Beroende och missbruk

Det finns vissa substanser som är allt för enkla att bli beroende av. De mest skadliga och vanligaste substanserna att missbruka är alkohol och narkotika, där de flesta formerna av narkotika är olagliga att använda, tillverka och sälja. Det finns laglig narkotika dock kan även den bli skadlig om den används i fel doser eller på fel sätt.

Vad är missbruk

Vad är missbruk och hur skiljer det sig från vanlig användning? Om du är beroende av en substans är din kropp så vad vid att du missbrukar den att kroppen får svårt att klara sig utan substansen. Detta gör att du inte längre har någon kontroll över hur du konsumerar alkoholen eller narkotikan, utan att du måste få i dig det för att må bra.

Om du är osäker på om du har ett beroende kan du testa att vara utan alkohol eller narkotika under en bestämd period, du bör även under den utsatta perioden undvika triggers för ditt eventuella missbruk. På så vis kan du se om det är situationerna eller ditt beroende som styr ditt missbruk. Om du klarar din period utan att konsumera substansen kan du fortfarande ligga i riskzon för att bli beroende om du konsumerar den regelbundet. Ett beroende leder ofta till sociala problem som gör det svårare att behålla jobb bostad och relationer.

Det är inte ovanligt att anhöriga till missbrukare konfronterar den som missbrukar, då är det viktigt att lyssna på sin anhöriga eftersom kritiken kommer från kärlek och oro. Dock är det vanligt att anhöriga till missbrukare inte blir lyssnade på och att missbrukaren ljuger om vidden av sitt beroende.

Om du har ett beroende eller misstänker att du har det, samtala med någon i din närhet. Det kan kännas svårt, men det hjälper att få stöd och hjälp från anhöriga. Det finns även organisationer som du kan kontakta anonymt för att få stöd och hjälp med ditt missbruk.

Tecken på beroende

Du som har ett beroende av alkohol eller narkotika kan känna igen dig i följande:

  • Du längtar efter substansen och känner ett starkt behov av den.
  • Du har svårt att tacka nej när substansen erbjuds och har ofta svårt att sluta när du väl har börjat konsumera den.
  • Du har försökt trappa ner och sluta tidigare men inte lyckats.
  • Din substans har en central roll i ditt liv och prioriteras över allt annat.
  • Du tål mer nu än vad du gjorde när du började och behöver konsumera mer för att få samma effekt.
  • Du känner av abstinensbesvär i form av skakningar, illamående och har svårt att sova.

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig har du sannolikt ett beroende av alkohol, kontakta din vårdcentral för att få hjälp att komma ur det. Alkohol kan leda till sjukdomar och orsakar skador i kroppen.

Är du beroende av tobak och vill få råd kring hur du kan fimpa? Klicka här för att komma till vår sluta röka-sida.