blivit biten. Det är vanligt att tro att det endast finns två typer av myggor, stora myggor och små knott, men det finns faktiskt mer än 2000 olika typer av myggor bara här i Sverige.

Top 3 sätt att undvika myggbett:

 1. Använd myggspray eller myggstift - de är framtagna för att motverka bett och är mycket effektiva
 2. Klä dig heltäckande löst sittande kläder, på så vis blir det svårt för myggan att komma åt huden
 3. Klä dig i ljusa färger. Myggor dras mot mörka färger och genom att bära ljusa kan du minska risken för bett

Bistick och getingstick

Bistick ger vanligtvis tillfällig smärta som minskar och försvinner inom ett dygn. Bin och getingar sticker endast i självförsvar så bästa sättet att undvika ett stick är att hålla dig på god fot med getingar och bin.

Top 3 sätt att undvika bi- och getingstick

 1. Undvik att äta och dricka i närheten av ett bi eller geting samhälle, de kommer att känna lukten och komma flygande
 2. Undvika att vifta eller angripa insekterna då detta lockar till självförsvar och anfall. Att flytta på sig är alltid det bästa sättet att undvika ett stick
 3. Sitt nära någon som röker eller vid en lägereld. Rök innehållande kolmonoxid och dämpar bins och getingars aktivitet

Bett och stick - En del av naturen

Det finns mycket att lära sig om insektsbett och dess behandlingt, men den viktigaste insikten är att de generellt är ofarliga. Bett och stick är en del av naturen och en del av den biologisk mångfalden. Är du nyfiken på hur du ska agera vid ett fästingbett? Läs mer om det här, eller kontakta oss direkt för att lära dig mer om behandling vid olika insektsbett.